Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційні матеріали

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

Опис проблеми

Коротко і конкретизовано опишіть головну проблему, на вирішення якої спрямований ваш проект. Зазначте цільову групу, на вирішення проблем яких спрямовано проект.

Мета і завдання проекту

Опишіть мету та завдання проекту.

Проектна діяльність

Поясніть, як ви плануєте досягати мети проекту. Коротко опишіть, які саме заходи плануються у ході проекту. Зазначте, хто буде вашими основними партнерами у ході реалізації проекту.

Інформаційна складова

Зазначте, яким чином буде поширено інформацію про хід проекту та його напрацювання: (наприклад, прес-брифінги, інтерв'ю, соціальні мережі тощо).

Очікувані результати

Опишіть конкретні кількісні та якісні результати, яких ви плануєте досягнути завдяки реалізації проекту.

Діяльність після виконання проекту

Як ваша організація продовжуватиме діяльність після закінчення грантового проекту? Яких довгоочікуваних результатів ви прагнете?

Бюджет проекту

Зазначте статті витрат, які є необхідними для реалізації проекту.

Послуги, за які передбачається сплатити

Кількість постачальників послуг

Вартість послуги за одиницю часу або за одиницю

Термін надання послуг або кількість одиниць

Загальна сума за статтею

Очікуване фінансування від МФВ

Оплата послуг, пов'язаних із реалізацією проекту

Придбання обладнання

Матеріальне забезпечення

Транспортні послуги (в тому числі пальне)

Оплата комунальних послуг

Оренда обладнання

Оренда приміщень для реалізації проекту

Витрати на поліграфічні послуги

Оплата послуг зв'язку та Інтернет

Інше

Разом

Таблиця 8.А

Використання коштів Державного фонду регіонального розвитку за 2013 рік (млн грн)

Адміністративно-териоріальні одиниці

План на рік з урахуванням внесених змін

План на звітний період з урахуванням внесених змін

Направлено відкритих асигнувань за звітний період

Виконано за звітний період

Автономна Республіка Крим

57.2

57,2

37,0

23.9

Вінницька обл.

39.3

39,3

30,7

12.7

Волинська обл.

30.3

30,3

19,0

17.0

Дніпропетровська обл.

44.4

44,4

40,7

33.3

Донецька обл.

66.7

66,7

47,7

45.1

Житомирська обл.

23.3

23,3

20,8

10.0

Закарпатська обл.

36.5

36,5

23,3

9.1

Запорізька обл.

18.1

18,1

18,1

12.5

Івано-Франківська обл.

25.0

25,0

23,6

6.0

Київська обл.

26.0

26,0

19,0

9.6

Кіровоградська обл.

12.3

12,3

12,3

6.9

Луганська обл.

34.4

34,4

23,4

16.4

Львівська обл.

42.3

42,3

38,9

24.3

Миколаївська обл.

17.8

17,8

13,8

10.6

Одеська обл.

36.2

36,2

22,4

8.6

Полтавська обл.

6.1

6,1

6,1

6.1

Рівненська обл.

33.7

33,7

19,9

19.2

Сумська обл.

33.6

33,6

23,9

16.2

Тернопільська обл.

20,8

20.8

20.6

12,8

Харківська обл.

33,3

33.3

29.3

24,2

Херсонська обл.

15,0

15.0

14.6

7,7

Хмельницька обл.

27,5

27.5

21.9

6,5

Черкаська обл.

34,4

34.4

22.0

14,5

Чернівецька обл.

26,4

26.4

15.7

5,4

Чернігівська обл.

