Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості організації педагогічного процесу

Організований педагогічний процес займає центральне місце у вихованні.

Педагогічний процес – планомірний цілеспрямований вплив вихователів на вихованців.

Даний педагогічний процес реалізується через органічно взаємопов'язані та взаємообумовлені форми та види педагогічної діяльності, які можна згрупувати за функціональним призначенням:

  • 1) інформаційно-освітня діяльність, спрямована на розвиток у засуджених системи знань про матеріальні та духовні цінності суспільства та про самих себе, про громадянські обов'язки людини, моральні принципи та норми її поведінки, про методи пізнання та перетворювання навколишнього світу, самопізнання та самовиховання;
  • 2) організаційно-практична діяльність, яка спрямована на забезпечення умов життя та діяльності, необхідних для формування у засуджених особистого трудового та морального досвіду, практичних умінь та навичок у різних сферах суспільно-корисної діяльності та взаємин із оточуючими;
  • 3) контрольно-діагностична діяльність спрямована на отримання та аналіз безперервного потоку зворотної інформації, необхідної вихователю для керівництва розвитком колективу та особистості; вивчення індивідуальних особливостей засуджених і рівня їх вихованості, потреб та інтересів, характеру колективних відносин та суспільної думки; вивчення та аналіз стану виховної роботи, виявлення результативності різних її форм, методів та прийомів педагогічного впливу на колектив та особистість;
  • 4) прогностична діяльність спрямована на виявлення та обгрунтування перспективних, поетапних, та поточних задач виховної роботи з колективом та окремими засудженими; визначення та обґрунтування ефективних форм, методів та прийомів педагогічного впливу на гурпи та особистість; планування виховної роботи.

Педагогічний процес в умовах позбавлення волі має свої специфічні особливості:

  • • об'єкти впливу (засуджені) характеризуються значними відхиленнями в моральній і правовій свідомості, достатньо вираженою своєрідністю психічних станів і соціальних ролей;
  • • педагогічний процес реалізується в умовах ізоляції в педагогічно несприятливому середовищі й регламейтується кримінально – виконавчим законодавством;
  • • у більшості випадків основні засоби перевиховання сприймаються засудженими як примусові;
  • • результати педагогічного впливу не завади можна проаналізувати, процес перевиховання в місцях позбавлення волі організується в жорстких правових рамках.
 
<<   ЗМІСТ   >>