Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення регламентується постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги"[1]. При цьому тарифи на дані послуги визначаються як вартість одиниці (1 куб. м.) централізованого водопостачання чи водовідведення відповідної якості – грошове вираження планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибутку. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, може проводитися їх перерахування шляхом коригування складових частин.

Формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення

[2] здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів ліцензованої діяльності, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Таблиця 4.5

Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення

Види витрат

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання

Тарифи на послуги з централізованого водовідведення

Витрати на оплату праці

34,47%

45.54%

Витрати на електроенергію

30,06%

27.77%

Витрати на придбання води

9,46%

X

Витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами

X

2,51%

Витрати на паливо-мастильні матеріали

2,67%

2,63%

Витрати на ремонт

3,45%

4,68%

Витрати на реагенти

2,68%

1,04%

Амортизація

4,89%

6,46%

Фінансові витрати

0,24%

0,36%

Інші витрати

10,43%

8,57%

Прибуток

1,7%

2,44%

Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичних за останні п'ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів й інших техніко-економічних факторів, зокрема:

 • – зміни обсягів централізованого водопостачання та водовідведення в результаті економічного розвитку населеного пункту;
 • – здійснення заходів зі зменшення обсягу витрат на технологічні потреби у питній воді та її втрат;
 • – удосконалення технологічних процесів підйому та/або подачі води, транспортування і очищення води та стічних вод;
 • – підвищення рівня організації виробництва і поліпшенням матеріально-технічного забезпечення діяльності.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості та річного планованого прибутку на планований річний обсяг централізованого водопостачання і водовідведення. При цьому планування витрат здійснюється із урахуванням планованих витрат з операційної діяльності (планована виробнича собівартість, плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати з операційної діяльності, пов'язаної з централізованим водопостачанням та водовідведенням), а також фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю.

Стосовно планованого прибутку, який включається до розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, даний показник визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензованої діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

Річні плановані витрати, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання і водовідведення, розраховуються на підставі витрат з операційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю (див. табл. 4.Г інформ, матеріалах). До неї належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні розподілені Загальновиробничі витрати[3]. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів).

 • [1] Див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011 п.
 • [2] В інформаційних матеріалах подано витяг інформації щодо проекту тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КН "Тернопільводоканал" на 2015 рік постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

  "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ΚΙ І "Житомирводоканал" від 26 березня 2015 року № 891.

 • [3] Склад витрат, які включаються до повної собівартості централізованого водопостачання га водовідведення, подано в Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання га водовідведення (див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
 
<<   ЗМІСТ   >>