Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Створення прийомної сім'ї

Інформаційна кампанія

Першою складовою етапу створення прийомної сім'ї є організація та проведення інформаційної компанії, яка сприяє поширенню інформації серед населення про нові та альтернативні форми і їх ефективність у вихованні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.

Головною передумовою розвитку прийомних сімей є формування позитивного іміджу інститутів сімейного влаштування дітей-сиріт. Проведення інформаційних заходів щодо роз'яснення доцільності та необхідності запровадження сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано також на рекрутування кандидатів у прийомні батьки на створення прийомних сімей. Проведення інформаційної кампанії спрямовується на:

 • – формування позитивної громадської думки щодо важливості сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • – підвищення зацікавленості представників місцевих органів влади у створенні та підтримці прийомних сімей;
 • – формування команди спеціалістів різних структурних підрозділів, зацікавлених у розвитку інституту прийомної сім'ї;
 • – безпосереднє залучення кандидатів у батьки на створення прийомних сімей [8, с. 5-14].

На початку такої кампанії здійснюється аналіз статистичних даних, результатів соціологічних опитувань з питань соціального сирітства, готовності громадян до створення прийомних сімей. Така інформація може бути надана під час проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей. Готується відповідна інформація для преси, в газети, журнали, теле-, радіопрограми, розповсюджуються тематичні буклети.

Інформаційну кампанію щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюють спеціалісти відділів у справах сім'ї та молоді, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, відділів освіти та ін.

Як стверджують Г.Лактіонова та Ж.Петрочко [105, с. 33- 34] основними кроками інформаційної кампанії є:

 • • формування громадської думки;
 • • організація рекламної кампанії;
 • • реєстрація звернень громадян з питань створення прийомних сімей;
 • • проведення групових інформаційних зустрічей.

Дослідження, проведені з даного питання, дають змогу

визначити вимоги щодо підготовки та проведення інформаційної кампанії з метою поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Спеціалісти, котрі проводять інформаційну кампанію повинні орієнтуватися та знати, що інформаційна кампанія спрямована не лише на рекрутування кандидатів на створення прийомних сімей, але й дозволяє вирішувати значно ширше коло завдань. До завдань, що реалізуються під час інформаційних заходів відносяться:

 • • залучення кандидатів на створення прийомної сім'ї;
 • • інформування населення щодо необхідності сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; специфіки різних форм сімейного влаштування; формування позитивної громадської думки щодо сімейних форм влаштування; залучення до співпраці та взаємодії державних службовців і спеціалістів різних галузей; представлення та лобіювання інтересів та створення сімейних форм влаштування на різних рівнях; інформування спеціалістів щодо специфіки діяльності прийомних сімей; залучення додаткових коштів; залучення партнерів (громадських, благодійних, релігійних організацій, приватного бізнесу).

Важливим є те, що інформаційні матеріали враховують ситуації, які стосуються соціального сирітства у районі, місті. Це зумовлено тим, що загальнодержавні показники не завжди є переконливими для громадян окремих територій. Початкова інформація може містити офіційні дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в області, районі (місті), показники рейдів служби у справах дітей, інформацію щодо роботи інтернатних та медичних установ, долі дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Відповідно до поставлених завдань інформаційної кампанії визначаються і відповідні форми подання інформації та місця їх розташування. Найбільш впливові форми подачі інформаційних матеріалів відповідно до завдань реалізації інформаційної кампанії такі:

 • 1. Залучення кандидатів: розповсюдження позитивних результатів функціонування прийомних сімей; засоби масової інформації; буклети; інформаційні матеріали; виступи на батьківських зборах; інформаційна телефонна лінія.
 • 2. Інформування населення: засоби масової інформації; інформаційні матеріали; буклети; розповсюдження позитивних результатів функціонування прийомних сімей.
 • 3. Інформування державних службовців і спеціалістів: конференції; семінари; круглі столи [70, с. 83-89].

Місцями розміщення інформаційних матеріалів можуть бути реклама на транспорті, сільські та селищні ради, апаратні наради, різноманітні заходи, не обов'язково за тематикою повідомлення, місця зібрання людей (ярмарки, базари, вокзали, магазини, трудові колективи), місця, відвідувачів яких можна визначити як "потенційних кандидатів" (поліклініки, дитячі магазини, управління соціального захисту, загальноосвітні школи, релігійні установи).

Місце розміщення інформаційних матеріалів визначається, безперечно, потребою охоплення різноманітних верств населення та спеціалістів. Але однією із умов розміщення інформаційних матеріалів, яку обов'язково враховують спеціалісти, є те, на яку аудиторію розрахована інформація і яке із окреслених завдань планується досягти: інформувати населення, залучити кандидатів чи налагодити взаємодію спеціалістів. Виходячи з окреслених напрямів і формується інформаційне повідомлення, яке має відповідати за формою, стилістикою викладення матеріалу і основними показниками.

При оформленні інформаційних матеріалів мають бути враховані наступні вимоги:

 • – адресність - зміст та форма подачі інформації має враховувати цільову аудиторію, на яку вона розрахована;
 • – цільова спрямованість - наповненість і оформлення інформаційних матеріалів залежить від завдання, яке планується досягти при їхньому використанні;
 • – позитив - формування позитивного іміджу сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучення кандидатів має базуватися на позитивних емоціях;
 • – доступність - матеріал має бути викладений у доступній формі, враховуючи аудиторію, на яку він розрахований;
 • – системність - широке охоплення цільової групи забезпечується за рахунок використання різних засобів і каналів передачі повідомлення, що вимагає періодичну повторюваність і змінність форм інформування;
 • – бути пізнаваними - усі інформаційні матеріали мають єдине дизайнерське вирішення і звуковий супровід, що робить їх пізнаваними й об'єднаними в одне ціле;
 • – узгодженість - інформація, яка подається різними структурами та спеціалістами має бути достовірною;
 • – логічність - інформаційні заходи є взаємозалежними, здійснюються у визначеній послідовності й підсилюють один одного;
 • – вдале оформлення - оформлення інформаційних матеріалів має узгоджуватись з завданнями, які вони мають вирішуватись;
 • – достовірність - інформація, що використовується у інформаційній кампанії має бути достовірною;
 • – емоційність - інформаційні матеріали мають викликати емоційні переживання, бути цікавими і не залишати людей байдужими [43, с. 54–110].

Інформаційні матеріали, спрямовані на рекрутування осіб, зацікавлених у влаштуванні на виховання у сім'ю дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають вміщувати питання, що стосуються особливостей функціонування прийомних сімей, позитивний досвід поширення в Україні таких сімей, контактні телефони або адресу, за якою можуть звернутися бажаючі отримати більш детальну інформацію.

У ході кампанії необхідно використовувати рекламні носії та канали передачі інформації, що дозволяють охопити більші верстви населення та спеціалістів. При цьому мають використовуватись найбільш ефективні засоби та враховуватись специфіка населення окремої місцевості.

 
<<   ЗМІСТ   >>