Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАВОВА ПЕДАГОГІКА У ТРАНСФОРМАЦІЯХ СЬОГОДЕННЯ

 • суспільна трансформація: основні теорії та концепції; глобалізація та ціннісний поворот у праві;
 • аксіологія права; цінності в праві та право як цінність;
 • ціннісна правова оцінка, правова орієнтація та правова установка;
 • правова глобалізація та зміни у підготовці юристів;
 • значення терміну "педагогіка"; різні погляди на місце педагогіки у системі наукового знання; педагогічні науки як система;
 • правова педагогіка як складова системи; науково-теоретична структура правової педагогіки; правова дійсність;
 • сутність, закономірності, тенденції та перспективи розвитку педагогічного процесу;
 • визначення поняття "правова педагогіка"; основні категорії правової педагогіки;
 • методологія та її рівні (філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий, спеціально-науковий, міждисциплінарний); вертикальна і горизонтальна структура методології правової педагогіки;
 • методи: пізнавальні (повсякденні і наукові); практичні; раціональні; ірраціональні (інтуїтивні);
 • логічна структура правової педагогіки

Суспільна трансформація – невід'ємний процес державно-правового розвитку України

Концепцію трансформації можна порівняти з розглядом нинішнього соціоекономічного етапу розвитку суспільства як перехідного від тоталітарної системи до ринкової економіки.

Трансформаціядія або процес зміни форми, вигляду, природи або характеру суспільства, або окремої структури. Трансформація означає перетворення сутнісних компонентів соціуму, всіх сторін сфер суспільного життя.

Термін "перехід" недостатньо адекватно описує процеси, що відбуваються, оскільки не може позначати чіткого початку або певного кінця. Трансформуватися – це міняти форму, змінюватися. Тому необхідно вирішувати питання про механізми перетворень, початкову форму, риси і властивості нової форми. Трансформація – це процес набуття суспільством нових рис, які відповідають вимогам часу. Відбуваються зміни в життєвих стандартах, зразках поведінки і потребах: частково вони супроводжуються негативними явищами. Трансформація не передбачає вектора змін: вони можуть бути як прогресивними, так і регресивними. Головне в трансформації – саме перетворення форм і змісту суспільного життя. її інституційної сфери, норм, цінностей, ментальності та інших соціокультурних сторін соціуму.

"Системна трансформація" – поступові jмти, перетворення суспільних структур, в ранках яких тнуть співіснувати паралельно як старі, так і нові елементи.

Оскільки перетворенню піддаються всі сторони соціуму, то в літературі пропонується термін "системна трансформація". При цьому відбувається поступова трансформація колишніх структур в нові, виникають нові соціальні структури.

Процес соціальної трансформації пов'язаний з наявністю суперечливих явиш криз і прогресу, сплеску традиціоналізму і модернізації, соціального протесту й підтримки.

 
<<   ЗМІСТ   >>