31..7

31.7

23.9

13,7

м. Київ

42,6

42.6

42.6

41,7

м. Севастополь

5,8

5.8

5.8

5,8

Центральний рівень (ДКСУ)

6,3

6.3

0

0

Усього

827,1

827.1

637.0

419,9

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням міської ради від 26.06.2013 № 19

ПОРЯДОК

здійснення державно-приватного партнерства в м. Запоріжжі

1. Загальні положення

У Порядку здійснення державно-приватного партнерства в м. Запоріжжі (далі – Порядок) визначаються пріоритетні галузі міста та проблеми з урахуванням інтересів громади та ефективності співпраці між державним та приватним партнерами, правові засади здійснення державно-приватного партнерства (далі по тексту ДПП), механізм та форми здійснення ДПП, порядок контролю за здійсненням ДПП, об'єкти та суб'єкти ДПП, правові засади роботи Комісії з проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП, проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, умови надання державної підтримки, а також інші питання укладання, виконання та розірвання договору про партнерство, який укладається між державним партнером та приватним(и) партнером (партнерами).

2. Визначення термінів

Далі по тексту застосовуються наступні визначення.

Державно-приватне партнерство (далі – ДПП) – це співробітництво між територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради та/або органів державної влади, як державного партнера, та юридичними особами, в тому числі з іноземними інвестиціями, юридичними особами-нерезидентами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями як приватними партнерами, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому законодавством України і рішеннями Запорізької міської ради.

3. Сфера застосування ДПП

ДПП в місті Запоріжжі застосовуватиметься відповідно до чинного законодавства України в наступних сферах:

 • – житлово-комунального господарства;
 • – теплопостачання та водопровідно-каналізаційне господарство;
 • – охорона здоров'я;
 • – управління нерухомістю.
 • – реконструкція річкового порту та його інфраструктури;
 • – паркування міського автотранспорту;
 • – благоустрій та управління міськими парками;
 • – оброблення відходів;
 • – туризм, відпочинок, рекреація, культура і спорт;
 • – виробництво, розподілення та постачання електричної енергії, машинобудування;
 • – інші сфери застосування, що не суперечать чинному законодавству. 4 * *
 • 4. Організаційно-правові засади здійснення ДПП та повноваження органів місцевого самоврядування

Організаційно-правові засади здійснення ДПП, взаємодії ДП з ПП та основні принципи ДПП на договірній основі визначаються загальнодержавним законодавством, нормативними документами, прийнятими Запорізькою міською радою, Виконкомом, що є обов'язковими для виконання при державно-приватному партнерстві всіма суб'єктами діяльності на території м. Запоріжжя.

5. Порядок прийняття рішення про здійснення ДПП, оголошення конкурсу та визначення його основних умов

Рішення про проведення конкурсу приймається після проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або погодження умов конкурсу виконавчим комітетом Запорізької міської ради, а у випадках, передбачених спеціальним законодавством – Міністерством економічного розвитку та торгівлі України (відповідним Міністерством). Зазначене рішення розміщується протягом п'яти робочих днів на веб-сайті Запорізької міської ради.

Метою проведення конкурсу є визначення Приватного (их) партнера (ів), який забезпечить створення більш сприятливих умов для здійснення державно-приватного партнерства.

6. Форми здійснення ДПП

Механізм державно-приватного партнерства передбачає використання різних його форм – концесії, орендних відносин, лізингу, договору щодо управління комунальним майном, договору про спільну діяльність, інших договорів, що не суперечать законодавству України, тощо.

ДПП між територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради як державного партнера та приватними партнерами застосовується у сферах, передбачених законом з урахуванням пріоритетних галузей застосування ДПП, визначених відповідними рішеннями Запорізької міської ради.

Після проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та/або погодження умов конкурсу (у випадках, передбачених спеціальним законодавством) Міністерством економічного розвитку та торгівлі України Виконком приймає рішення про проведення конкурсу. Зазначене рішення розміщується протягом п'яти робочих днів на веб-сайті Запорізької міської ради.

Метою проведення конкурсу є визначення ПП, який забезпечить створення сприятливіших умов для здійснення ДПП.

