Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології на автомобільному транспорті

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стандарти глобальної синхронізації та передачі даних

Для відповіді на ключові питання торговельних відносин – хто ви, де ви, що продаєте, на якому ринку – у системі стандартів GDSN розроблені ключові ідентифікатори. Мережа GDSN основана на Інтернет-технологіях мереж для взаємодії каталогів даних про товари та учасників поставки за глобальним реєстром GSI, що дозволяє компаніям усіх країн обмінюватися стандартизованими даними по ланцюгу поставок. Основними ідентифікаторами системи GDSN-стандартів є:

Код товарної нумерації (Global Trade item NumberGT1N), що складається із ІЗ цифр, якими кодується (читається з кінця): 1-й – варіант упаковки (одиночна – 7, ящик – 4, палета – 1 і т. д.); 2-10 розряди займає унікальний префікс компанії; 11-13 розряди – код товару виробника; 14-й розряд – контрольний. Таким чином, товар кодується як за видом, так і за виробником.

Код учасника процесу доставки (Global Location Number – GLN), який слугує для ідентифікації підприємства – учасника поставки (виробника, дистриб'ютора, отримувача, платіжника, посередника тощо). Цей код отримується автоматично, коли учасники процесу доставки перший раз звертаються до національного представника системи GS1 для отримання товарного штрих-коду. GLN складається із 13 цифр, якими кодується (читається з кінця): перші 9 розрядів – код держави (3 розряди та код підприємства; 3 розряди ідентифікують місцезнаходження об'єктів компанії (офісу, складу), а також відповідального за логістику співробітника, номер воріт складу тощо.

Серійний код транспортної упаковки (Serial Shipping Container CodeSSCC) слугує для ідентифікації упаковки як логістичної одиниці, яка переходить від перевізника до перевізника, пересікає кордони, зберігається на терміналах. Логістичною одиницею може бути палета, ящик, контейнер тошо. SSCC складається із 18 знаків: частини коду GLN – 9 розрядів коду підприємства; наступні 7 цифр – унікальний серійний номер, який підприємство-відправник присвоює транспортній відправці товару; 1 додатковий розряд та 1 контрольний.

Код SSCC формує виробник продукції для кожної поставки (3 магазини – З різні коди А, В, С). Одночасно з відвантаженням продукції відправляється електронне повідомлення як споживачу, так і іншим членам логістичного ланцюга (митникам, на термінали, перевізникам) (рис. 7.2).

Кожний учасник логістичного ланцюга доставки товару, кожна транзакцій ідентифікується своїм GLN-кодом. Таким чином, на кожній логістичній операції не затрачається час на оформлення, а лише на перевірку цілісності пломб, упаковки, тому що відомо, що в упаковці з кодом SSCC 1 (умовно) знаходиться товар А, В, С для магазинів GLN 12, 13, 14, товар на митний контроль GLN 8 доставив перевізник GLN 7 з термінала GLN 6.

Схема інформаційного забезпечення ланцюга поставки

Рисунок 7.2 – Схема інформаційного забезпечення ланцюга поставки

Це дозволяє будувати "митні транспортні коридори", де скорочуються формальності на митницях до декількох хвилин. На основі коду SSCC побудована логістична етикетка GSI, яка є добровільним стандартом для нумерації та кодування логістичних одиниць.

GSI еСот – стандарти для електронних бізнес-повідомлень, які дозволяють отримати швидку, ефективну та точну автоматичну електронну передачу ділових даних між партнерами торгівлі. Електронна комерція – це новий напрям ведення бізнесу, який дозволяє компаніям бути більш гнучкими, швидше реагувати на запити клієнтів, співпрацювати з ними. Методологію електронного бізнесу поділяють на декілька сфер використання, залежно від бізнес-партнера: бізнес з іншими видами бізнесу, з державою, зі споживачами (В2С – business-to-consumer).

 
<<   ЗМІСТ   >>