Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного процесу

Основним завданням фази матеріально-технічної підготовки проекту є забезпечити надходження устаткування, конструкцій, матеріалів і послуг у точній відповідності до плану проекту. Цей процес прийнято поділяти на дві фази:

 • закупівля ресурсів і послуг на конкурсній основі;
 • поставки до місця виконання робіт.

Під закупівлями і поставками розуміють заходи, спрямовані на забезпечення проектів ресурсами, майном, товарами, виконанням робіт (послуг), передачею результатів інтелектуальної власності, пов'язаної з конкретним проектом.

Закупівлі є частиною господарських відносин, а основною формою організації та регулювання відносин між учасниками при здійсненні закупівель є договір – угода сторін.

Договір поставкице договір, згідно з яким постачальник зобов'язується в обумовлені терміни передати у власність (або повне господарське ведення, або оперативне управління) покупцю товар, призначений для підприємницької діяльності чи інших цілей, не пов'язаних з особистим споживанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього визначену ціну. Укладання договору поставки є необов'язковим, однак у певних випадках законодавство зобов'язує постачальника укласти договір за вимогою покупця.

Договір підряду регулює закупівлі, об'єктом яких є результат певних дій і який переходить у власність замовника, а саме – створення нового майна (будівництво), ремонт і реконструкція певних об'єктів, виконання наукових досліджень, розробка проектно-конструкторської документації тощо. Розрізняють такі форми закупівель:

 • прямі закупівлі, за яких правовий зв'язок існує між двома суб'єктами закупівель, між якими укладається відповідний договір;
 • посередницькі закупівлі, за яких особа, що здійснює проект, вступає у правові відносини з посередником, тобто з особою, що сприяє забезпеченню проекту необхідними ресурсами;
 • біржові закупівлі члени біржі здійснюють біржову торгівлю безпосередньо від свого імені і за свій рахунок, або від імені клієнта і за його рахунок, або від свого імені за рахунок клієнта, або від імені клієнта за свій рахунок. Відвідувачами біржових торгів можуть бути юридичні та фізичні особи, які є членами біржі і володіють правом на укладення біржових угод.

Вітчизняна структура матеріально-технічного забезпечення проектів охоплює такі етапи:

 • – підготовка специфікацій і технічних умов, що характеризують кількість та якість необхідного устаткування, машин і механізмів, конструкцій, матеріалів, робіт і послуг;
 • – планування та організація процесу закупівель;
 • – вивчення можливих джерел закупівлі ресурсів і переговори з можливими постачальниками;
 • – попередній відбір учасників торгів;
 • – підготовка документів для торгів;
 • – проведення торгів і ухвалення рішення про присудження контрактів заявникам, що виграли торги;
 • – розміщення замовлення, включаючи переговори про постачання;
 • – контроль за постачанням (своєчасність, комплектність, кількість і якість) і вжиття необхідних заходів у випадку відхилень;
 • – розв'язання конфліктів;
 • – здійснення взаєморозрахунків;
 • – наймання на роботу потрібних спеціалістів (підрядників), включаючи консультантів; У планування поставок;
 • – організація бухгалтерського обліку;
 • – доставка, приймання і зберігання товару;
 • – облік і контроль доставки.

Розглянемо детальніше окремі етапи процесу закупівель. Серед них важливе місце займає планування та організація, які:

 • – здійснюються на основі даних проектно-кошторисної документації;
 • – графіки розробляються на основі та у зв'язку із загальним планом проекту і з урахуванням тривалості розробки проектно-кошторисної документації, циклу закупівель і доставки вантажів;
 • – план охоплює проект загалом;
 • – вибір місця закупівель визначається на основі розрахунку вартості варіантів місця закупівель;
 • – у плані визначаються структури й особи, відповідальні за колену позицію поставок.

Вибір постачальників:

 • – здійснюється на основі вивчення так званих кваліфікаційних анкет, які з'ясовують управлінські, технічні, виробничі та фінансові можливості;
 • – із замовником і керівником проекту після опрацювання анкетних даних складається список претендентів;
 • – за результатами торгів здійснюється остаточний вибір постачальників. Розміщення замовлень здійснюється так:
 • – разом із проектною організацією розробляються заходи щодо стандартизації (скорочення номенклатури) закупівель;
 • – загальні замовлення оформляються тільки після скорочення номенклатури закупівель;
 • – оцінка заявок і проведення торгів передують укладенню контрактів;
 • – укладення контрактів проводиться на основі результатів додаткових зустрічей і узгодження з переможцями торгів вимог щодо перевезення і зберігання вантажів, а також порядку платежів і преміювання.
 • – здійснюється відповідно до спеціальних графіків;
 • – встановлюється щодо кожного з перелічених вище видів поставок (устаткування, роботи, місцеві матеріали, послуги);
 • – має за основу загальний план проекту;
 • – усі зміни вносяться в загальний графік проекту.

Контроль за постачаннями:

 • – здійснюється на основі спеціальних графіків;
 • – організується по кожному з перерахованих вище видів постачань (устаткування, роботи, місцеві матеріали, послуги);
 • – ґрунтується на загальному плані проекту;
 • – усі зміни вносяться в загальний графік проекту;
 • – ґрунтується на стандартних формах звітності.

Розглянуті види робіт очолює служба керівника проекту. Вона працює в контакті з усіма підприємствами та організаціями, які забезпечують проект ресурсами. У випадку реалізації значного за обсягами проекту відповідні повноваження можуть передаватися менеджеру з поставок або навіть спеціальній службі.

 
<<   ЗМІСТ   >>