Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фізичні особи

Ще одним з суб'єктів у роботі з сім'ями у складних життєвих обставинах є фізичні особи. Це фахівці, волонтери, спонсори, окремі особи тощо.

Ідея волонтерства для України не є новою: майже кожна організація соціально-педагогічного спрямування залучає до роботи спеціалістів та небайдужих осіб на волонтерських засадах. Волонтери приєднуються до роботи з метою надання безкоштовної допомоги, керуючись власним бажанням, вирішення соціально-педагогічних проблем населення, в тому числі і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах [18].

Волонтерство (лат. voluntarius - воля, бажання) – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги [25, с. 124].

Волонтерська робота – це різноманітні види соціально- педагогічної діяльності: надання соціально-педагогічної допомоги, підтримки, послуг; реалізація планів, проектів та програм; створення, розвиток і координація соціальної мережі (волонтерських організацій, громадських формувань соціально значущої спрямованості, груп самодопомоги тощо); організація виховних та благодійних заходів й акцій за різним спрямуванням, тематичними напрямами та ін.).

Основним принципом залучення волонтерів до роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, має бути спрямованість роботи волонтерів для досягнення конкретних цілей. Цілями організації волонтерської діяльності є залучення додаткових людських ресурсів для допомоги у вихованні дітей, які проживають в сім'ях у складних життєвих обставинах; розширення можливостей соціалізації дітей, шляхом залучення їх до участі у прийнятті рішень і соціально-корисної діяльності; розширення партнерських зв'язків.

Волонтерська діяльність повинна буди двох видів:

  • 1) організація зовнішньої індивідуальної та колективної волонтерської допомоги таким сім'ям;
  • 2) залучення дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до індивідуальної та колективної волонтерської діяльності.

Організація зовнішньої індивідуальної та колективної волонтерської допомоги сім'ям має базуватися на наданні волонтерами професійної допомоги батькам та дітям з сімей у складних життєвих обставинах; налагодження контактів "сім'я – сім'я" та "людини – людина" для можливості знайомства з позитивним способом життя як окремих осіб, так і сімей; допомога співробітникам, які працюють з даною категорією клієнтів; організація шефства громадських організацій, трудових колективів, над конкретними сім'ями чи дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; організація спільного проведення дозвілля сімей у складних життєвих обставинах з представниками громадських організацій об'єднань за інтересами тощо.

Залучення дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до індивідуальної та колективної волонтерської діяльності має реалізовуватися через організацію допомоги старших дітей молодшим; організацію допомоги груп дітей, що виховуються в сім'ях зі складними життєвими обставинами, похилим людям, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, які проживають в закладах державної системи опіки; організацію благодійних заходів тощо. Саме залучення дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дасть можливість сформувати у дітей відчуття їхньої потреби для суспільства, розуміння суспільних проблем, сформувати впевненість у собі та можливість долати труднощі самостійно.

 
<<   ЗМІСТ   >>