Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Соціальне супроводження прийомної сім'ї

Наступним етапом роботи є забезпечення функціонування прийомних сімей, надання їм державної соціальної підтримки, що реалізується у формі соціального супроводження. Соціальне супроводження передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.

Соціальне супроводження є формою державної підтримки сім'ї в інтересах дитини. Така робота з прийомними сім'ями спрямована на вирішення проблемних питань, які можуть виникнути в процесі виховання прийомних дітей. Соціальне супроводження передбачає не тільки роботу з дітьми яких взяли на виховання, але й роботу з прийомними батьками і з біологічними дітьми. Тобто ця робота носить комплексний характер і визначається терміном "соціальне супроводження прийомних сімей". Даний термін затверджений Наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту "Про порядок здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу" (від 23 вересня 2009 року №3357).

Метою соціального супроводження є захист та забезпечення дотримання прав та інтересів дитини, оптимальних умов її життя та розвитку з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини шляхом надання соціальних послуг прийомній сім'ї [43].

У Положенні про прийомну сім'ю визначено, що соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється спеціалістами центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді за місцем проживання сім'ї. Працівник, що здійснює соціальне супроводження, має пройти навчання за державною програмою (Наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.01.2006 року №2670) та отримати сертифікат. Навчальна програма містить теоретичні положення причин та наслідків поширення в Україні соціального сирітства, форм сімейного влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачає оволодіння теоретичними знаннями про етапи роботи з прийомними сім'ями; технології соціального супроводження сімей, які виховують дитину-сироту; принципів та механізмів оцінювання ефективності функціонування; функціональних обов'язків та кваліфікаційних умов до спеціалістів, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей. Спеціалісти оволодівають вміннями реалізації державної програми розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; налагодження співпраці спеціалістів, які здійснюють захист прав дітей; здійснення рекрутування та попередньої роботи з кандидатами на створення прийомної сім'ї; юридичного оформлення та соціального супроводження прийомних сімей.

Технологія здійснення соціального супроводження регламентується Порядком здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2009 року №3357). Даний документ визначає нормативну базу, принципи, етичні норми, зміст, завдання, процедури здійснення соціального супроводження від початку до завершення надання соціальної допомоги прийомній сім'ї чи дитячому будинку сімейного типу.

Згідно з даним документом соціальне супроводження прийомних сімей - це робота, що передбачає надання фахівцем (або групою фахівців) центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у співпраці з фахівцями інших підприємств, установ, організацій комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних послуг, спрямованих на забезпечення належних умов функціонування прийомної сім'ї [70, с. 10-18].

Якщо спеціаліст здійснює соціальне супроводження прийомних сімей, в яких виховуються ВІЛ-інфіковані діти, то він має пройти додатково курс спеціальної підготовки за програмою, затвердженою спеціальним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерством охорони здоров'я.

Соціальний працівник закріплюється за прийомною сім'єю наказом директора певного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на підставі рішення про створення прийомної сім'ї. До одного соціального працівника може бути прикріплено не більше 7 прийомних сімей, у яких загальна кількість прийомних дітей не повинна перевищувати 35 осіб.

Метою соціального супроводження є захист та забезпечення дотримання прав та інтересів дитини, оптимальних умов її життя та розвитку з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини шляхом надання соціальних послуг прийомній сім'ї.

Соціальне супроводження дозволяє вирішувати ряд завдань, перелік яких залежить від терміну влаштування дитини в сім'ю та її основних потреб:

  • • адаптація дитини до нової сім'ї;
  • • створення позитивного психологічного клімату у родині;
  • • забезпечення оптимальних умов життя;
  • • забезпечення захисту прав дитини;
  • • створення можливостей для розвитку дитини шляхом надання комплексу якісних соціальних послуг [39, с. 241-257].

На початку соціального супроводження соціальний працівник перевіряє наявність копій документів на дитину, яка влаштовується у прийомну сім'ю, згідно переліку, визначеному пунктом 10 Положення про прийомну сім'ю. Документи на дитину готуються службою у справах дітей і передаються прийомним батькам як законним представникам прав та інтересів дитини.

До центру соціальних служб служба у справах дітей передає копію обліково-статистичної картки дитини, яка влаштована в сім'ю, та копію індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилися у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Соціальний працівник, при потребі, уточнює та доповнює інформацію про загальний стан здоров'я, щеплення, результати психодіагностичних досліджень, навчання дитини, характер її стосунків з біологічними батьками/особами, що їх замінюють, родичами, звертаючись до відповідних установ, фахівців. Термін перевірки документів та збору інформації становить один місяць. При його подовженні у плані соціального супроводження зазначається, що стало підставою для цього.

 
<<   ЗМІСТ   >>