Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка праці і соціально-трудові відносини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Технічні засоби при вивченні трудових процесів

Трудові процеси досліджуються як у цілому, так і в розрізі окремих їх елементів за допомогою певних технічних засобів Заміри кількісних параметрів робочою часу проводяться насамперед різного роду годинниковими механізмами.

Для проведення фотографій робочого дня найбільш підходять спеціальні хронометри типу “Політ”. Цей годинниковий механізм має комплікаційний пристрій (механізм управління ходом годинника і стрілками), центральну секундну стрілку, два додаткових циферблати При певних навиках нормувальник може користуватись і звичайним годинником, який, однак, повинен бути достатнього калібру (не менше 20 мм), з центральною секундою стрілкою, циферблатом із цифровими позначками, що добре розрізняються.

Хронометражні й фотохронометражні спостереження проводять, як правило, за допомогою секундоміра. Найбільш часто використовують однострілочний секундомір типу СОПпр. Більш точно дозволяє фіксувати заміри двострілочний секундомір СДПпр (тут однією із стрілок секундоміра є змога управляти комплікатором).

Для виміру особливо короткострокових елементів трудового процесу застосовують хроноскопи, окремі з яких дозволяють досягнути точності замірів до 0,01 с. Ними користуються, як правило, при дослідженні трудових дій і рухів.

При спостереженні за групою виконавців або за декількома елементами трудового процесу використовують багатоциферблатні прилади, електрохронографи, моментографи та ін. Багатоциферблатний прилад, для прикладу, має декілька (від 4 до 12) лічильників часу сумуючої дії, кожен з яких ураховує затрати часу по окремому елементу чи виконавцю, а лічильники кількості випадків - повторюваність кожного з них. Спостерігач здійснює візуальний контроль за ходом процесу, маніпулюючи у фіксажних точках. В подальшому розраховується середня тривалість виконання кожного елементу. Застосування багатоциферблатних приладів скорочує трудомісткість проведення спостережень у декілька разів.

Для вивчення затрат робочого часу, методів, прийомів праці і їх раціоналізації використовується відеоапаратура. Відсозйомка полегшує вивчення трудових процесів, забезпечує отримання більш об'єктивних і точних даних для розробки нормативів праці, проектування раціональних схем організації трудових процесів. Використання відеозйомки має ряд суттєвих переваг у вивченні, узагальненні, поширенні передових методів і прийомів праці порівняно з візуальними дослідженнями.

Особливо важливе значення має зйомка при вивченні й узагальненні прогресивних прийомів і методів праці. Плівка із знятими кадрами пропускається через кінодешифратор або відеомагнітофон, які дозволяють вивчати трудовий процес у сповільненому темпі. Це дає змогу виявити непродуктивні трудові дії та рухи, а головне - навчати робітників раціональним прийомам і методам праці.

Для забезпечення працездатності при різних характерах і умовах праці потрібен контроль як цих умов, так і стану організму працюючого. Для цього створена велика група приладів, найбільш важливими з яких є:

пульсотахометр - прилад для тривалого вимірювання частоти пульсу людини. За його даними враховують реакцію серцево-судинної системи на фізичне й розумове навантаження, що допоможе визначити напруженість праці й наростання втомлюваності в процесі роботи;

динаморефлексометр, що призначений для дослідження періоду реакції організму людини на різні виробничі умови, а також сили й витривалості м'язів. Так, здорова реакція виконавця визначається часом, за який людина зреагує на світловий сигнал шляхом натиснення на ручки ножиць;

динамометр ручний, що використовується для визначення максимальної сили м'язів рук та передпліччя. Цей показник відображає стан нервового та м'язового апарату виконавця. За допомогою цього приладу можна отримати уяву про зміну максимальної сили м'язів рук при варіаціях напруженості праці протягом зміни;

спірограф, що застосовується для реєстрації функціональних змін у дихальній системі робітника за різних видів фізичної праці. Спірографом вимірюють об'єм легень, кількість, частоту й форму дихання, що безпосередньо пов'язано з трудовим процесом.

Для визначення відносної вологості повітря застосовують психрометр аспіраційний. Прилад складається з двох термометрів - сухого й вологого, а також аспіратора. За різницею температур двох термометрів за спеціальною таблицею визначають відносну вологість повітря.

Поряд із перерахованими приладами при дослідженні організації праці й умов роботи застосовують люксометри, шумометри, крокометри, віброметри і ряд інших приладів. Тільки за їх допомогою можна об'єктивно оцінити стан умов праці й організацію трудових процесів, намітити заходи щодо їх вдосконалення.

 
<<   ЗМІСТ   >>