Повна версія

Головна arrow Право arrow Екологічне право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Роль діяльності органів внутрішніх справ у забезпеченні законності дій юридичними й фізичними особами в галузі природокористування та охорони довкілля.

Органи внутрішніх справ здійснюють охорону майже всіх об'єктів природи: земель, надр, вод, тваринного та рослинного світу, в тому числі лісів тощо.

Значення діяльності органів внутрішніх справ у забезпечення охорони довкілля

Рис. 5.4. Значення діяльності органів внутрішніх справ у забезпечення охорони довкілля

Охорону надр органи внутрішніх справ здійснюють, головним чином, у процесі охорони права державної власності і в процесі забезпечення громадського порядку. Здійснювати охорону надр зобов'язує працівників органів внутрішніх справ і Кодекс України про надра. У ст. 2 Кодексу зазначено: "Завданням Кодексу про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян".

У своїй діяльності щодо охорони надр органи внутрішніх справ керуються:

  • – Кодексом України про надра,
  • – Законами України "Про міліцію", "Про охорону навколишнього природного середовища",
  • – відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного і Кримінального кодексів України,
  • – місцевими програмами розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр, які розробляються обласними Радами відповідно до ст. 10 Кодексу України про надра.

Основні дії органів внутрішніх справ у галузі охорони надр, їх раціонального використання, вирішення інших проблем в даній сфері наведені на рис. 5.5.

Охорона надр є не тільки службовим, а й громадянським обов'язком працівників органів внутрішніх справ. На наш погляд, та це є й зрозумілим, що участь органів внутрішніх справ в охороні надр буде більш плідною, якщо вони свої зусилля будуть тісніше поєднувати з зусиллями органів державного геологічного контролю і органів державного гірничого нагляду та інших органів охорони природи.

У Земельному кодексі України є багато статей, пов'язаних з охороною земель, що складають правову основу діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення їх охорони. До таких статей відносяться ті, що визначають правовий режим певних категорій земель – земель сільськогосподарського призначення, земель населених пунктів, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Землеохоронну діяльність органів внутрішніх справ посилює ст. 141 Земельного кодексу України, в якій говориться про те, що земельна ділянка може бути вилучена в особи, якщо судом буде встановлено придбання її за рахунок доходів, одержаних від злочинної діяльності. Досудову роботу з виявлення фактів злочинності проводять співробітники органів внутрішніх

Головні дії органів внутрішніх справ в галузі охорони надр

Рис. 5.5. Головні дії органів внутрішніх справ в галузі охорони надр

справ. Захист права власності від злочинних посягань – одне із основних завдань органів внутрішніх справ, що включає в себе і захист права власності на землю, причому незалежно від форми власності (державної, колективної чи приватної), оскільки всі вони є рівноправними.

Органи внутрішніх справ згідно з чинним законодавством охороняють права і законні інтереси права землевласників і землекористувачів, як юридичних, так і фізичних осіб. До уваги органів внутрішніх справ в галузі охорони різних прав землевласників перш за все беруться право власності землевласників на вироблену сільськогосподарську продукцію, доходи від її реалізації, посіви і посадки сільськогосподарських культур і насаджень, оскільки виходячи з практики саме ці їхні права найчастіше порушуються злочинними та іншими протизаконними діями. Органи внутрішніх справ грають велику роль у запобіганні протиправних дій в галузі землекористування та охорони земель. На рис. 5.6 наведені приклади їх основних дій в даній галузі. З нашої точки зору, чим сумлінніше органи внутрішніх справ всіх рівнів будуть виконувати вимоги Земельного законодавства щодо використання і охорони земель будь-яких категорій, тим вагомішим буде їх вклад у вирішення проблеми раціонального використання й збереження земельних ресурсів.

У галузі охорони водних ресурсів, їх відновлення та використання беруть участь територіальні органи внутрішніх справ та інші підрозділи МВС України. Поширеною формою охорони вод працівниками органів внутрішніх справ є надання всебічної допомоги водогосподарським органам, що регулюють використання і охорону вод.

Основні водоохоронні дії органів внутрішніх справ наведені на рис. 5.7. Органи внутрішніх справ та їх працівники здійснюють охорону вод не тільки в зв'язку з виконанням службових обов'язків, але й як водокористувачі.

Водне законодавство окремо наголошує на необхідності охорони вод, призначених для протипожежних потреб. Згідно зі ст. 69 Водного кодексу України використовувати воду з водних об'єктів спеціально призначених для протипожежних потреб у будь-яких інших цілях забороняється. Органи внутрішніх справ постійно здійснюють ефективну і постійну допомогу органам державної влади і управління в їх діяльності щодо охорони вод. Також органи внутрішніх справ захищають права водокористувачів – громадян, підприємств, установ і організацій.

Головні дії органів внутрішніх справ в галузі охорони земельних ресурсів

Рис. 5.6. Головні дії органів внутрішніх справ в галузі охорони земельних ресурсів

Дії органів внутрішніх справ у галузі користування водними ресурсами та охорони водних об'єктів

Рис. 5.7. Дії органів внутрішніх справ у галузі користування водними ресурсами та охорони водних об'єктів

Значна роль у забезпеченні охорони лісів належить органам внутрішніх справ, працівники яких ведуть боротьбу з незаконною вирубкою лісу і порушенням правил пожежної безпеки в лісах. Вони виконують це завдання як своїми силами, так і в складі інших органів лісо- та природоохорони. Основні дії в галузі охорони лісових ресурсів наведені на рис. 5.8.

Охорона природно-заповідного фонду України здійснюється органами внутрішніх справ на підставі вимог чинного законодавства, згідно з якими природно-заповідний фонд розглядається як національне надбання, щодо якого встановлюються особливий режим охорони, відтворення і використання.

