Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний фінансовий аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Демократизація суспільно-економічного розвитку, глобалізаційні процеси, міжнародна економічна інтеграція, становлення цивілізованих ринкових відносин суттєво впливають на розвиток всіх економічних інститутів, в тому числі державного фінансового контролю. Це стосується також становлення інституту державного фінансового аудиту, який найбільшою мірою відноситься до діяльності Рахункової палати та Головного контрольно-ревізійного управління України. Цей процес передбачає не лише адаптацію структури і функцій державних контролюючих органів до світових стандартів і аналогів, а й набуття нової якості фінансового контролю, підвищення його дієвості та результативності у досягненні цілей прогресивного економічного розвитку.

Становлення інституту державного фінансового аудиту в Україні відбувається суперечливо, нединамічно, під час тривалих дискусій – від цілковитого копіювання зарубіжних аналогів до пошуку національних особливостей і вільного трактування його методологічних та організаційних засад. Відсутність наукового забезпечення цього процесу стримує прийняття нормативно-правових актів, які б регламентували діяльність органів державного фінансового контролю, забезпечили б розмежування їх функціональної ролі та закріпили відповідальність за результативність і ефективність контрольних дій, сприяли б утвердженню довіри суб'єктів господарювання, державних установ, громадян України до роботи інститутів влади.

У монографії подано результат наукового дослідження актуальних проблем теорії і практики державного фінансового аудиту, оцінки його гносеологічних коренів, історії становлення і розвитку в країнах світу, а також визначені економічні передумови їх запровадження в Україні. Розкрито сутність державного фінансового аудиту, його цілі, завдання, предмет і об'єкти, особливості проведення у різних секторах державного управлінні. Особливу увагу автори приділяють визначенню його методологічних та організаційних засад в оцінках бюджетних програм, діяльності бюджетних установ, роботи підприємств державного сектору економіки та діяльності органів державної влади. Зроблено спробу регламентації державного фінансового аудиту у діяльності Рахункової палати України та Головного контрольно-ревізійного управління України.

Враховуючи специфіку аудиторської діяльності, автори виділили особливість даного виду контрольних дій, яка пов'язана з аналітичними процедурами аудиту та узагальненням і реалізацією його результатів в практиці державного управління.

Автори не претендують на абсолютну істинність їх суджень і трактувань, оскільки набутий досвід, практична результативність та історичні узагальнення потребують подальшого пошуку. Проте, ця праця є однією із піонерних у даній предметній галузі і може бути корисною для науковців і практиків, викладачів і студентів, які мають безпосереднє відношення до такого роду діяльності.

Автори висловлюють велику вдячність керівникам Рахункової палати України, Головного контрольно-ревізійного управління України, а також науковцям, які надали реальну допомогу у підготовці та рецензуванні цього видання.

 
<<   ЗМІСТ   >>