Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології на автомобільному транспорті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інтегровані програми для АТП

Для потреб управління АТП можуть використовуватись додаткові програми, які інтегруються з основною СКБД АСК. До таких програм належать програми планування маршрутів, вибору транспортних засобів, диспетчерування маршрутів, дистрибуції тощо.

Програми планування маршрутів

Програми планування маятникових, радіальних маршрутів використовують програмне забезпечення поширених навігаційних систем. їх настроювання дозволяє побудувати оптимальний маршрут руху через задані точки зупинки з оптимізацією відстані або часу проходження маршруту. Наприклад, програма "Навітел Навігатор" є багатофункціональним навігаційним програмним забезпеченням, широко розповсюдженим на території СНГ для використання у GPS-приймачах. У меню програми "Маршрут" доступна функція створення маршруту або його імпорту. Даний пункт меню реалізує функцію пошуку точки, до якої будується маршрут, різними методами, які найбільш зручні користувачу. Такими методами можуть бути:

 • – за адресою, де є можливість набрати адресу потрібної точки маршруту;
 • – найближчі точки торгівлі, сервісу, туристичні об'єкти, готелі тощо, указані за адресою або курсором;
 • – дорожні точки, що були раніше задані на маршрутах;
 • – історія – точки, до яких раніше прокладався маршрут;
 • – улюблені, які частіше за все відвідувались і куди будувались маршрути;
 • – за координатами (північна широта, східна довгота);
 • – за координатами отриманих SMS-повідомлень;
 • – на карті, безпосередньо вказавши потрібну точку.

Програма створює маршрут від точки знаходження GPS-навігатора до вказаної адреси і відображає його синьою лінією на карті головного вікна. На інформаційній панелі відображаються дані по маршруту: схема найближчого перехрестя, відстань до перехрестя, швидкість руху, термін проїзду до фінішної точки, час прибуття. Можливо провести редагування маршруту через інші проміжні точки.

Функція побудови маршруту з указаними настроюваннями доступна в Інтернеті на картах Google.

При міських вантажних доставках, які сьогодні становлять до 60 % перевезень, часто виникає задача створення розвізних або збірних маршрутів, коли автомобіль повинен розвезти вантаж по 10–15 точках за один рейс. Існуючі для цієї задачі програми забезпечують планування оптимальних маршрутів транспортних засобів. На підставі обробки електронної карти, інформації про заявки клієнтів на перевезення програма генерує маршрути розвезення продукції. У програмі під час розрахунку враховані фактори, що впливають на вибір маршруту поїздки, такі як якість доріг, по яких будуть проїздити ТЗ, їх завантаженість, інформація про закриття дороги або про зміну напрямку руху. Також враховуються фактори організації та режиму роботи водіїв, експедиторів, складів тощо.

При використанні програми оператор робить експорт накладних і довідників із бази даних заявок на доставки, що надійшли на автопідприємство, вибирає доступні на поточний день автомобілі, експедиторів і водіїв і запускає програму розрахунку маршруту. По закінченні розрахунку є можливість роздруку вати так і документи:

 • – маршрутний лист (оптимально відсортований список клієнтів та накладні, що їм необхідно відвезти) та путівник (короткий опис, по яких дорогах їхати і де повертати);
 • – карту (необхідну частину карти для поїздки з зазначеним маршрутом на ній) і погодинний план-графік поїздки (розклад прибуття і вибуття машини з товаром від клієнта);
 • – товарно-транспортні накладні.

Вікно програми завантажує карту та вміщує головне меню, яке складається з кількох закладок.

Закладка – "Карта" відкриває масштабовану карту завантаженого регіону та інструментальні кнопки роботи з картою. Електронна карта дозволяє: вести пошук на моделі транспортної мережі місцезнаходження зареєстрованих пунктів створення та споживання вантажів, на яких зупиняється курсор миші – бачити їх назви та реквізити, змінювати масштаб карти. При пересуванні курсора по карті виділяється вулиця та у нижньому полі виводиться її назва. Кнопкою "міні-карта" завантажується карта всього регіону.

Закладка "Довідники" відкриває перелік довідників, необхідних для роботи програми та оператора. Для розрахунків оптимальних маршрутів програма використовує інформацію з довідників (таблиць) бази даних щодо місцезнаходження пунктів завантаження-розвантаження на карті регіону та дані маршрутної сітки (довжина відрізків доріг). Ця інформація може часто змінюватись, тому до складу програмного комплексу входить ряд редакторів карти та довідників. Ці редактори відкриваються інструментальними кнопками з меню карти. Кожний редактор відповідно має однотипні кнопки для роботи, якими може бути додана або видалена торговельна точка, вулиця, автомобіль, водій тощо, відредаговані їх дані.

При настроюванні може ставитись у пріоритет кількість автомобілів, термін першого та останнього завантаження і т. д. Настроювання критеріїв (пріоритетів) оптимізації дозволяє вибрати таким критерієм час виконання усіх замовлень, при якому буде врахований коефіцієнт завантаженості доріг, а не їх протяжність. При ігноруванні вартості перевезення забезпечується оптимізація маршруту чітко за графіком без запізнень.

До функцій програми належить можливість підготовки добових, місячних звітів про поїздки автомашин з угрупованням за датою, загальний звіт про поїздки конкретно вибраної автомашини за певний період, аналіз витрат ПММ на тонну продукції, список черговості завантаження автомашин на складі.

У програму може бути вмонтовано контроль за виконанням запланованого маршруту через засоби GPS-навігації, як, наприклад, у програмі ТЛКА- Logistics. Досвід упровадження подібних програмних комплексів виявляє значну економію ПММ у перші місяці впровадження (до 30 %), підвищення коефіцієнта завантаження транспорту до 0,9, зменшення потреби у транспортних засобах, покращання виробничої дисципліни серед водіїв автопідприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>