Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тренінг для кандидатів

Однією із важливих умов прийняття рішення про створення прийомної сім'ї є вимога проходження кандидатами курсу підготовки до соціальної ролі вихователів дітей, позбавлених батьківського піклування. Таке навчання є обов'язковою умовою створення прийомної сім'ї і проводиться спеціалістами обласних центрів соціальних служб із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини у формі тренінгу. Програма навчання затверджена Наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.08.2006 року №2670.

Дослідженню особливостей та специфіки попередньої підготовки кандидатів на створення прийомної сім'ї присвячені праці ряду вітчизняних науковців: Бевз Г.М., Звєрєвої І.Д., Комарової Н.М., Лактіонової Г.М., Петрочко Ж.В., Пєши І.В.

Тренінг з підготовки кандидатів на створення прийомної сім'ї орієнтований на вирішення низки проблем прийомної сім'ї на різних етапах її життєдіяльності: від моменту приходу вихованця і до того часу, коли він її залишає. У ході підготовки батьки засвоюють інформацію, оволодівають психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками взаємодії з дітьми-сиротами, батьки-вихователі усвідомлюють особливості розвитку дітей, які приходять у сім'ю, специфіку функціонування прийомної сім'ї. Вони розглядають ті проблеми, ситуації, конфлікти та випадки, з якими можуть зіткнутися, шукаючи шляхи їх оптимального рішення.

Навчання має бути орієнтоване на те, щоб підготувати кандидатів до реалій виховання в прийомній сім'ї, включаючи не тільки позитивні, а й проблемні аспекти. З огляду на це, кандидатам на створення сімейних форм виховання надається повна інформація, не приховуючи труднощів і проблем, що пов'язані з появою в родині прийомної дитини [93, с. 190-196].

Основні вимоги до організації тренінгу:

 • – беруть участь обидва члени подружжя;
 • – мають бути присутні соціальні працівники, які в подальшому здійснюватимуть соціальне супроводження сімей, що є гарантією налагодження плідної співпраці та розуміння.

Проходження кандидатами тренінгу дозволяє вирішувати такі питання:

 • – соціальні працівники та психолог мають можливість скласти психологічний портрет майбутніх прийомних батьків, що дозволяє визначити специфіку подальшого соціального супроводження сім'ї;
 • – ознайомлення кандидатів із специфікою реальної роботи прийомних батьків;
 • – інформація щодо правових засад функціонування прийомної сім'ї;
 • – формування "команди" прийомних батьків та соціальних працівників, визначення основних шляхів подальшої співпраці;
 • – орієнтація майбутніх вихователів на вирішення проблем лише з врахуванням інтересів дитини та сприйняття кожної дитини як індивідуальності [43, с. 93-94].

Під час проведення тренінгу можлива відмова кандидатів від продовження навчання, що є цілком природним процесом. Це є позитивним результатом проведеної роботи.

Тренінг дозволяє спеціалістам зробити висновок щодо можливості створення прийомної сім'ї подружжям або одинокою особою. Висновки та рекомендації готуються спеціалістами, які проводять тренінгові заняття, на підставі інформації, отриманої під час попередньої роботи з кандидатами, та отриманої в ході занять. Додаткову інформацію перед початком навчання тренери отримують із таких джерел: в усній формі від спеціалістів або директорів міських/районних центрів, які здійснювали попередню роботу з кандидатами, характеристика на кандидатів, що готується за результатами попередньої роботи з ними центрів соціальних служб, інформація за формою, розробленою і затвердженою обласним центром, співбесіди з кандидатами.

При підготовці висновку та рекомендації спеціалісти здійснюють оцінку особистих якостей та біографічних даних кандидатів, зокрема враховуються:

 • – особисті якості кандидата;
 • – сімейні стосунки;
 • – біографічні дані;
 • – досвід виховання власних дітей;
 • – мотивація на створення прийомної сім'ї;
 • – поведінка під час тренінгу;
 • – інше, зокрема що стосується віросповідання, готовності до співпраці із спеціалістами, налаштування на підтримання стосунків з біологічними батьками та родичами прийомних дітей тощо.

За результатами проходження навчання кандидати отримують довідку проходження курсу підготовки прийомних батьків, яка видається обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Також за результатами навчання обласний центр готує висновки та рекомендацію про включення до банку даних потенційних прийомних батьків. Дана рекомендація повинна містити таку інформацію: відомості про сім'ю (сімейний стан, зайнятість, інформацію про членів родини); характеристику кандидата за результатами навчання; рекомендацію та побажання щодо дитини, яка має бути влаштована у сім'ю.

Окрім того, за результатами тренінгу, може бути надана відмова кандидатами на можливість створення прийомної сім'ї, про підстави відмови докладно вказується у рекомендації.

Рекомендація, у випадку позитивного висновку про можливість створення прийомної сім'ї, передається у службу у справах дітей. Дана інформація про кандидатів заноситься до банку даних потенційних прийомних батьків та дає право їм на отримання інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відвідування закладів для дітей-сиріт з метою налагодження контактів з дитиною, яку вони вибрали у свою сім'ю.

 
<<   ЗМІСТ   >>