Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Правова педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система дистанційного навчання Moodle

Ця система призначена для організації навчання он-лайн у мережевому середовищі з використанням технологій Інтернету. Система забезпечує різноманіття процедур навчання он-лайн, комбінуванням яких може бути організоване ефективне навчання в навчальному закладі. Moodle надає можливість інсталяції освітніх ресурсів (навчальних матеріалів) і забезпечує засобами доступу до ресурсів та управління ними; забезпечує комунікаційну взаємодію учасників освітнього процесу, що реалізовується у формі інтернет-конференцій, форумів, дискусій, а також обміну посланнями, що містять, зокрема, завдання для тих, хто навчається, виконання завдань і коментарі. У системі передбачено можливість специфікації категорій (Category) навчальних курсів, наприклад, таких, як Office work,

Teaching and Learning, і групування курсів за категоріями. Навчальні курси можуть включати такі матеріали, як анотації курсів, ресурси, завдання, теми обговорень. Ресурси курсів можуть представлятися різноманіттям організаційних компонентів, серед яких текстові сторінки, веб-сторінки, файли різних форматів, веб-сайти, директорії (text page, web page, file, web site, directories). У курсах встановлюються такі параметри: дата початку курсу (Course start date), термін подачі заявок (Enrollment period), кількість уроків (тем, занять) (Number of weeks/ topics), виражених у кількості тижнів або темах уроків, темах форумів. Крім того, курси можуть мати спеціальні ключі (Enrollment key), що забезпечують доступ до навчальних матеріалів курсу зареєстрованих та прийнятих на курс слухачів. У Moodle надаються відомості про курси, їх тьюторів і терміни їх проведення.

Автори курсів формують відповідні навчальні матеріали, а тьютори проводять зарахування студентів та організовують навчальний процес. Для навчання Moodle має такі можливості: використовує педагогіку соціального конструкціонізму, яка включає взаємодію, активне навчання, критичну рефлексію тощо; має простий, ефективний, сумісний для різних браузерів веб-інтерфейс; список курсів містить опис кожного курсу на сервері; курси розбиваються на категорії, є механізм пошуку курсів; більшість текстових елементів (ресурсів, форумів, завдань тощо) можуть бути відредаговані за допомогою впровадженого WYSIWYG HTML редактора; пропонується широкий спектр активностей для побудови навчального процесу; для комунікації та соціалізації в курсі викладач може використовувати такі інструменти, як форуми, чати, wiki, систему обміну повідомленнями, блоги і тощо.

Moodle включає такі найбільш використовувані модулі: Сертифікація – модуль створює PDF сертифікати / дипломи для студентів курсу і є повністю настроюваним. Можна розробити власний дизайн друкованого сертифікату: додати рамки, водяні знаки, печатки і навіть показати ступінь/рівень вивчення інформації. Завдяки Elluminate Live! Meeting – Moodle стає частиною віртуального веб-відео класу, який включає двостороннє аудіо-спілкування, інтерактивні дошки, миттєвий обмін повідомленнями і модератор інструментів. Це нестандартний модуль і блок, який вимагає покупки 3rd Party служби. Галерея – дає змогу використовувати вбудовані галереї зображень.

LAMS – основа системи управління навчальною діяльністю (Learning Activity Managment System) і використовується для розробки, управління та розповсюдження навчальних он-лайн- матеріалів із забезпеченням спільного доступу. Створюються дані матеріалу у візуальному навчальному середовищі з завданням послідовності вивчення. До складу цього типу курсу входять різного роду індивідуальні завдання, проекти для роботи в малих групах та навчальні елементи для всіх студентів, засновані як на змістовній, так і на комунікативній компоненті.