Конкурс з визначення приватного партнера для здійснення ДПП проводиться Комісією у відповідності з вимогами чинного законодавства. Комісія діє відповідно до Положення про Комісію з питань проведення конкурсу на визначення приватного партнера (партнерів) щодо об'єктів комунальної власності, що розробляється на підставі чинного законодавства і затверджується Виконкомом. 7 8

7. Основні істотні умови договорів про здійснення ДПП

При укладенні договору про здійснення ДПП в обов'язковому порядку необхідно зазначати наступні істотні умови договору:

 • – найменування державного партнера та об'єкта державно-приватного партнерства;
 • – зобов'язання сторін, в тому числі обсяг і форма фінансової участі Державного та Приватного партнерів у здійсненні зазначеного партнерства;
 • – перелік, обсяги і строки виконання передбачених договором робіт;
 • – вимоги до якості товарів, робіт послуг, що виконуються згідно з договором;
 • – строк дії договору про партнерство, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності.
 • 8. Умови передачі об'єктів, що використовуються при здійсненні ДПП

Передача об'єктів, що перебувають у комунальній власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об'єкти до приватного партнера. Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. У разі досягнення позитивних результатів здійснення ДПП, за умови додержання інших, спеціальних норм, приватний партнер після закінчення (припинення) строку дії договору в рамках ДПП має переважне право перед третіми особами на укладення цивільно-правових договорів щодо об'єкту ДПП, та переважне право на його приватизацію.

9. Організація роботи Комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об'єктів комунальної власності

Відповідно до положень і принципів Закону України "Про державно-приватне партнерство" та законодавства про місцеве самоврядування в Україні, виконкомом формується Комісія з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об'єктів комунальної власності (далі – Комісія) у складі не менше семи осіб, призначається голова і секретар Комісії та затверджується положення про Комісію.

10. Порядок визначення приватного партнера на конкурсних засадах

Визначення приватного партнера для укладення договору (договорів) у рамках державно- приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законом, відповідними рішеннями Запорізької міської ради таабо виконавчого комітету Запорізької міської ради.

У разі, якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення та виконання договорів.

11. Контроль за здійсненням ДПП

Контроль за здійсненням ДПП здійснюється шляхом:

 • – щоквартального моніторингу наявності площ приміщень виробничого та невиробничого призначення, які перебувають у комунальній власності і можуть бути надані в оренду суб'єктам підприємницької діяльності;
 • – проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення результатів здійснення державно- приватного партнерства.

Секретар міської ради

Р.О. Таран

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 16.02.2011 №232

Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про державно-приватне партнерство" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, що додається.

Прем'єр-міністр України М. Азаров

ПЕРЕЛІК

Додаток до Методики

ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, та форми управління такими ризиками

Назва групи ризику

Назва

ризику

Ступінь загрози (низький, середній, високий)

Пропозиція щодо визначення партнера, на якого покладається відповідальність за наслідки ризику

Можливі форми управління ризиком

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. _______________________________________

(дата)

Таблиця 8.Б

Законодавство, що регулює порядок та умови здійснення державно-приватного партнерства

Нормативно-правові акти

Характеристика

Закони України

"Про державно-приватне партнерство": "Про оренду державного та комунального майна": "Про концесії": "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг": "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності": "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності".

Постанови Кабінету Міністрів України

"Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства": "Методика виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними": "Проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим": "Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства".

Розпорядження Кабінету Міністрів України

"Концепція розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві".

Накази Мінекономрозвитку України

"Форма подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства": "Форма техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства": "Методика аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства": "Положення про оцінку та конкурсний відбір запропонованих міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів бюджету".

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.08.2013 № 739-р

Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства

в Україні на 2013-2018 роки

 • 1. Схвалити Концепцію розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки, що додається.
 • 2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади за участю Національної академії наук розробити та подати до 1 грудня 2013 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про Стратегію розвитку державно- приватного партнерства в Україні".

Прем'єр-міністр України М. Азаров

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 14.08.2013 № 739-р

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки

(Витяг)

Визначення проблеми та аналіз причин її виникнення

Розвиток сучасної економіки обумовлює необхідність визначення ступеня втручання держави у функціонування ринків з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. В умовах загострення глобальної економічної кризи приватний сектор набуває статусу рівноправного партнера держави у виконанні стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни.

