Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПРАВОВА ПЕДАГОГІКА У ТРАНСФОРМАЦІЯХ СЬОГОДЕННЯ Суспільна трансформація – невід'ємний процес державно-правового розвитку УкраїниТеорії "трансформації" (перетворення) капіталізму Правова педагогіка в системі педагогічних наук Об'єкт, предмет, завдання правової педагогіки Основні категорії правової педагогіки Методологія правової педагогіки Структура правової педагогіки ПРАВОВА КУЛЬТУРА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Громадянське суспільство (поняття, ознаки та проблеми його становлення) Правова культура особистості в соціокультурному просторі Професійна культура юриста Деформації правової свідомості юриста Місце і роль правової освіти у формуванні правової культури ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКА Предмет і завдання превентивної педагогіки Прояви, види, стали та рівні девіантної поведінки Превентивно орієнтована освіта Моделі поведінки батьків: агресії, надії, страхи, безсилля, заперечення, співзалежності ПЕНІТЕНЦІАРНА ПЕДАГОГІКА ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ Сутність, завдання, напрями пенітенціарної педагогіки Основні категорії пенітенціарної педагогіки Ідеї педагогіки співробітництва у ресоціалізації Закономірності та принципи педагогічного процесу в місцях позбавлення волі Методи, прийоми та засоби виховного впливу Особливості організації педагогічного процесу Ресоціалізація Виправлення та ресоціалізація засуджених неповнолітніхІндивідуальні навчально-дослідні завдання ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСВІТА У СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СІМ'ЯХ Компаративний аналіз у праві та правовій педагогіці Поняття "тип (сім'я) правових систем" Сім'ї правових систем світу Особливості юридичної діяльності та освіти у сучасних правових сім'ях Юридична діяльність та освіта у країнах романо-германської правової сім'їПідготовка юристів БельгіїПідготовка юристів АвстріїПодальша освіта і підготовка юристів АвстріїПідготовка юристів Німеччини Юридична діяльність та освіта у країнах англо-американської правової сім'їЮридична діяльність у країнах англо-американської правової сім'їВища юридична освіта Великої БританіїЮридична освіта США Юридична діяльність та освіта у змішаній сім'ї правових систем Юридична діяльність та освіта у релігійній сім'ї правових систем Юридична діяльність та освіта у країнах традиційного та звичаєвого праваПроблемы юридического образования ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ Інтерактивні технології навчання у контексті класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності Аналіз конкретних ситуацій Динамічне навчання Рольові інтелектуальні змагання Дискусія навчальна Імітаційні ігри та ігрові технології Дослідницький метод Креативні методи навчання Метод проектів (проблем) Методи навчального пізнання (когнітивні методи навчання) Модерація Навчання у співробітництві Система дистанційного навчання Moodle Тренінг
 
>>