SCORM/AICC – це один з елементів курсу, який дає змогу викладачеві опублікувати будь-який пакет формату SCORM або АІСС у складі матеріалів курсу. Пакет SCORM – це набір веб-контенту, що відповідає міжнародному стандарту об'єктів навчального призначення SCORM. Цей набір може включати web-сторінки, графіку, програми на JavaScript, Flash-презентації та інші складові, що працюють у веб- браузері. Цей модуль допомагає інтегрувати у навчальний курс будь- який пакет, що відповідає стандарту SCORM.

Wiki – це засіб для спільного створення документів декількома людьми, який має власну просту мову розмітки, що використовується просто у вікні браузера. Модуль Wiki дає можливість студентам працювати разом, додаючи, розширюючи і змінюючи зміст сторінки. Попередні версії документа не вилучаються й можуть бути відновлені в будь-який момент.

Анкета – модуль містить декілька готових анкет, які допомагають викладачеві з'ясувати психологічні особливості студентів, що мають відношення до дистанційного навчання. База даних дає змогу викладачам та/або студентам створювати, показувати та здійснювати пошук серед введених записів бази. Формат та структура записів можуть бути майже необмеженими, включати картинки, поля, Інтернет – адреси, числа або простий текст.

Глосарій – тлумачний словник, що містить статті з визначення певних термінів. Студентам надаються зручні засоби пошуку потрібного терміна в глосаріях. Викладач також може не тільки давати визначення термінів, а й залучати до цієї роботи суб'єктів навчання, контролюючи коректність пропонованих ними визначень. Завдання (відповідь кількома файлами, файлом, текстом, поза сайтом) – модуль, що дає змогу організувати виконання завдань студентами. За його допомогою можна: передавати зміст завдання студентам; встановлювати терміни його виконання; встановлювати максимальну оцінку, яку може отримати студент за завдання; задавати форму надання відповіді викладачеві (файл, що завантажується на сайт, особиста бесіда з викладачем, повідомлення електронною поштою); давати коментарі до виконаної роботи; дозволяти студенту змінювати свою відповідь з повторним оцінюванням.

Книга – засіб представлення багатосторінкових документів, що містить перелік розділів книги у вигляді посилань, натискаючи на які, можна швидко переходити від одного розділу до іншого.

Опитування – викладач ставить запитання та визначає декілька варіантів відповідей. Один з можливих варіантів – проведення голосування між користувачами. Це може бути корисним для стимулювання мислення, для з'ясування загальної думки в процесі дослідження проблеми.

Робочий зошит – викладач просить письмове висловлення студентів на певну тему, з можливістю редагування й поліпшення своєї відповіді згодом. Відповідь є приватною й доступною лише для викладача, що може зробити коментар і поставити оцінку для кожного запису. Звичайно одного зошита на тиждень досить.

Семінар – вид занять, де кожний учасник не тільки виконує власну роботу, а й оцінює результати роботи інших учасників семінару. Для цього викладач може передбачити застосування різних стратегій оцінювання.

Управління Семінаром (збір робіт, направлення їх на перевірку, відображення результатів тощо) здійснюється автоматично.

Тест – набір завдань для оцінювання знань студентів. Всі тестові завдання зберігаються в базі даних і можуть бути використані заново. Тест у Hot Potatoes – дає змогу викладачеві керувати через Moodle тестами, що розроблені у зовнішній програмі Hot Potatoes.

Урок (практикум) – модуль, за допомогою якого створюється комплект Взаємозалежних сторінок. Кожна зі сторінок має інформаційний розділ і розділ контролю його засвоєння.

Форум – місце, де відбуваються всі обговорення. Форуми можуть мати різну структуру й містити оцінки для повідомлень. Повідомлення форумів можна побачити в чотирьох різних форматах, і вони можуть містити додаткові файли. Підписавшись на форум, учасник буде одержувати копії нових повідомлень на e-mail.

Чат – це засіб для проведення синхронних дискусій у реальному часі. Чат має суттєву відмінність від форуму – засобу асинхронного спілкування, оскільки форум не передбачає одночасності підключення його учасників.

 
<<   ЗМІСТ   >>