Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Етика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Етика займає особливе місце в житті кожного з нас. Вона значуща для усвідомлення того, що людина не є цілком природною істотою, вона понад свої природні якості наділена духовною свободою.

Доцільність вивчення етики продиктована глибинним смислом цієї дисципліни, яка полягає в тому, що при вирішенні практичних завдань вона примушує рахуватися з моральними орієнтирами особистості. Яку б сферу життя ми не розглядали, історичний досвід доводить, що відмова від вимог моралі згубно впливає на реальне суспільне та особисте життя.

Етика (моральнісна філософія) є свого роду дороговказом, який описує примітні місця, але не може вмовити, як писав В. Соловйов, їхати в Італію того, хто вирішив поїхати до Сибіру. Більш того, він зауважує, саме викладення моральних норм не може мати сенсу для людини, яка свідомо поставила за мету не ведення правильного життя, а зовсім інше.

Ефективність вивчення етики визначається багатьма факторами, найбільш важливим із яких потрібно визнати моральну мотивацію того, хто вивчає етику. Розпочинаючи вивчення цієї дисципліни, необхідно пам'ятати, що насіння етики повинне потрапляти в благодатну землю. Інакше кажучи, багато чого в цьому процесі буде залежати від тога, з якими установками необхідно підходити до вивчення етики. Як вказував Арістотель, від етики буде користь для тих, хто вміє керувати своїми пристрастями та наділений бажанням спрямовувати їх на прекрасну мету. Етика дієва лише в тому разі, якщо знаходить своє втілення в моральнісній діяльності тих, хто її вивчає.

Залучення студентів до етичної проблематики передбачає розв'язання наступних завдань:

 • – розуміння специфіки етичного знання, специфіки сутності моралі та наслідків порушення її норм;
 • – осмислення наслідкових зв'язків у розвитку етичної думки;
 • – осмислення значущості загальнолюдської складової в моральному процесі;
 • – формування потреби в самооцінці та моральній мотивації власних дій;
 • – формування здатності толерантного ставлення до моральнісних цінностей інших;
 • – формування навичок соціально-етичного аналізу різноманітних сторін суспільних відношень і діяльності людей.

Для успішної реалізації даних завдань необхідно організувати вивчення дисципліни, враховуючи її специфіку:

 • 1. Своєрідність етичного знання проявляється в тому, що мораль, як відомо, просторово не локалізована. Це створює можливості для безмежного розширення її повноважень. Але студенту необхідно чітко визначити межі, об'єм етичного матеріалу, виходячи з того, що етика є практичною філософією та покликана дати відповідь на питання: яке життя є правильним? (за І. Кантом "Що я повинен робити?").
 • 2. Виявляючи прояви "правильного життя", необхідно осмислювати їх на теоретичному, а не буденному рівні. Суто емпіричний стиль викладення, випадковий набір фрагментів етичного знання не сприяє ефективності його вивчення в контексті етичної традиції та новацій сучасності.
 • 3. Необхідне творче осмислення етичного знання, що дозволить сприймати етику не як догматизовану систему, а в контексті реальних проблем морального існування. У цьому смислі програма навчального курсу не повинна розглядатися як абсолютно жорстка. Студент може виходити за її межі, виконуючи творчі завдання, виходячи з власних смаків.
 
<<   ЗМІСТ   >>