Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завершення соціального супроводу

Третій підсумковий етап надання соціальної допомоги клієнтам і сім'ям у різних літературних джерелах має назву етапу оцінювання і припинення, стабілізації, згортання тощо.

Підсумковий етап включає:

  • • оцінку змін, які відбулися у процесі надання соціальних послуг і після того, як вони були отримані клієнтом;
  • • вивчення нових потреб, які з'явилися у клієнта в результаті змін, що сталися і вимагають задоволення;
  • • розробку, якщо це потрібно, нового, додаткового плану соціальної допомоги або припинення роботи з клієнтом, якщо ситуація це уможливлює;
  • • підготовку клієнта до згортання соціальної допомоги (соціального супроводу) як складову припинення роботи;
  • • додаткове кураторство клієнта і оточення, якщо це потрібно для профілактики небажаних наслідків і закріплення позитивних змін.

Методичними особливостями цього етапу є те, що клієнт має бути підготовленим до припинення активного втручання і воно повинно відбуватися поступово за рахунок скорочення обсягів допомоги. Таке скорочення відбувається тоді, коли соціальний працівник за результатами підсумкової оцінки має підстави судити, що позитивні зміни набули ознак достатньої стабільності. При цьому у порядку додаткового кураторства за клієнтом зберігається можливість звертатися до працівника після припинення активного втручання. Крім того, задля підтримання сталості змін клієнта і членів оточення ще певний час доцільно залучати до групових заходів, організованих соціальними службами або таких, що ними опікуються (дозвіллєві заходи, групи взаємодопомоги, групові свята тощо).

Оцінка змін, які відбулися у процесі надання соціальних послуг і після того, як вони були отримані клієнтом визначається шляхом проведення підсумкового оцінювання. Підсумкове (заключне) оцінювання здійснюється шляхом порівняння стану до надання соціальних послуг і після їх реалізації, відповідно до критеріїв, передбачених на етапі планування соціального супроводу.

Проведення підсумкового оцінювання, як і попередніх, доцільно проводити спільно з клієнтом або членами сім'ї, що дозволить продемонструвати позитивні зміни, що відбулися у процесі соціального супроводу і є причиною для завершення надання комплексної соціальної допомоги (рис. 3.10.3).

Наведені вище етапи та їх складові загалом відповідають алгоритму технології соціальної роботи з клієнтами або сім'ями, незалежно від їх категорій.

Реалізація запропонованої технології передбачає, що на кожному етапі, у кожній фазі роботи плани, заходи, засоби, цілі, завдання, методи й результати оцінки мають бути предметом регулярних обговорень у середовищі фахівців з метою обміну інформацією, пошуку найбільш ефективних рішень, безперервної супервізії конкретних випадків. Практика доводить, що найбільш результативна робота притаманна мультидисциплінарним командам, що спромоглися зібрати навколо конкретного випадку фахівців різного профілю - організаторів, соціальних педагогів, психологів, медиків, юристів тощо.

Алгоритм технології соціального супроводу.

Рис. 3.10.3. Алгоритм технології соціального супроводу.

 
<<   ЗМІСТ   >>