Природоохоронні заходи співробітників міліції здебільшого пов'язані з забезпеченням громадського порядку на територіях та об'єктах згаданого фонду. Важливе місце в цьому напрямі посідає їх сприяння службам охорони територій та об'єктів природно- заповідного фонду, до яких входять керівники адміністрацій природних та біосферних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків загально державного значення, працівники охорони, а також інших підрозділів цих адміністрацій. Свою діяльність в галузі охорони природно- заповідного фонду органи внутрішніх справ поєднують з діяльністю державних і громадських організацій. Таке співробітництво полягає в розробці спільних заходів щодо дотримання основних вимог, правил, правового режиму користування територіями заповідників, національних природних парків, заказників, заповідних урочищ, ботанічних садів та інших складових частин природно-заповідного фонду України, а також розробці та застосуванні профілактичних заходів щодо боротьби з хуліганськими діями на таких територіях.

Безумовно, органи внутрішніх справ сприяють охороні природно-заповідного фонду і тим, що вносять пропозиції до відповідних державних органів про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, яка порушує вимоги законодавства про цей фонд, про забезпечення природного розвитку основних екологічних процесів, збереження унікальних екологічних систем, усього різноманіття генетичних ресурсів біосфери, які нині

Основні дії органів внутрішніх справ в галузі лісоохорони

Рис. 5.8. Основні дії органів внутрішніх справ в галузі лісоохорони

перебувають під загрозою знищення через надмірну експлуатацію природних ресурсів та посилення антропогенного навантаження на довкілля в цілому.

Органи внутрішніх справ проводять значну роботу в галузі охорони тваринного світу, сприяють відповідним органам у боротьбі з браконьєрством, порушенням правил полювання і рибальства, вживають заходів щодо запобігання і припинення незаконного полювання. Незаконним визнається полювання на тих звірів і птицю, щодо яких воно заборонено, або яке проводиться без належного дозволу та відповідних документів, в заборонених місцях.

Найбільш розповсюдженими видами сприяння природоохоронним органам у галузі охорони тваринного світу є спільна розробка комплексних планів з цих питань і їх здійснення, участь у затриманні правопорушників і встановлення їх особи, перевірка знарядь та способів полювання і рибальства та вилучення недозволених, огляд здобутих тварин; організація і проведення патрулювання, рейдів та засад, одержання від посадових осіб і громадян пояснень з приводу порушень ними природоохоронного законодавства.

Органи внутрішніх справ сприяють охороні тваринного світу, здійснюючи дозвільну систему. Відповідно до чинного законодавства вони видають міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням дозволи на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, вибухових матеріалів, газової зброї, а громадянам – дозволи по придбання, зберігання і носіння вогнепальної зброї та придбання і зберігання холодної зброї.

Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ мають можливість контролювати зберігання і цільове використання вогнепальної зброї і вибухових матеріалів, що в певній мірі запобігає браконьєрство.

При виникненні епізоотії (масового розповсюдження інфекційних захворювань серед тварин на певній території) органи внутрішніх справ разом із ветеринарною інспекцією здійснюють профілактичні заходи, направлені на попередження занесення інфекцій на територію, яка не заражена, допомагають ветеринарній інспекцій в організації, контролі і проведенні карантинних заходів та ліквідації вогнищ захворювання худоби і птахів, а також розробляють окремий план, що передбачає систему ефективних дій щодо локалізації та ліквідації цього небезпечного для диких і свійських тварин захворювання.

Отже, роль органів внутрішніх справ в галузі охорони тваринного світу є дуже важливою, оскільки збереження популяцій тварин на певних територіях сприяє збереженню певних екосистем і покращенню стану довкілля в цілому.

Особливу роль у галузі охорони атмосферного повітря відіграє Державна автомобільна інспекція, яка виконує контрольні й наглядові функції, що охоплюють сферу дотримання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу під час використання різними юридичними та фізичними особами технічно несправних транспортних засобів.

Природоохоронна діяльність працівників інспекції визначається Положенням про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. В основі діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони атмосферного повітря від забруднення лежать також заходи, передбачені ст. 17 Закону України "Про охорону атмосферного повітря": переведення транспортних засобів на менш токсичні види енергії і палива; виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста автотранспортних підприємств, автозаправних станцій, вантажного транзитного автомобільного транспорту; впровадження в містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху та інші заходи.

Органи внутрішніх справ ретельно стежать і за виконанням норм права, які регулюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дотриманням норм та правил щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами, під час видобування корисних копалин і проведення вибухових робіт, також розміщення в населених пунктах териконів і відвалів, які можуть стати додатковими джерелами забруднення атмосферного повітря певних територій міста, а також застосуванням певних природоохоронних заходів, в тому числі заходів охорони атмосферного повітря, під час аварійних ситуацій.

Органи внутрішніх справ приділяють увагу відверненню і зниженню енергетичних забруднень біосфери (виробничого, комунального, побутового і транспортного шумів, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, теплових викидів тощо), для чого подають пропозиції і зауваження щодо розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших об'єктів з джерелами шуму при плануванні і забудові населених пунктів, стосовно утримання в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличних покриттів, поліпшення конструкцій транспортних засобів та умов їх експлуатації. Певні функції в галузі охорони атмосферного повітря виконує державна санітарно-епідемічна служба Міністерства внутрішніх справ України. На установи і підрозділи зазначеної служби покладаються функції спеціально уповноважених органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, об'єктах, частинах і підрозділах. Зокрема, їх увагу привертають гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях.

 
<<   ЗМІСТ   >>