Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правове та законодавче забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності

Серед зовнішніх функцій держави існують такі як функція забезпечення безпеки держави, функція міжнародного співробітництва, гуманітарна, екологічна а також функція інтегрування національної економіки в світову, тобто залучення і підтримка державою іноземних інвестицій. Оскільки сучасний світ характеризується економічною взаємозалежністю держав, тому і приплив іноземних інвестицій – джерело розвитку вітчизняної економіки.

Наявність внутрішньодержавного законодавства про іноземні інвестиції характерна, як правило, для країн, що розвиваються, і має на меті розв'язання двох основних завдань; 1) залучення іноземних інвестицій в національну економіку для розв'язання соціальних та економічних завдань і 2) створення сприятливих умов для діяльності суб'єктів підприємництва країни, яка приймає інвестиції.

Інвестиційна діяльність є важливим фактором швидкого та ефективного економічного і соціального розвитку України. При цьому інвестор, який зацікавлений у своїй діяльності на території України, повинен бути готовим до тієї особливості правового регулювання інвестиційної діяльності на території України, що поряд із Законами України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", йому необхідно враховувати також положення цілого ряду інших законів та підзаконних нормативних актів. Зокрема, це Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України "Про банки і банківську діяльність", "Про захист іноземних інвестицій в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", законодавство про приватизацію та фондовий ринок тощо. В результаті інвестори змушені застраховувати себе від майбутніх змін в національному законодавстві України, які можуть вплинути на результати їх діяльності в країні, а також на можливість повернення наданих ними коштів.

Інвестиційне законодавство в Україні потребує подальшого вдосконалення шляхом закріплення для іноземних інвестицій національного режиму діяльності, закріплення державних гарантій захисту іноземних інвестицій, а також подальшого розширення гарантій для іноземних інвесторів.

Органи, що зайняті в інвестиційній сфері:

 • 1) Державний інвестиційно-кліринговий комітет
 • 2) Координаційна Рада з питань інвестиційно-клірингового співробітництва

Ці два органи розглядають питання, пов'язані з залученням інвестицій.

 • 3) Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні – створена при Президенті, займається розробкою і реалізацією державної політики по залученню і використанню іноземних інвестицій
 • 4) Валютно-кредитна рада Кабміну – видає рішення про надання державних гарантій при залученні іноземних кредитів.

Недержавні організації:

 • – інвестиційні банки (Український промисловий інвестиційний банк)
 • – фінансові установи (Українська фінансова група)
 • – недержавні вищі навчальні заклади інвестиційного спрямування (Інститут інвестиційного менеджменту)

Серед інституціональних інвесторів в Україні утворилися 2 групи:

 • 1. Інвестиційні компанії і інвестиційні фонди, які мають на меті спекулятивну торгівлю акціями і реалізацію замовлень.
 • 2. На сьогодні в Україні існує близько 250 інвестиційних компаній і фондів. їх діяльність регламентується Положенням “Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії”, в якому зафіксоване зобов'язання тримати в ЦП не менше 70% своїх активів.
 • 3. Інвестиційні банки.

Врахувавши теоретичні та практичні проблеми, які існують у створенні позитивного інвестиційного клімату в Україні а також ту обставину, що відносини між Україною та інвестором побудовані на основі публічного права і регулюються адміністративними актами, тобто держава в односторонньому порядку може внести зміни у вже прийняті нормативно-правові акти, і як результат для інвестора існують мінімальні гарантії непорушності умов його діяльності в державі, – було прийнято в останній час Закон України "Про транскордонне співробітництво", Указ Президента України "Про інвестиційну політику", Указ Президента України "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Програми "Інвестиційний імідж України", наказ Держінвестицій "Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду". Цими кроками Україна намагається стверджувати себе на міжнародній арені як надійний партнер і як держава, в яку можна вкладати кошти.

Також Податковим кодексом України введено ряд новацій, які також стосуються інвестиційної діяльності, серед яких поетапне зниження ставки податку на прибуток з 25 до 16 відсотків, звільнення деяких видів діяльності від оподаткування прибутку, надання так званих "податкових канікул", зменшення ставки податку на додану вартість до 17 відсотків та інших .

Уряд України працює над покращенням правового середовища в інвестиційній сфері шляхом:

 • – розробки та прийняття закону про банк сприяння розвитку, який визначить передумови для створення та функціонування в Україні банку сприяння розвитку, що спрямовуватиме інвестиційні ресурси на здійснення середньострокового та довгострокового кредитування проектів по створенню імпортозамінного та експортоорієнтованого виробництва, на підтримку реалізації інвестиційних та інноваційних проектів в реальному секторі економіки тощо;
 • – визначення засад функціонування інвестиційного ринку та регулювання відносин суб'єктів інвестиційної діяльності;
 • – підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для розвитку та підтримки системи спеціальних режимів інвестування в Україні;
 • – удосконалення механізму залучення інвесторів державними підприємствами для реалізації інвестиційних проектів шляхом внесення відповідних змін до Порядку проведення аукціону із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2009 року № 530.

В Україні існують чинники, які надають їй переваги в інвестуванні поряд з іншими країна, серед яких: Україна – один з найбільших ринків споживачів Східної Європи; наявність високого науково-освітнього потенціалу, наявність кваліфікованої конкурентоспроможної робочої сили; стратегічно зручне географічне розташування; широко розвинена транспортна інфраструктура; велика кількість успішно реалізованих інвестиційних проектів провідних міжнародних компаній.

Але сьогоднішній інвестиційний клімат є все ж таки незадовільним, оскільки існують не тільки проблеми національного законодавства, але й проблеми стабільної економіки країни, політичної ситуації.

Стабільність законодавчої бази та гарантії інвестиційної діяльності – це необхідна умова укладення серйозних контрактів, які передбачають мільярдні інвестиції в Україну з тривалим строком окупності проектів.

 
<<   ЗМІСТ   >>