Основними причинами уповільнення розвитку державно-приватного партнерства є:

 • – недостатній рівень уваги держави до реалізації політики у сфері державно-приватного партнерства і недосконалість системи управління розвитком такого партнерства;
 • – відсутність у сфері державно-приватного партнерства дієвих заходів із створення умов для його розвитку, а також чіткого розмежування повноважень між органами державної влади та координації їх діяльності;
 • – наявність галузевих особливостей провадження господарської діяльності і складність умов довгострокового та взаємовигідного співробітництва між державою і приватними партнерами;

Основними проблемами надання державної підтримки у сфері державно-приватного партнерства є:

 • – дефіцит бюджетних коштів та складність механізму надання державної підтримки;
 • – відсутність щорічного фінансування довгострокових проектів державно-приватного партнерства;
 • – невизначеність методології надання державної підтримки в рамках реалізації проектів державно-приватного партнерства;

Ураховуючи відсутність позитивних результатів у сфері реалізації проектів державно-приватного партнерства на національному та місцевому рівні, необхідно розробити проект Закону

України "Про Стратегію розвитку державно-приватного партнерства в Україні".

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення єдиного підходу до розроблення механізму ефективної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором та інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на поліпшення показників національної економіки, якості життя населення і стану довкілля.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2013-2018 років.

Завданнями Концепції є:

 • – розроблення з метою підвищення конкурентоспроможності економіки єдиного підходу до розвитку державно-приватного партнерства, визначення пріоритетних сфер застосування і поширення такого партнерства та особливостей його розвитку в окремих сферах;
 • – удосконалення нормативно-правової бази з питань державно-приватного партнерства;
 • – здійснення чіткого розподілу повноважень між органами виконавчої влади у системі державного управління щодо державно-приватного партнерства;

Державна фінансова підтримка державно-приватного партнерства повинна передбачати:

 • – надання прямої фінансової підтримки;
 • – відшкодування з державного бюджету витрат приватного партнера за надані споживачам послуги в порядку, встановленому законодавством;
 • – надання державних гарантій з метою забезпечення виконання борговихзобов'язань суб'єктів господарювання та кредитування за рахунок державного і місцевих бюджетів;

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

 • – сформувати єдиний підхід до удосконалення нормативно-правової бази та розвитку інституційного середовища державно-приватного партнерства;
 • – удосконалити механізм державного управління у сфері забезпечення розвитку такого партнерства;
 • – розробити і реалізувати проекти державно-приватного партнерства;
 • – підвищити ефективність застосування механізму надання державної підтримки у сфері державно-приватного партнерства;
 • – підвищити рівень підготовки і кваліфікації фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань застосування механізму зазначеного партнерства.

Обсяги фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів

Реалізація Концепції не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Чернівецька міська рада 2 сесія V скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок сплати, обліку та використання коштів, що спрямовуються на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців і визнання рішень такими, що втратили чинність

від 25.05.2006 № 16 м. Чернівці

Відповідно до статей 25, 26, 69, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою ефективного використання коштів, що спрямовуються на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, у зв'язку з набуттям повноважень Чернівецькою міською радою V скликання, Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

 • 1. Затвердити Положення про порядок сплати, обліку та використання коштів, що спрямовуються на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, згідно з додатком 1.
 • 2. Затвердити склад робочої групи з розподілу коштів, залучених на засадах добровільного самооподаткування громадян, згідно з додатком 2.
 • 3. Затвердити зразок форми декларації про сплату місцевого збору з метою фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, згідно з додатком 3.
 • 4. Визнати такими, що втратили чинність:
 • 4.1. Рішення XIV сесії міської ради III скликання від 18.05.2000 № 276 "Про самооподаткування громадян м. Чернівці";
 • 4.2. Рішення 2 сесії міської ради IV скликання від 30.05.2002 № 19 "Про внесення змін до рішення XIV сесії міської ради III скликання від 18.05.2000 № 276 "Про самооподаткування громадян м. Чернівці".
 • 5. Вказане рішення опублікувати в газеті "Чернівці".
 • 6. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління міської ради та державну податкову інспекцію у м. Чернівцях.
 • 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони довкілля і з питань економіки, бюджету та фінансів.

