Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративна діяльність штабів і чергових частин ОВС

Адміністративна діяльність штабів ОВС

Серед умов ефективності адміністративної діяльності органів внутрішніх справ виокремлюють належне інформаційно-аналітичне та організаційно-методичне забезпечення, а також координацію служб і підрозділів ОВС щодо охорони громадського порядку. Практичні заходи щодо координації та відповідного забезпечення відбуваються в межах внутрішньо- організаційної і зовнішньої адміністративної діяльності та здійснюються насамперед штабними підрозділами ОВС та їх структурними одиницями – черговими частинами.

Штабна діяльність в органах внутрішніх справ визначається як система заходів, які реалізуються штабними апаратами, що забезпечує постійне стеження за оперативною обстановкою, збір, обробку і дослідження інформації, підготовку проектів управлінських рішень, організаційне забезпечення виконання ухвалених рішень і контроль за їх належним виконанням з метою найбільш ефективної організації управління, надання практичної та методичної допомоги службам і підрозділам ОВС.

Система штабів органів внутрішніх справ України має такий вигляд:

 • – Головний штаб МВС України;
 • – штаби головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті;
 • – штаби міських, районних та лінійних органів внутрішніх справ.

Крім цього, існують ще штабні підрозділи або апарати, які виконують їх функції у низці галузевих служб органів внутрішніх справ.

Головний штаб Міністерства внутрішніх справ України є структурним підрозділом апарату МВС України, який забезпечує і здійснює в межах своєї компетенції функції МВС України щодо координації, аналізу, планування, контролю та узгодження дій органів і підрозділів внутрішніх справ з реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Свою діяльність Головний штаб організовує на основі поєднання колегіальності та єдиноначальності в обговоренні та вирішенні службових питань з установленням чіткої відповідальності кожного працівника за стан справ, доручену ділянку роботи та виконання окремих завдань.

Основні завдання та функції Головного штабу МВС реалізовують такі структурні підрозділи:

 • – інспекторське управління, до складу якого належать відділ головних інспекторів, відділ обліково-реєстраційної дисципліни, відділ організації роботи спеціальної міліції та адміністративно-правозастосовної діяльності;
 • – організаційно-аналітичне управління (відділ організації управління та аналізу, відділ поточного та стратегічного планування);
 • – оперативне управління (чергова частина (на правах відділу), відділ організації роботи чергових частин та оперативного інформування);
 • – контрольне управління (від діл моніторингу та контролю за виконанням актів і доручень органів державної влади, відділ моніторингу та контролю за виконанням актів і доручень МВС);
 • – відділ військово-мобілізаційної роботи територіальної та цивільної оборони;
 • – відділ документального забезпечення[1].

Штаб головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті є самостійною структурною одиницею відповідного ОВС, який забезпечує координацію, аналіз, планування, контроль та узгодження дій структурних підрозділів головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті і міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ з питань захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки (на території обслуговування)[2].

Штаб міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ є самостійним підрозділом, який забезпечує координацію, аналіз, планування, контроль та узгодження дій міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ з питань захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки[3].

Відповідно до цих визначень метою діяльності штабів органів внутрішніх справ є забезпечення організації роботи органів внутрішніх справ, координація та узгодження їх дій щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки[4].

У Положеннях про штаб головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті та про штаб міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затверджених наказом МВС України від 24 травня 2013 р. № 505, закріплено сукупність завдань штабних підрозділів, які можна згрупувати так:

 • контрольно-моніторингові;
 • організаційно-методичні;
 • інформаційно-аналітичні.

Змістовно організаційно-методичні та інформаційно- аналітичні завдання штабів ОВС регіонального рівня (головних управлінь, управлінь в областях) і прирівняних до них ОВС та штабів міськрайлінорганів внутрішніх справ відрізняються лише зобов'язанням перших поширювати свою діяльність не тільки на структурні підрозділи відповідного управління, але й на територіальні ОВС. Крім того, на штаби ОВС регіонального рівня покладено більший обсяг контрольно-моніторингових завдань насамперед щодо контролю за діяльністю міськрайорганів внутрішніх справ. Тому, беручи до уваги ці особливості та забезпеченість кожної групи завдань виконанням відповідних функцій, система завдань та функцій штабів регіональних та територіальних ОВС має такий вигляд.

До контрольно-моніторингових завдань штабів належать:

 • постійний моніторинг стану оперативної обстановки на території обслуговування та організація реагування на її зміни. Таке завдання забезпечене виконанням функцій (функції штабів органів внутрішніх справ розглядаються як основні напрямки їх діяльності, які характеризуються цільовою спрямованістю на вирішення завдань[5]): збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію на території обслуговування, тяжкі, особливо тяжкі та резонансні злочини, інші надзвичайні події та заходи, що вживаються структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ (їх підрозділами) для усунення недоліків; підготовка оперативних зведень про кримінальні правопорушення та інші події. Обмін інформацією стосовно них з іншими правоохоронними органами; спільно з підрозділами ОВС відповідного рівня участь в організації діяльності оперативного штабу та його робочої групи з координації дій та управління силами і засобами органів внутрішніх справ під час проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 • здійснення в структурних підрозділах та територіальних органах внутрішніх справ перевірок за станом обліково- реєстраційної дисципліни. Забезпечується виконання цього завдання діяльністю штабів щодо систематичного аналізу стану такої дисципліни та проведенням контрольних заходів із відповідним реагуванням у разі виявлення порушень.

