Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методика прогнозування надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

І. Загальні положення

Метою Методики прогнозування надходжень акцизного податку з вироблених у Україні підакцизних товарів (продукції) в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – Методика) є підвищення обґрунтованості прогнозних надходжень акцизного податку та узгодженості рішень щодо прогнозних обсягів надходжень акцизного податку на стадії складання проекту Державного бюджету України.

Методика надає можливість прогнозувати надходження акцизного податку в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – області), враховуючи зміни бази оподаткування та ставок акцизного податку.

II. Інформаційне забезпечення та його джерела

У розрахунках використовується інформація Державної казначейської служби України та Державної податкової служби України.

III. Загальні принципи розрахунку прогнозу акцизного податку

Розрахунок акцизного податку здійснюється окремо щодо кожного підакцизного товару (спирт, лікеро-горілчана продукція, виноробна продукція, пиво, тютюнові вироби, бензин, дизельне паливо, транспортні засоби, скраплений газ).

Прогнозні надходження акцизного податку визначаються шляхом підсумку обсягів прогнозних надходжень до загального фонду та спеціального фонду:

At n = Азфt n + Асфt n,

де Азфt n – акцизний податок до загального фонду у t-му періоді по n-ій області;

Асфt n – акцизний податок до спеціального фонду у t-му періоді по n-ій області; n – номер області у порядку від 1 до 27; t – прогнозний рік.

Прогнозні надходження акцизного податку до загального фонду визначаються шляхом підсумку обсягів прогнозних надходжень зі спирту, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, пива, тютюнових виробів за формулою:

Азфt n = Act n + Aлгвt n + ABt n + Ant n + ATt n,

де Act n – акцизний податок зі спирту у t-му періоді по n-ій області;

Aлгвt n – акцизний податок з лікеро-горілчаних виробів у t-му періоді по n-ій області;

ABt n – акцизний податок з виноробної продукції у t-му періоді по n-ій області;

Aпt n – акцизний податок з пива у t-му періоді по n-ій області;

Aтt n – акцизний податок з тютюнових виробів у t-му періоді по n-ій області.

Прогнозні надходження акцизного податку до спеціального фонду визначаються шляхом підсумку обсягів прогнозних надходжень із нафтопродуктів та транспортних засобів за формулою: Асфt n = Aбt n + Aiнпt n + Aтpt n,

де Aбt n – акцизний податок з бензинів у t-му періоді по n-ій області;

Aiнпt n – акцизний податок з інших нафтопродуктів у t-му періоді по n-ій області;

Aтpt n – акцизний податок з транспортних засобів у t-му періоді по n-ій області.

IV. Акцизний податок зі спирту

Очікувані надходження акцизного податку зі спирту визначаються за такою формулою:

Act-1 n = Act-1 × ПBcfn /100,

де Act-1n – очікувані надходження акцизного податку зі спирту у періоді t-1 по n-ій області; Act-1 – надходження акцизного податку зі спирту у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

nBcfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку зі спирту n-ої області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку зі спирту визначаються за такою формулою:

Actn = Act × ПBcfn /100,

де Actn – прогнозні надходження акцизного податку зі спирту у періоді t по n-ій області;

Act – прогнозні надходження акцизного податку зі спирту у періоді t в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПBcf n = Acf n / Σ Acf n × 100,

де Acfn – надходження акцизного податку зі спирту по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

V. Акцизний податок з лікеро-горілчаних виробів

Очікувані надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів визначаються за такою формулою:

Алгвt-1n = Алгвt × ПВлгвfn /100,

де Алгв-1n – очікувані надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді t-1 по n-ій області;

Алгвt-1 – надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

ПВлгвfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів n-ої області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів визначаються за такою формулою:

Алгвtn = Алгвt × ПВлгвfn /100,

де Алгвtn – прогнозні надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді t по n-ій області;

Aamt – прогнозні надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді t в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПВлгвf n = Алгвґ n /Σ Алгвґ n × 100,

де Алгвfn – надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

VI. Акцизний податок з виноробної продукції

Очікувані надходження акцизного податку з виноробної продукції визначаються за такою формулою:

Авt-1n = Авt-1n × ПВвfn /100,

де Авt-1n – очікувані надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t-1 по n-ій області;

Авt-1 – надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

ПВвіті – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з виноробної продукції n-ої області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку з виноробної продукції визначаються за такою формулою:

ABtn = ABt × ПВвіfn /100,

де ABtn – прогнозні надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t по n-ій області;

