Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Алгоритм соціально-педагогічної роботи з прийомними сім'ями

Соціальна робота з створення і забезпечення функціонування прийомної сім'ї здійснюється за дотриманням певного алгоритму, що враховує організаційно-нормативну і методичну специфіку роботи з цією категорією сімей.

Модель створення та соціального супроводження прийомної сім'ї, розроблена Н.М.Комаровою та І.В.Пєшою на підставі аналізу результатів соціального експерименту із запровадження інноваційних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [111, с. 37].

Модель створення та соціального супроводження прийомної сім'ї

Рис. 5.15.1. Модель створення та соціального супроводження прийомної сім'ї

На першому етапі передбачено проведення інформаційної кампанії, спрямованої, в першу чергу, на залучення кандидатів на створення прийомної сім'ї та формування на місцевому рівні позитивного іміджу інститутів сімейного влаштування дітей-сиріт, роз'яснення доцільності й необхідності їхнього запровадження. Результатом інформаційної кампанії є звернення громадян, яких зацікавила інформація щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наступний етап передбачає попередню роботу з кандидатами у прийомні батьки спрямовану, з одного боку, на збір інформації про сім'ю, з другого - формування у кандидата готовності прийняти на себе нову соціальну роль - вихователя дитини, позбавленої батьківського піклування. На цьому етапі роботи передбачено:

 • 1) проведення бесід з кандидатами (не менше двох зустрічей);
 • 2) відвідання спеціалістом родини кандидатів;
 • 3) перевірка інформації про кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі;
 • 4) співбесіда кандидатів з психологом;
 • 5) тренінг з підготовки кандидатів на створення прийомних сімей;
 • 6) підбір дитини на влаштування у сім'ю.

Етап юридичного оформлення прийомної сім'ї передбачає оформлення відповідних юридичних документів, що надають сім'ї статусу прийомної. На цьому етапі передбачено:

 • 1) підготовка пакету документів на сім'ю кандидатів і на дитину;
 • 2) розгляд кандидатури кандидатів на опікунській раді;
 • 3) розпорядження місцевої державної адміністрації про створення прийомної сім'ї;
 • 4) угода про передачу дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у сім'ю між прийомними батьками та місцевою державною адміністрацією укладається.

Етап соціальної роботи з прийомною сім'єю передбачає реалізацію соціального супроводу прийомної сім'ї, відповідно до алгоритму його реалізації.

Соціальний супровід/супроводження – це діяльність соціального працівника (або групи соціальних працівників), спрямована на створення необхідних соціально-психологічних умов розвитку прийомних дітей та дітей-вихованців у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу [111, с. 58]. Завдання соціального супроводу/супроводження: створення позитивного психологічного клімату в сім'ї, належних умов для розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, формування партнерських відносин між прийомними батьками, державними і громадськими установами для забезпечення оптимальних умов життя та захисту прав дітей.

З часу опублікування запропонованої моделі роботи з прийомною сім'єю (2003 р.), відбулися значні зміни у нормативній базі та методиках соціальної роботи з даною категорією сімей. Технологія роботи з прийомними сім'ями, що враховує новітні розробки і підходи, запропонована Міхеє- вою О.Ю., визначає два основні етапи по роботі з даною категорією сімей: створення прийомних сімей та функціонування прийомних сімей [53].

Етап "створенням прийомних сімей" передбачає комплекс заходів спрямованих на пошук кандидатів на створення прийомних сімей; оцінку їх потенціалу щодо можливості виховувати дитину позбавлену батьківського піклування; підготовку до виконання функцій прийомних батьків (тренінг для кандидатів на створення прийомної сім'ї); взаємодобір дитини та сім'ї і юридичне оформлення статусу прийомної сім'ї.

Поняття "функціонування прийомних сімей" вміщує заходи, що спрямовані на забезпечення оптимальних умов розвитку та виховання прийомної дитини (соціальне супроводження), та контроль за умовами розвитку та виховання дитини у прийомній сім'ї.

Відповідно технологія роботи з прийомними сім'ями передбачає на етапі створення прийомних сімей:

 • 1) проведення інформаційної кампанії щодо поширення сімейних форм опіки;
 • 2) попередня робота з кандидатами на створення прийомних сімей;
 • 3) взаємодобір сім'ї та дитини;
 • 4) юридичне оформлення прийомної сім'ї.

На етапі забезпечення функціонування:

 • 1) соціальне супроводження прийомної сім'ї;
 • 2) контроль за умовами розвитку та виховання дитини у прийомній сім'ї.
 
<<   ЗМІСТ   >>