Чернівецький міський голова М. Федорук

Додаток 1

до рішення 2 сесії міської ради V скликання від 25.05.2006 № 16

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати, обліку та використання коштів, що спрямовуються на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців

 • (Витяг)
 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1 За результатами місцевого референдуму від 16.04.2000 та на підставі цього Положення, на засадах добровільного самооподаткування громадян в м. Чернівцях запроваджений місцевий збір з метою фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ.
 • 2. ПЛАТНИКИ ЗБОРУ
 • 2.1. Платниками збору є повнолітні мешканці міста.
 • 3. РОЗМІР ЗБОРУ
 • 3.1. Збір встановлений в розмірі 1 грн в рік з кожного повнолітнього мешканця міста.
 • 4. ПОРЯДОК СПЛАТИ
 • 4.1. Місцевий збір на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ сплачують щорічно:
 • 4.1.1. Працюючі громадяни та студенти – по місцю основної роботи та навчання;
 • 4.1.2. Непрацюючі громадяни, громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності (без створення юридичної особи) – через установи банків;
 • 4.1.3. Пенсіонери, що не працюють – по місцю отримання пенсії.
 • 5. ОБЛІК ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
 • 5.1. Зібрані кошти, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради спрямовуються виключно на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, ремонт (відновлення) безхазяйних пам'ятників, поховань, могил за поданням робочої групи, склад якої затверджується Чернівецькою міською радою з представників депутатів, виконавчих органів, громадських організацій.
 • 6. ЗВІТНІСТЬ
 • 6.1. Підприємства, установи та організації міста, які здійснюють перерахування місцевого збору з метою фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, щорічно до 20 лютого року, наступного за звітним, подають в державну податкову інспекцію у м.Чернівцях декларацію, згідно з додатком 3.
 • 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ТА КОНТРОЛЬ
 • 7.1. Відповідальність за правильність та своєчасність перерахування збору несуть адміністрації підприємств, установ, організацій міста та установи банків.
 • 7.2. Контроль за сплатою збору підприємствами, установами, організаціями міста покладається на державну податкову інспекцію у м. Чернівцях.

Секретар міської ради

Т. Єремічук

Додаток 3

до рішення 2 сесії міської ради V скликання від 25.05.2006 № 16

Державній податковій інспекції у м. Чернівцях

від ___________________________________________________

(назва підприємства, організації, ідентифікаційний код, адреса, телефон)

______________________________________________

(прізвище директора та головного бухгалтера)

Зразок форми декларації

про сплату місцевого збору з метою фінансування робіт з благоустрою та впорядкування

міських кладовищ м. Чернівців

за 20__ рік

(грн)

№ з/п

Показники

1.

Чисельність працівників (осіб)

2.

Ставка збору

3.

Сума платежу, що підлягає перерахуванню (стрЛ × 2)

4.

Фактично сплачено (сума)

5.

Підлягає доплаті (зменшенню)

Керівник Головний бухгалтер

Відмітка інспектора Державної податкової інспекції у м. Чернівцях

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Секретар міської ради Т. Єремічук

Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення

Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

 • 1) Затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду та проекту рішення про розміщення облігацій.
 • 2) Отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.
 • 3) Прийняття радою рішення про розміщення облігацій, що має містити відомості про:
  • – мету запозичення;
  • – істотні умови запозичення;
  • – можливість дострокового погашення облігацій;
  • – можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
  • – можливість реструктуризації боргових зобов'язань;
  • – можливість анулювання викуплених облігацій;
  • – визначення за потреби уповноваженого органу (посадової особи уповноваженого органу) (далі – уповноважений орган емітента) емітента, якому (якій) надаються повноваження щодо:
  • – складання проспекту емісії облігацій;
  • – укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;
  • – залучення до розміщення андеррайтера;
  • – зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);
  • – внесення змін до проспекту емісії облігацій;
  • – затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;
  • – затвердження результатів розміщення облігацій;
  • – затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;
  • – викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;
  • – дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
  • – повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі неза- твердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;
  • – проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.
 • 4) Укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером.
 • 5) Укладення попереднього договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів.
 • 6) Подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії.
 • 7) Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
 • 8) Внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій.
 • 9) Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін).
 • 10) Реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін).
 • 11) Укладення у разі потреби договору з андеррайтером.
 • 12) Присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера.
 • 13) Укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів.
 • 14) Оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України.
 • 15) Подання до Національного банку України зареєстрованого проспекту емісії облігацій та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.
 • 16) Розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій та змінах до проспекту емісії облігацій (у разі внесення такихзмін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.
 • 17) Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій. Перший власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов публічного розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій.
 • 18) Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
 • 19) Затвердження результатів публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
 • 20) Затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
 • 21) Подання до реєструвального органу звіту про результати публічного розміщення облігацій.
 • 22) Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати публічного розміщення облігацій.
 • 23) Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
 • 24) Розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.
 • 25) Надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій.
 • 26) Оформлення та депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

Емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення

Емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:

 • 1) Затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом за спеціальним фондом та проекту рішення про розміщення облігацій.
 • 2) Отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.
 • 3) Прийняття радою рішення про приватне розміщення облігацій, що має містити відомості про:
  • – мету запозичення;
  • – істотні умови запозичення;
  • – можливість дострокового погашення облігацій;
  • – можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
  • – можливість реструктуризації боргових зобов'язань;
  • – можливість анулювання викуплених облігацій;
  • – визначення за потреби уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
  • – складання проспекту емісії облігацій;
  • – укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;
  • – залучення до розміщення андеррайтера;
  • – зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);
  • – внесення змін до проспекту емісії облігацій;
  • – затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;
  • – затвердження результатів розміщення облігацій;
  • – затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій;
  • – викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;
  • – дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
  • – повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;
  • – проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.
 • 4) Укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером.
 • 5) Укладення з Національним банком України попереднього договору про обслуговування випусків цінних паперів.
 • 6) Подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії.
 • 7) Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
 • 8) Внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій.
 • 9) Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін).
 • 10) Реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін).
 • 11) Укладення у разі потреби договору з андеррайтером.
 • 12) Присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера.
 • 13) Укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів.
 • 14) Оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України.
 • 15) Подання до Національного банку України проспекту емісії облігацій та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.
 • 16) Надання емітентом (в порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій) копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які сучасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій, визначеної проспектом емісії.
 • 17) Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій. Перший власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов приватного розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій.
 • 18) Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
 • 19) Затвердження результатів приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
 • 20) Затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
 • 21) Подання до реєструвального органу звіту про результати приватного розміщення облігацій.
 • 22) Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати приватного розміщення облігацій.
 • 23) Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
 • 24) Надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій.
 • 25) Депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756

ЖУРНАЛ

реєстрації договорів про надання позик

№ з/п

Номер договору

Дата укладання

Найменування Позичальника

1

2

3

Директор Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій

Є.Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Казначейство надає поворотну та безоплатну позику Позичальникові на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, пов'язаного із забезпеченням захищених видатків (далі – Позика), за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.
 • 1.2. Позичальник погашає позику у розмірі та за рахунок коштів, зазначених у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору.

II. РОЗМІР ПОЗИКИ

Граничний розмір позики за цим Договором становить __________________ грн

(сума цифрами та словами)

III. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

 • 3.1. Позика надається Позичальникові траншами в межах граничного обсягу, встановленого пунктом 2.1 розділу II цього Договору.
 • 3.2. Позика надається Позичальникові (код за ЄДРПОУ ___________) шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок №___________, відкритий в ___________________________________________________________________________.
 • (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
 • (код банку _______).

