Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Гігієна та екологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Важливим напрямком удосконалення охорони здоров'я населення є покращення діяльності санітарно-епідеміологічної служби та підвищення ролі державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Велике значення в практичній діяльності медиків мають більшість аспектів профілактичної медицини – гігієни.

Сучасна підготовка майбутніх лікарів має на меті сформувати фахівця, який вміє органічно поєднувати теоретичні знання та практичні навички як у галузі клінічної, так і в галузі профілактичної медицини. Тому медична освіта незалежно від її характеру, рівня та спрямування в обов'язковому порядку повинна сприяти формуванню у молодого спеціаліста гігієнічного мислення. А це зводиться до уміння пов'язувати виникнення захворювання окремої людини або певної популяції людей з впливом факторів навколишнього, виробничого або побутового середовища, з санітарними умовами життя, на основі чого розробляти відповідні заходи по запобіганню негативного впливу несприятливих факторів середовища на здоров'я людини. Цьому повинні сприяти широке вивчення гігієни студентами всіх факультетів медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, передбачене новими навчальними планами та програмами.

Зміни у навчальній програмі з гігієни та екології для студентів стоматологічних факультетів, які відбулися протягом останніх років, та необхідність постійного оновлення матеріалу з позицій швидкого прогресу медичної науки, зумовлюють нагальну потребу у забезпеченні студентів сучасною навчальною літературою.

Навчальний посібник опрацьований колективом авторів, як додатковий навчальний матеріал, який відповідає затвердженій МОЗ України Програмі з вивчення гігієни (2010 р.) та тематичному плану практичних занять згідно модульного контролю. Він спрямований, перш за все, на поліпшення якості підготовки студентів до практичних занять з основних розділів гігієни, які проводяться за принципом самостійного опрацювання кожної теми.

Посібник підготовлений з метою підвищення ефективності засвоєння студентами необхідного обсягу знань та умінь, які передбачені для опанування на 2 курсі стоматологічного факультету. Авторами враховані особливості викладання навчальної дис

ципліни майбутнім лікарям-стоматологам. До видання включені матеріали з різних розділів дисципліни, що охоплюють широке коло актуальних питань підготовки студентів з фундаментальних гігієнічних проблем. У ньому висвітлені новітні гігієнічні підходи до оцінки якості повітря, грунту, питної води, харчування населення з урахуванням вимог найновіших державних стандартів та санітарних норм, подана оновлена структура державної санітарно- епідеміологічної служби України.

Автори сподіваються, що даний посібник надасть дієву допомогу студентам у підготовці до практичних занять та з вдячністю приймуть слушні зауваження та пропозиції з метою подальшого вдосконалення його наступних видань.

Методи гігієнічних досліджень. Біотичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину. Санітарно-епідеміологічна служба України, організація проведення запобіжного та поточного санітарного нагляду

Гігієна як медична наука. У медицині виділяють два напрямки: лікувальний та профілактичний. Вони перебувають в органічній єдності та доповнюють один одного, але є окремими науковими дисциплінами.

Об'єктом вивчення лікувальної медицини є хвора людина, нею займаються лікарі лікувального профілю та всі клінічні дисципліни. Профілактична медицина або "гігієна" вивчає переважно здорових людей (індивідуальне здоров'я), населення регіону або країни (популяційне здоров'я), розробляючи при цьому масові оздоровчі заходи з метою збереження і зміцнення здоров'я. Фахівці цієї області називаються лікарями-профілактиками, лікарями- гігієністами або санітарними лікарями (за кордоном – лікарями громадського здоров'я – Public Health).

Термін гігієна походить від грецького слова hygieno – цілющий, який приносить здоров'я. Походження його пов'язують також з ім'ям міфічної богині здоров'я Гігіеї, дочки бога медицини Ескулапа, яка зображувалася у вигляді красивої дівчини, що тримає в руках чашу, оповиту змією. У стародавніх греків змія уособлювала символ мудрості, вона випивала отруту з чаші життя та знешкоджувала її. Чаша зі змією збереглася і досі як емблема медицини.

Завдання вивчення гігієни – це формування у майбутнього лікаря гігієнічного мислення – уміння пов'язувати виникнення захворювання окремої людини або певної популяції людей з впливом факторів навколишнього, виробничого або побутового середовища, з санітарними умовами життя, на основі чого розробляти відповідні заходи по запобіганню негативного впливу несприятливих факторів середовища на здоров'я людини.

 
<<   ЗМІСТ   >>