Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністрування наркоконтролю в Україні

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні за останні десять років стало однією з найгостріших суспільних проблем, нерозв'язання якої призводить до заподіяння шкоди здоров'ю людини, негативного впливу на соціальну сферу, а також є загрозою національній безпеці держави.

Особливу стурбованість з огляду на соціально-економічні кризові явища викликає систематичний характер вживання наркотиків, заборонених до обігу, а також вживання не за медичним призначенням лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори підвищення рівня захворювання на інфекційні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекції людей, які перебувають у близькому оточенні споживачів ін'єкційних наркотиків, та збільшення кількості злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Щороку особами, які перебувають у стані наркотичного сп'яніння, скоюється від 10 до 14 тис. злочинів, серед яких убивства, розбійні напади, грабежі та крадіжки. Органами внутрішніх справ виявляється та береться на облік приблизно ЗО тис. осіб, які вживають не за медичним призначенням наркотичні засоби та психотропні речовини, а також лікарські засоби, зловживання якими може викликати наркотичну залежність. За таких умов необхідно з нових позицій оцінити рівень загроз, спричинених незаконним обігом наркотиків, визначити адекватні сучасним викликам пріоритети державної політики щодо наркотиків.

Прогресивний розвиток Української держави вимагає підвищення ефективності роботи правоохоронних органів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі й органів внутрішніх справ. У виконанні завдань і функцій, покладених на органи внутрішніх справ, значна роль належить адмініструванню наркоконтролю, здійснюваної крім інших органів системою органів Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України). Особливо важливу роль в структурі МВС України займає Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (далі – УБНОН). Також доцільно відмітити роль Державної служби України з контролю за наркотиками (далі – ДСКН України).

Адміністрування наркоконтролю безпосередньо спрямована на захист особистості, її прав, свобод та інтересів та на боротьбу з правопорушеннями в сфері обігу наркотиків. Від її результативності багато в чому залежить рівень забезпечення правопорядку. У зв'язку з цим велике значення набуває вивчення адміністрування наркоконтролю в Україні студентами (курсантами) для МВС України та Служби безпеки України (далі – СБ України) установ вищої освіти юридичного профілю.

Пропонований навчальний посібник підготовлений відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення студентів, що навчаються у освітніх закладах юридичного профілю, учбовою літературою, яка розкриває зміст курсу стосовно нових умов державно-правового розвитку. Навчальний посібник покликаний надати допомогу студентам (курсантам) в успішному засвоєнні курсу "Адміністрування наркоконтролю в Україні" в межах навчальної дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ", придбанні ними комплексу знань і умінь, який необхідний для майбутніх практичних працівників правоохоронних та контролюючих органів незалежно від обраної спеціалізації.

Автори навчального посібника спробували відобразити процеси, що відбуваються в законодавстві в сфері адміністрування наркоконтролю та протидії незаконному їх обігу, розмежуванням повноважень державних органів в цій сфері, особливу роль відведено компетенції МВС України, СБ України, ДСКН України, Міністерства охорони здоров'я України (далі – МОЗ України) тощо.

У навчальному посібнику представлені два розділи курсу "Адміністрування наркоконтролю в Україні". Перший розділ курсу включає питання, пов'язані з адміністративно-правовим регулюванням у сфері адміністрування наркоконтролю; другий присвячений організації державного адміністрування наркоконтролю у сфері протидії незаконному обігу.

Вважаємо, що даний навчальний посібник буде корисний не тільки для використання в навчальному процесі освітніх установ України, але й в практичній діяльності працівників органів внутрішніх справ України, СБ України, МОЗ України, Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України), Міністерства освіти та науки (далі – МОН України) та ДСКН

України при реалізації співробітниками адміністративно-службових повноважень та особливо важливим для інших працівників контролюючих та державних органів в цій сфері.

Автори вдячні рецензентам – В. А. Тимошенко, доктору юридичних наук, професору, Голові Державної служби України з контролю за наркотиками; Є. В. Курінному, доктору юридичних наук, професору, провідному науковому співробітнику, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за цінні пропозиції та рекомендації, які були врахуванні при написанні даного навчального посібника.

 
<<   ЗМІСТ   >>