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 • 4.1. Казначейство має право:
 • 4.1.1. Вимагати від Позичальника інформацію, необхідну для проведення аналізу його платоспроможності.
 • 4.1.2. Здійснювати безспірне списання коштів у рахунок погашення позики, починаючи з дня ліквідації тимчасового касового розриву, у розмір ___________ відсотків усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету (за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) з рахунка Позичальника (код за ЄДРПОУ _______________________) № _________________, відкритого в (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
 • (код банку ______________).
 • 4.1.3. Змінювати норматив відрахувань, установлений підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору, у разі неможливості погашення позики у строк, установлений пунктом 5.1 розділу V цього Договору.
 • 4.1.4. Застосовувати стовідсотковий норматив відрахувань від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету, за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду, до повного погашення позики в поточному бюджетному періоді.
 • 4.2. Позичальник має право:
 • 4.2.1. Відкликати надану Казначейству заяву про надання позики.
 • 4.2.2. Отримувати від Казначейства інформацію про стан погашення позики.
 • 4.2.3. Достроково погасити позику.
 • 4.3. Казначейство зобов'язується:
 • 4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.
 • 4.3.2. Надавати Позичальнику позику траншами без нарахування відсотків за користування нею.
 • 4.3.3. Інформувати Позичальника не пізніше ніж за два робочих дні про встановлення нового нормативу відрахувань на погашення позики.
 • 4.3.4. Здійснювати погашення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.
 • 4.4. Позичальник зобов'язується:
 • 4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.
 • 4.4.2. Спрямовувати суму позики на погашення бюджетних фінансових зобов'язань за захищеними видатками, встановленими пунктом 10 Порядку.
 • 4.4.3. У разі зміни річного показника доходів загального фонду місцевого бюджету на підставі рішення відповідної місцевої ради за згодою Сторін вносити зміни до пункту 2.1 розділу II цього Договору.
 • 4.4.4. Здійснювати повернення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

V. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

 • 5.1. Повернення позики здійснюється протягом 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету (за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) шляхом їх зарахування на єдиний казначейський рахунок із застосуванням відсоткового нормативу, встановленого у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору, до повного погашення позики.
 • 5.2. Строк погашення позики може бути продовжено за згодою Сторін Договору.

Кінцевим строком погашення позики є 1 грудня поточного бюджетного періоду.

5.3. Міністр фінансів України має право встановлювати інший кінцевий строк погашення позики у межах поточного бюджетного періоду.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законом.
 • 6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

VII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 • 7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
 • 7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 • 7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.
 • 7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства.
 • 7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756

ЗАЯВА

про надання позики

Відповідно до договору від "______"_______________20__ року №__________, прошу надати позику на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 27.09.2013 № 852)

Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву

__________________________________________

(найменування бюджету)

станом на "______"______________

 • 20____ року
 • (грн)

1

Залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників бюджетних коштів, у тому числі:

1.1

на рахунках загального фонду місцевого бюджету

1.2

на особових рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

1.3

на реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

2

Обсяг очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (у розрізі днів)**

3

Залишок зареєстрованих та непогашених бюджетних фінансових зобов'язань***, у тому числі за КЕКВ бюджету:

3.1

2110

3.2

2120

3.3

2220

3.4

2230

3.5

2270

3.6

2282 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій; у повному обсязі видатків закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, пілот- ного проекту з реформування системи охорони здоров'я відповідно до закону)

3.7

2400

3.8

2610 (у частині видатків комунальних закладів охорони здоров'я, які є одержувачами бюджетних коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)

3.9

2620 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)

3.10

2720

4

Обсяг тимчасового касового розриву (1 + 2-3)

* Крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду.

** Крім цільових міжбюджетних трансфертів.

*** Крім зобов'язань, джерелом погашення яких є кошти цільових міжбюджетних трансфертів та кошти резервного фонду.

 
<<   ЗМІСТ   >>