Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організаційно-правові засади адміністративної діяльності міліції громадської безпеки

Поняття та структура міліції громадської безпеки

Із об'єктивними причинами, що є наслідком економічних та соціальних проблем суспільства, правового нігілізму значної частини населення, існують й суб'єктивні, зумовлені недоліками в організації роботи органів внутрішніх справ. Кардинальна зміна управління економічною і соціальною сферами нашого суспільства, його подальша демократизація вимагають удосконалення публічного управління, зміцнення правової основи державного і громадського життя, законності і правопорядку. Одним із суб'єктів забезпечення вирішення цих завдань є міліція, для чого в її структурі згідно зі ст. 7 Закону України "Про міліцію"[1] виокремлюється спеціальна служба – міліція громадської безпеки[2].

Завдання, що має міліція громадської безпеки, є одним із найбільш об'ємних напрямів роботи міліції. Це адміністративна діяльність, яка полягає в захисті прав і свобод людини і громадянина, забезпеченні громадського порядку, спокою та безпеки, попередженні і припиненні правопорушень у містах та інших населених пунктах держави, а також боротьба зі злочинністю, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, профілактична та охоронна діяльність[3].

До блоку міліції громадської безпеки належать три департаменти та один відділ:

 • 1. Департамент громадської безпеки.
 • 2. Департамент Державної автомобільної інспекції.
 • 3. Департамент організації діяльності підрозділів міліції особливого призначення.
 • 4. Відділ ветеринарної міліції[4].

Міліція громадської безпеки здійснює контроль за виконанням всіма громадянами, посадовими особами правил у сфері громадського порядку, надає в межах компетенції допомогу народним депутатам, представникам державних органів і громадським об'єднанням в здійсненні їх законної діяльності.

Адміністративна діяльність здійснюється низкою підрозділів міліції. Водночас функціонально пристосованими для здійснення цього виду діяльності є підрозділи міліції громадської безпеки. Провідним підрозділом у структурі Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони громадського порядку та громадської безпеки є Департамент громадської безпеки (далі – ДГБ)[5].

Серед органів, які наділені повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, значне місце займає міліція громадської безпеки. ДГБ є структурним підрозділом центрального апарату МВС України та провідним підрозділом у структурі МВС України з питань охорони громадського порядку та громадської безпеки, виявлення, фіксації та розслідування адміністративних правопорушень[6].

ДГБ здійснює контроль за організацією робота та діяльністю підрозділів:

 • – патрульної служби,
 • – міліції особливого призначення,
 • – спеціальних установ,
 • – підрозділів конвойної служби міліції,
 • – спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон",
 • – дільничних інспекторів міліції,
 • – дозвільної системи,
 • – ліцензування та державного охоронного нагляду.

ДГБ систематично надає зазначеним підрозділам організаційно-методичну і практичну допомогу та здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва МВС і органів державної влади про стан вирішення питань, що належать до компетенції ДГБ.

ДГБ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки.

Організація міліції громадської безпеки залежить від функціонального призначення та наявних рівнів управління, які відповідають адміністративно-територіальному устрою держави. Внутрішня структура міліції громадської безпеки ґрунтується на лінійному принципі її організації та діяльності, згідно з яким утворюють і функціонують структурні підрозділи цієї служби за окремими напрямами їх діяльності[7].

Система підрозділів міліції громадської безпеки формується з трьох ланок:

 • 1) вищою ланкою є Департамент громадської безпеки МВС України;
 • 2) друга ланка охоплює управління (відділи) громадської безпеки ГУМВС, УМВС України в областях та м. Києві;
 • 3) третю ланку становлять відділи (відділення), сектори, підрозділів громадської безпеки міських, районних відділах внутрішніх справ[8].

Кожній ланці підрозділів міліції громадської безпеки властиві свої особливості. Успіх у виконанні силами служби громадського порядку завдань щодо охорони громадського порядку та боротьби з адміністративними і кримінальними правопорушеннями значною мірою залежить від того, як налагоджений апарат управління нею, наскільки оперативно здійснює він керівництво, наскільки вміло враховує специфіку обставин, та місцевий хист в організації служби громадської безпеки[9].

Структура Департаменту громадської безпеки:

 • – відділ організаційної роботи та документального забезпечення;
 • – управління організації служби, роботи конвойних підрозділів, спеціальних установ і судової міліції;
 • – управління дільничних інспекторів міліції;
 • – управління масових та спортивних заходів;
 • – управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду[10].

Отже, міліція громадської безпеки – це структурний підрозділ міліції у системі органів внутрішніх справ України, діяльність якого спрямовано на забезпечення особистої безпеки громадян, охорону громадського порядку та громадської безпеки, запобігання й припинення адміністративних право

порушень, їх розкриття, а також надання в межах своєї компетенції допомоги громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям і об'єднанням громадян.

 • [1] Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 95.
 • [2] Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки: курс лекцій. – Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 5.
 • [3] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: навчальний посібник / Т. П. Минка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 11.
 • [4] Департамент Громадської безпеки МВС України: Офіційний веб-сайт МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://google.com.ua/search?newwindow=1&site=&source=hp&q.
 • [5] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: курс лекцій / Д. Г. Заброда, О. С. Фролов. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2008. – С. 52.
 • [6] Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки: навчальний посібник / С. М. Алфьоров, T. П. Мінка, Р. В. Миронюк; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2014. – С. 16.
 • [7] Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / В. Т. Білоус, О. С. Захарова, В. С. Ковальський та ін.; відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 95.
 • [8] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: методичні матеріали для курсантів / Η. І. Дідик, С. С. Єсімов, Д. І. Йосифович, М. fe. Ковалів, Я. М. Когут. – Львів: ЛьДУВС, 2010. – С. 84.
 • [9] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: навчальний посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 19.
 • [10] Департамент Громадської безпеки МВС України: Офіційний веб-сайт МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://google.com.ua/search?newwindow= 1 &site=&source=hp&q.
 
<<   ЗМІСТ   >>