Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Гігієна та екологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Санітарія як сфера практичної діяльності в системі охорони здоров'я

Гігієна – науково-теоретична частина профілактичної медицини.

Профілактика – один з основних принципів охорони здоров'я. Під профілактикою розуміють широку систему державних, громадських і медичних заходів, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я людей, на виховання здорового молодого покоління, на підвищення працездатності та продовження активного життя.

Розрізняють профілактику суспільну та особисту. Суспільна профілактика забезпечується державними законодавчими заходами. Ці заходи передбачають створення сприятливих умов праці, життя і відпочинку, навчання та лікування, тобто таких умов, які дозволяють людині гармонійно розвиватися фізично і духовно, зберігати своє здоров'я і високу працездатність.

Особиста профілактика спрямована на запобігання перевантаження організму, насамперед його нервової і серцево-судинної систем, порушення режиму роботи, відпочинку, харчування, гіподинамії, вживання алкоголю, тютюну та ін. Щодо конкретних видів патології, то профілактику поділяють на:

  • первинну, яка має на меті запобігання виникненню захворювань. Вона є радикальною і спрямована на причину захворювань або на чинники ризику, що провокують захворювання;
  • вторинну, яка передбачає раннє визначення передпатологічних явищ, запобігання розвиткові або загостренню хвороби, систематичне лікування хворого;
  • третинну, або реабілітаційну, метою якої є не допустити можливих ускладнень та рецидивів загострень перенесених Захворювань.

Санітарія це практичне застосування розроблених гігієнічною наукою нормативів, правил та рекомендацій, які забезпечують оптимізацію умов навчання і виховання, побуту, праці, відпочинку та харчування людей з метою зміцнення і збереження їх здоров'я. Розрізняють санітарію шкільну, житлово-комунальну, виробничу та харчову.

Шкільна санітарія це система контролю за дотриманням санітарних норм, правил і гігієнічних вимог по відношенню до фізичного розвитку та стану здоров'я дитячого та підліткового населення; умов їх виховання, режиму навчальної і трудової діяльності, відпочинку, фізичної культури; до проектування, будівництва та експлуатації приміщень, меблів, обладнання в дитячих дошкільних та підліткових закладах.

Житлово-комунальна санітарія забезпечує контроль за проведенням заходів щодо санітарної охорони атмосферного повітря, води та грунту від забруднення; здійсненням раціонального науково обгрунтованого планування, озеленення, забудови, санітарного благоустрою та санітарного стану населених місць, житлових і громадських будівель, установ освіти, культури, охорони здоров'я, споруд для спорту і фізичної культури.

Виробнича санітарія являє собою комплекс заходів щодо контролю за дотриманням гігієнічних нормативів факторів виробничого середовища і трудової діяльності, які забезпечують сприятливі умови праці, попереджають можливість виникнення професійних отруєнь та захворювань, підвищують ефективність праці та запобігають розвитку втомі і перевтомі.

Харчова санітарія – комплекс заходів по контролю за дотриманням гігієнічних вимог при проектуванні, будівництві та експлуатації харчових підприємств і установ, матеріалів та устаткування для них; при розробці рецептури та технології харчових продуктів; при виробництві, консервуванні, транспортуванні, зберіганні та реалізації харчових продуктів; при проведенні заходів щодо попередження аліментарних захворювань.

Для виконання цих завдань у кожній країні існує спеціальна державна служба, яка контролює дотримання санітарного законодавства.

 
<<   ЗМІСТ   >>