Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Доходи обласних бюджетів

Доходи місцевих бюджетів складаються із загального та спеціального фондів. Загальний фонд формується за рахунок усіх надходжень, крім призначених для зарахування до спеціального фонду. Він забезпечує фінансування виконання основних функцій та завдань місцевої влади. Натомість спеціальний фонд передбачає цільове використання грошових коштів за бюджетними призначеннями. Його надходженнями є кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, власні надходження бюджетних установ, добровільні та цільові внески.

До доходів загального фонду обласних бюджетів[1] можуть належати:

 • 1) Податкові надходження:
  • – податки на доходи та прибуток (15% податку на доходи фізичних осіб; 10% податку на прибуток підприємств; податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є обласні ради). До 2015 року Бюджетним кодексом України було передбачено зарахування до обласних бюджетів 25% податку на доходи фізичних осіб. З огляду на нерівномірності розміщення виробничих потужностей підприємств та реєстрації платників у великих містах, ці втрати частково мали б компенсуватися 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • – рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (50% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; 50% рентної плати за спеціальне використання води; 25% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення; плата за використання інших природних ресурсів);
  • – інші податки та збори (55% екологічного податку). До 2015 року Бюджетним кодексом України було передбачено його зарахування в обсязі 10% до спеціального фонду обласних бюджетів. Збільшення ресурсу обласних бюджетів дасть змогу забезпечити фінансування видатків, пов'язаних з функціонуванням державних ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, якими забезпечується епізоотичне благополуччя відповідних територій шляхом проведення лікувальних, лабораторно-діагностичних, профілактичних робіт, контролю за якістю продуктів харчування тощо.
 • 2) Неподаткові надходження:
  • – доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному обласними радами; плата за розміщення тимчасово вільних коштів обласних бюджетів);
  • – адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями; плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються обласними державними адміністраціями; плата за ліцензії та сертифікати; плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту- сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим; плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів; плата за державну реєстрацію; плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є обласні ради);
  • – інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником якихєобласні ради; кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів обласних бюджетів).

До надходжень спеціального фонду обласних бюджетів[2] можуть належати надходження бюджету розвитку обласних бюджетів (детальніше їх склад подано в § 3.7), а також:

 • 1) Неподаткові надходження:
  • – доходи від власності та підприємницької діяльності (25% коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
  • – інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування; 20% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону довкілля внаслідок господарської та іншої діяльності);
  • – власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок обласних бюджетів).
 • 2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених обласними радами) (детальніше їх склад подано в § 3.8).

 • [1] Склад доходів загального фонду обласних бюджетів подано в статті 66 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 • [2] Склад надходжень спеціального фонду обласних бюджетів подано в статті 69-1 Бюджетної о кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 
<<   ЗМІСТ   >>