Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АТМОСФЕРНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА

АТМОСФЕРА

Склад і структура атмосфери

Атмосферні фактори середовища включають структуру і склад атмосфери, а також фізичні та хімічні властивості атмосфери, які впливають на живі організми.

Атмосфера Землі – це газова оболонка, що оточує Землю. Вона складається з багатьох газів і завислих рідких і твердих частинок. На рівні моря атмосфера Землі містить 78,08 % азоту, 20,95 % кисню, 0,93 % аргону; решта припадає на інші гази та водяну пару (близько 1 %).

Хімічний склад атмосфери майже не змінюється до висоти 100 км. По вертикалі атмосфера має шарувату будову. Перший шар, що простирається до 10-17 км, називають тропосферою. Вона містить близько 80 % маси атмосфери. Важливою змінною компонентою атмосфери є водяна пара, основна маса якої зосереджена в тропосфері. Змінність вмісту водяної пари в тропосфері зумовлюється взаємодією процесів випаровування, конденсації та горизонтального перенесення. Внаслідок конденсації відбувається утворення хмар та випадання опадів. Над тропосферою на висоті близько 55 км розташований перехідний шар – стратопауза, вище якої починається стратосфера. Суттєво впливає на атмосферні процеси озон, який міститься в стратосфері і забезпечує поглинання сонячного ультрафіолетового випромінювання. Ще одна важлива змінна компонента атмосфери – вуглекислий газ, змінність вмісту якого пов'язана з життєдіяльністю рослин, промисловими забрудненнями і газообміном між океаном та атмосферою. Активними компонентами атмосфери є аерозолі – завислі у повітрі тверді й рідкі частинки, розміри яких перевищують 1 нм. До аерозолів належать й частинки біологічного походження. Шар атмосфери, що розташований на висоті 55-80 км, називають мезосферою. Над ним знаходиться перехідний шар мезопауза, вище якої починається термосфера.

Забруднення атмосфери

Забруднюючими речовинами повітря називаються субстанції, що присутні в атмосфері й впливають на здоров'я людини, стан тваринного, рослинного світу й мікроорганізмів та спричиняють руйнування матеріалів.

Забруднюючі речовини можуть бути розділені на два основні класи: первинні, що викидаються безпосередньо в атмосферу, та вторинні, які утворюються в ході реакції з первинними забруднюючими речовинами в атмосфері. Шість категорій первинних забруднюючих речовин вважаються найнебезпечнішими для здоров'я людини: діоксид азоту (NO2), діоксид сірки (SO2), оксид вуглецю (СО), свинець (Рb), тверді частинки (РМ10 і РМ2.5), легкі органічні сполуки (ЛОС). Озон не вважають первинною забруднюючою речовиною, але він включений у перелік критичних речовин. Озон є прикладом вторинних забруднюючих речовин, що утворюються в результаті фотохімічних реакцій у присутності СО, ΝΟx та ЛОС [Artiola, 2004].

Якість повітря визначається як міра стану атмосферного повітря з точки зору задоволення вимог біотичних видів та потреб або намірів людини. Агентство США з охорони навколишнього середовища (ЕРА) [1] установило Національні стандарти якості навколишнього повітря для шести критеріїв забруднюючих речовин [Artiola, 2004, Посуд ін, 2012].

  • [1] ЕРА – US Environmental Protection Agency
 
<<   ЗМІСТ   >>