Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Доходи бюджетів об'єднаних територіальних громад

До доходів загального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад[1] можуть належати:

 • 1) Податкові надходження:
  • – податки на та прибуток (60% податку на доходи фізичних осіб; податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є об'єднані територіальні громади);
  • – рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів);
  • – внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів);
  • – місцеві податки і збори (податок на майно; єдиний податок; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір). Обов'язковими для встановлення є єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку і плати за землю), натомість необов'язковими – податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір;
  • – інші податки та збори (25% екологічного податку).
 • 2) Неподаткові надходження.
 • – доходи від власності та підприємницької діяльності (плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування; адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів);
 • – адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (державне мито; надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є об'єднані територіальні громади; орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами; плата за надання інших адміністративних послуг);
 • – інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є об'єднані територіальні громади; кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад).
 • 3) Доходи від операцій з капіталом (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі).

До надходжень спеціального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад[2] можуть належати надходження бюджету розвитку бюджетів об'єднаних територіальних громад (детальніше їх склад подано в § 3.7), а також:

 • 1) Неподаткові надходження:
  • – доходи від власності та підприємницької діяльності (75% коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
  • – інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування; 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону довкілля внаслідок господарської та іншої діяльності);
  • – власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів об'єднаних територіальних громад).
 • 2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами) (детальніше їх склад подано в § 3.8).

 • [1] Склад доходів загального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад подано в статті 64 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 • [2] Склад надходжень спеціального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад подано в статті 69-1 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 
<<   ЗМІСТ   >>