ABt – прогнозні надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПВвf n = ABf n / Σ ABf n × 100,

де ABfn – надходження акцизного податку з виноробної продукції по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

VII. Акцизний податок з пива

Очікувані надходження акцизного податку з пива визначаються за такою формулою:

Ant-1n = Ant-1 × П Bпfn /100,

де Ant-1n – очікувані надходження акцизного податку з пива у періоді t-1 по n-ій області;

Ant-1 – надходження акцизного податку з пива у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

ПBпfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з пива n-οϊ області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку з пива визначаються за такою формулою:

Aпtn = Aпt × ΠΒпfn /100,

де Aпtn – прогнозні надходження акцизного податку з пива у періоді t по n-ій області;

Aпt – прогнозні надходження акцизного податку з пива у періоді t в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПBпf n = Anf n / Σ Anf n × 100,

де Aпfn – надходження акцизного податку з пива по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

VIII. Акцизний податок з тютюнових виробів

Очікувані надходження акцизного податку з тютюнових виробів визначаються за такою формулою:

Ат-1n = Атt × ПВтfn /100,

де Атt-1n – очікувані надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t-1 по n-ій області;

Атt-1 – надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

ПВтfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з тютюнових виробів n-οϊ області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку з тютюнових виробів визначаються за такою формулою:

ATtn = ATt × ПВтfn /100,

де ATtn – прогнозні надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t по n-ій області;

Aтt – прогнозні надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПВтf n = Атf n / Σ Αтf n × 100,

де ATfn – надходження акцизного податку з тютюнових виробів по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

IX. Акцизний податок зі скрапленого газу

Очікувані надходження акцизного податку зі скрапленого газу визначаються за такою формулою:

Art-1 n = Art-1 × П Brfn /100,

де Art-1 n – очікувані надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t-1 по n-ій області;

Art-1 – надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

П Brfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку зі скрапленого газу n-ої області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку зі скрапленого газу визначаються за такою формулою:

Artn = Art × ПBrfn /100,

де Artn – прогнозні надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t по n-ій області; Art – прогнозні надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПBrf n = Art n / Σ Art n × 100,

де Arfn – надходження акцизного податку зі скрапленого газу по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

X. Акцизний податок з бензинів

Очікувані надходження акцизного податку з бензинів визначаються за такою формулою: Абt-1n = Абt × ПВбfn /100,

де Абt-1n – очікувані надходження акцизного податку з бензинів у періоді t-1 по n-ій області; Абt-1 – надходження акцизного податку з бензинів у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

ПВбfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з бензинів п-ої області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку з бензину визначаються за такою формулою:

Aбtn = Aбt × ПBбfn /100,

де A6tn – прогнозні надходження акцизного податку з бензину у періоді t по n-ій області;

A6t – прогнозні надходження акцизного податку з бензину у періоді t в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПBбf n = A6f n / Σ A6f n × 100,

де Aбfn – надходження акцизного податку з бензину по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

XI. Акцизний податок з інших нафтопродуктів

Очікувані надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів визначаються за такою формулою:

Аінпt-1п = Аінпt-1 × ПВінпfn /100,

де Аінпt-1n – очікувані надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 по n-ій області;

Аінпt-1 – надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

ПВінпfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з інших нафтопродуктів п-ої області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів визначаються за такою формулою:

Aiнпtn = Aiнnt × ПВінпfn /100,

де Aiнпtn – очікувані надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 по n-ій області;

Aiнnt – надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 в цілому по Укра-

їні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПВінпf n = AiHnf n / Σ Aiнпf n × 100,

де Aiнпfn – надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f). ΧΙІ. Акцизний податок з транспортних засобів

Очікувані надходження акцизного податку з транспортних засобів визначаються за такою формулою:

Атзt-1п = Атзt-1 × ПВтзfn /100,

де Атзt-1п – очікувані надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 по n-ій області;

Атзt-1 – надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою;

ПВтзіті – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з транспортних засобів n-ої області у підсумку по Україні за період f;

f – останній звітний період у передпрогнозному році.

Прогнозні надходження акцизного податку з транспортних засобів визначаються за такою формулою:

Aтзtn = Aтзt × ПВтзсfn /100,

де Act n – очікувані надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 по п-ій області;

Act – надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 в цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.

Наведена питома вага розрахована за такою формулою:

ПВтзf n = Атзf n /Σ Атзf n ×100,

де Атзfn – надходження акцизного податку з транспортних засобів по n-ій області за останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

 
<<   ЗМІСТ   >>