Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕМПЕРАТУРА

Температура та температурні пікали

Температура – фізична величина, що характеризує стан термодинамічної рівноваги макроскопічної системи. Кількісне вимірювання температури можливе завдяки впровадженню температурних шкал.

Німецький виробник інструментів Фаренгейт (Daniel Gabriel Fahrenheit) у 1724 р. розробив температурну шкалу на основі розміщення термометра у: 1) суміші морської солі, льоду та води (0 °F); 2) цієї ж суміші, але без солі (30 °F); у ротовій порожнині здорової людини (96 °F). Температура кипіння води на цій шкалі відповідала 212 °F, а замерзання 32 °F.

У 1745 р. Цельсій (Anders Celsius) зі Швеції застосував шкалу між температурою танення льоду (0 °С) та температурою кипіння води (100 °С). Ця шкала отримала назву Міжнародної стоградусної шкали (Цельсія).

У 1933 р. Кельвін (Lord Kelvin, William Thompson) розробив Термодинамічну температурну шкалу (Кельвіна), в основу якої було покладено використання потрійної точки речовин – точки на діаграмі стану, що відповідає рівноважному існуванню трьох фаз речовин. Так, потрійна точка води дорівнює 273,16 К, а температура кипіння води 373,16 К.

Формули взаємного перетворення одиниць температури, що належать до шкал Цельсія, Кельвіна або Фаренгейта, мають вигляд:

(9.1)

Приклад

Посудину з водою нагрівали від 20 °С до 80 °С, Чому дорівнює зміна температури за шкалою Кельвіна і за шкалою Фаренгейта?

Розв'язання

З рівняння (8.1), можна визначити, що зміна температури за шкалою Цельсія дорівнює зміні температури за шкалою Кельвіна:

Зміна температури за шкалою Фаренгейта дорівнює:

Контрольне завдання

Перетворити -30 °С в градуси за шкалою Фаренгейта.

Теплові потоки

Тепловий потік – величина, що визначається відношенням кількості теплоти, яка переноситься за одиницю часу. Одиниця вимірювання теплового потоку – Дж/с.

Густина теплового потоку - кількість теплоти, яка переноситься за одиницю часу через одиницю площі поверхні. Одиниця вимірювання густини теплового потоку – Дж/м2 або Вт/м2.

Теплота, що викликає зміну температури об'єкта, називається відчутною теплотою. Відчутна теплота – це теплова енергія, що переноситься між земною поверхнею та повітрям завдяки різниці температур між ними, тобто вертикальному температурному градієнту. Спочатку перенесення відчутної теплоти здійснюється через теплопровідність під час зіткнення молекул повітря. Коли повітря нагрівається, воно бере участь у циркуляції завдяки конвекції.

Відчутна теплота не викликає зміни фізичного стану речовини, але завжди супроводжується зміною температури; її можна оцінити за допомогою термометра. Отже, для реалізації потоку відчутної теплоти необхідний температурний градієнт. Людина відчуває потік відчутної теплоти через зміну температури повітря.

Кількість енергії у формі тепла, що звільнюється або поглинається речовиною під час переходу з одного фазового стану до іншого, називається прихованою (латентною) теплотою. Походить від латинського latere – ховати.

Можливі фазові переходи: твердий стан → рідина → газ. Наприклад, перехід від твердого стану до рідкого називається плавленням, від рідкого стану до газоподібного – випаровуванням, від газу до рідини – конденсацією.

Людина не здатна відчувати приховану теплоту, оскільки ця теплота не супроводжується зміною температури.

Екстремальні значення температури Максимальну температуру 58 °С було зареєстровано в Ель Азізія (Лівія) на краю пустелі Сахара 13 вересня 1922 року.

Мінімальна температура -89,6 °С була відзначена на станції Восток в Антарктиді 21 липня 1983 року.

Цікаво відмітити суттєву різницю між абсолютним максимумом та абсолютний мінімумом Тмін температур у деяких регіонах: пустеля Каракуми (Тмтк – +50 °С; Тмін = -35 °С), Мангишлак (Тмакс = +42 °С; Тмін = -40 °С), пустеля Гобі (Тмакс = +45 °С; Tмін = -40 °С).

 
<<   ЗМІСТ   >>