Штаби головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті також мають контрольно-моніторингові завдання щодо здійснення контролю за реалізацією структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, виконання нормативно-правових актів МВС України, наказів ГУ МВС, УМВС організаційно-розпорядчого характеру, а також інспектування структурних підрозділів і територіальних органів внутрішніх справ та надання їм практичної допомоги в організації роботи. Функції, необхідні для виконання цих завдань, передбачені у нормативно-правових актах, що регламентують процедури контролю та інспектування в ОВС і стосуються не лише штабних підрозділів[6]. У положеннях про відповідні штаби передбачено виконання цими структурними підрозділами функції систематичного аналізу, контролю та здійснення перевірок за станом дотримання законності під час застосування адміністративно-правозастосовної діяльності працівниками відповідних ОВС. У період підготовки для проведення інспектування або ж перевірки штабні підрозділи вивчають та аналізують стан криміногенної ситуації в регіоні, результати роботи ОВС, довідки, інші матеріали (листи, скарги і заяви, довідки інспекторських, контрольних, цільових та інших перевірок, накази, вказівки, рішення колегій тощо) та складають плани-завдання на перевірку. Штабні підрозділи узагальнюють статистичні матеріали стосовно криміногенної ситуації у регіоні та готують довідку за основними результатами роботи ОВС, складають завдання на перевірку та організовують проведення інструктивної наради з членами комісії. За результатами інспектування штабним підрозділом складається акт, в якому вказуються логічно пов'язані виявлені недоліки в організації оперативно-службової діяльності з конкретними причинами допущених порушень та визначаються заходи і пропозиції щодо покращення криміногенної ситуації в регіоні, а також організовується проведення наради, на якій розглядаються підсумки перевірки, уточнюються оцінки та висновки[7]. До організаційно-методичних завдань штабів належать: -організація діяльності чергових частин відповідних органів внутрішніх справ з питань: організації оперативного реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події; забезпечення електронного моніторингу за місцезнаходженням підозрюваних (обвинувачених), до яких застосовано електронні засоби контролю, ведення журналу обліку осіб, до яких застосовуються електронні засоби контролю та оформлення їх особових справ; контролю за інформуванням працівниками структурних підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб; організаційного та методичного забезпечення заходів щодо її вдосконалення;

 • організаційне та методичне забезпечення оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту у відповідних органах внутрішніх справ, а також контроль за станом їх мобілізаційної готовності та організації цивільного захисту;
 • організаційне та методичне забезпечення проведення нарад (колегій) керівництва відповідних ОВС, а також забезпечення діяльності штабних підрозділів. Виконання здійснюється шляхом організації заслуховування звітів керівників підрозділів ОВС на нарадах (колегіях), ведення протоколів таких нарад (колегій), а також шляхом організації роботи вивчення та поширення структурними підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ передових форм та методів роботи та здійснення контролю за їх упровадженням в практичну діяльність ОВС. Крім того, штаби регіональних ОВС виконують функцію організації стажування на базі штабу ГУМВС, УМВС керівників та працівників штабних підрозділів територіальних органів внутрішніх справ.

З контрольно-моніторинговими та організаційно- методичними завданнями взаємопов'язані інформаційно- аналітичні завдання:

 • організаційне та методичне забезпечення інформаційно-аналітичної роботи органів внутрішніх справ та здійснення комплексного аналізу стану злочинності, охорони і забезпечення громадського порядку на території обслуговування, результатів роботи ОВС;
 • перспективне і поточне планування роботи органів внутрішніх справ та заходів щодо вдосконалення службової діяльності.

Для реалізації цих завдань передбачено виконання штабами таких функцій:

 • 1) здійснення підготовки: комплексної оцінки криміногенної ситуації на території обслуговування за півріччя і рік, проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру щодо посилення протидії злочинності; узагальнених матеріалів за підсумками роботи до нарад керівництва органу внутрішніх справ; аналітичних довідок про оперативну обстановку на території обслуговування і заходи, що вживаються ОВС з метою зміцнення правопорядку; доповідних записок керівництву органу внутрішніх справ з проблем діяльності підрозділів;
 • 2) спільно з іншими підрозділами ОВС розробка планів основних робочих заходів органу внутрішніх справ, планів нарад керівництва ОВС, спільних заходів з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади;
 • 3) опрацювання проектів наказів організаційно- розпорядчого характеру з питань, які містять службову інформацію або відомості, що становлять державну таємницю;
 • 4) інформування керівництва відповідного органу внутрішніх справ про стан виконання структурними підрозділами покладених на них завдань у сфері правоохоронної діяльності.

 • [1] Головний штаб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mvs.gov.ua/-mvs/control/main/uk/publish/article/549332.
 • [2] Положення про штаб головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затверджене наказом МВС України від 24 травня 2013 р. № 505 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 51. – Ст. 1862.
 • [3] Положення про штаб міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затверджене наказом МВС України від 24 травня 2013 р. № 505 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 51. – Ст. 1862.
 • [4] Васильєв 1. О. Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ: моногрфія / І. О. Васильєв, Т. П. Мінка. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 14.
 • [5] Васильєв І. О. Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ: моногрф. / І. О. Васильєв, Т. П. Мінка. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 21.
 • [6] Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 21 серпня 2013 р. № 808 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 84. – Ст. 3123.
 • [7] Ковтун І. В. Організаційно-тактичні форми інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання кримінальним правопорушенням / І. В. Ковтун // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – Спеціальний випуск № 1. – С. 318-319.
 
<<   ЗМІСТ   >>