Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Військово-прикладні аспекти сучасної гастроентерологи

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Токсичні ураження органів травлення

Розробка, виготовлення і використання хімічної та біологічної зброї забороняється міжнародними домовленостями, які підписані більшістю держав – членів ВООЗ. До цих домовленостей відносяться Женевський протокол 1925 р., резолюція ООН № 2603 про заборону хімічної війни 1965 р., Конвенція про заборону біологічної та токсичної зброї 1972 р. і Конвенція ООН про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення 1993 р. Проте ці домовленості підписані не всіма країнами, у зв'язку з чим залишаються обгрунтовані побоювання щодо можливого застосування бойових отруйних речовин (БОР). Крім того недержавні структури можуть заволодіти ними із терористичною чи іншою злочинною метою.

Іншим аспектом, який підкреслює актуальність вивчення уражень хімічними речовинами є те, що науково-технічний прогрес привів до хімізації сучасного життя. Згідно з Міжнародним Реєстром у світовій промисловості використовується до 6 млн. токсичних речовин, 60 тис. з яких виробляються у значних кількостях і 500 речовин належать до групи сильнодіючих отруйних речовин. Це спричиняє небезпеку для населення при виникненні аварійних ситуацій на виробництвах хімічних речовин, місцях їх зберігання або при транспортуванні, які супроводжуються витоком цих речовин і забрудненням довкілля.

Також у стратегічних розрахунках агресорів враховується можливість штучного забруднення довкілля токсичними речовинами при руйнації об'єктів хімічної промисловості для знищення живої сили супротивника. Особливості нашого сьогодення полягають у тому, що в Україні у регіонах з високою щільністю населення розміщено понад 1100 підприємств, які виробляють, зберігають або використовують у промисловому циклі понад 280 тис. тон сильнодіючих отруйних речовин. У зонах цих об'єктів мешкає близько 22 млн. чоловік. Виходячи з цих умов, при надзвичайних ситуаціях можна очікувати утворення вогнищ хімічного забруднення зі значною кількістю уражених.

Ураження органів травлення, особливо при пероральному потраплянні отруйної речовини, часто асоціюються з гастроінтестинальними та гепатобіліарними розладами. Серед бойових отруйних речовин такі прояви є найбільш характерними для сполук нейропаралітичної дії (фосфорорганічних сполук, ФОС).

Серед токсичних агентів хімічної та біологічної зброї (згідно ВООЗ, 2004 р.) гастроінтестинальні та гепатобіліарні розлади спостерігаються також у випадках потрапляння до організму токсичних сполук рослинного (рицин), бактерійного (стафілококовий ентеротоксин, токсин клостридійний ботулінічний), грибкового (афлатоксин), молюскового (сакситоксин) походження.

Токсичні агенти хімічної та біологічної зброї (ЗГІДНО ВООЗ, 2004 р.)

I. СЛЬОЗОГІННІ ГАЗИ; БОР, ЩО УРАЖАЮТЬ ОРГАНИ ЧУТТІВ:

 • • 10-хлоро-5,10-дигідрофенарсазин (адамсітчи DM)
 • • ω-хлороацетофенон (CN)
 • • α-бромофенилацетонітрил (лармін, ВВС чи СА)
 • • 2-хлоробензалмалононітрил (CS)
 • • дибензоксазепін (CR)
 • • олеорецин капсикум (ОС)
 • • 3-хінуклидинілбензилат (BZ).

II. БОР ЗАДУШЛИВОЇ ДІЇ (БОР ПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ):

 • • фосген
 • • хлорпікрин.

III. БОР ЗАГАЛЬНОТОКСИЧНОЇ ДІЇ:

• ціанистий водень.

IV. БОР ШКІРНО-НАРИВНОЇ ДІЇ:

 • • біс(2-хлороетил)сульфід (іприт, гірчичний газ)
 • • 2-хлоровінілдихлороарсин (люїзит)
 • • 6іс(2-хлороетилтіоетил) ефір (агент Т)
 • • три(2-хлороетил)амін (азотний іприт, азотний гірчичний газ).

V. БОР НЕРВОВО-ПАРАЛІТИЧНОЇ ДІЇ* *:

 • • етиловий ефір Ν,Ν-диметиламідоціанфосфорної кислоти (табун чи GA)
 • • О-ізопропіловий ефір метилфторфосфонової кислоти (зарін чи GB)
 • • 0-1,2,2-триметилпропілметилфторфосфонової кислоти (зоман чи GD)
 • • О-циклогексилметилфторофосфонової кислоти (циклозарін чи GF)
 • • О-етил S-2-диізопропіламіноетилметилфосфонотіолат (VX)
 • • О-ізобутил S-2-діетиламіноетилметилфосфонотіолат (Vx).

VI. ТОКСИНИ*:

 • • Рицин*
 • • Сакситоксин *
 • • Токсин клостридійний ботулінічний*
 • • Стафілококовий ентеротоксин*
 • • Афлатоксин.*

* Примітка: отруєння чи ураження зазначеними бойовими отруйними речовинами та токсинами супроводжується гастроінтестинальними і гепатобіліарними розладами.

 
<<   ЗМІСТ   >>