Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємодія дільничного інспектора міліції з патрульними нарядами, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та населенням щодо охорони громадського порядку, профілактики правопорушень

В охороні громадського порядку і безпеки, в профілактиці правопорушень важлива роль належить дільничним інспекторам міліції. Це пояснюється, по-перше, тим, що на території адміністративної дільниці, яка обслуговується в місті або сільській місцевості, вони виконують основний обсяг профілактичних та правоохоронних функцій, покладених законом на міліцію. По-друге, дільничні інспектори в своїй діяльності повсякчасно підтримують зв'язок з населенням, трудовими колективами, громадськими організаціями, оскільки громадяни і представники зазначених організацій з усіх питань охорони громадського порядку і профілактики правопорушень звертаються безпосередньо в громадські пункти охорони порядку або до дільничних інспекторів, які покликані надійно захищати їх права та інтереси від злочинних посягань[1].

Дослідженню окремих питань здійснення дільничним інспектором міліції взаємодії з патрульними нарядами, населенням, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, представниками підприємств, установ та організацій присвячено значну кількість наукових статей[2].

З метою забезпечення охорони громадського порядку та профілактики правопорушень на території адміністративної дільниці, дільничний інспектор міліції здійснює постійний аналіз стану правопорядку та вносить пропозиції начальнику міськрайоргану внутрішніх справ щодо найдоцільнішої розстановки та маневрування патрульних нарядів, громадських формувань, що беруть участь в охороні громадського порядку на території адміністративної дільниці.

За необхідності, залежно від оперативної обстановки за погодженням з керівництвом міськрайоргану внутрішніх справ, а за його відсутності – з черговим по міськрайоргану здійснює маневрування патрульними нарядами на території дільниці. Інформує патрульні наряди про зміни в оперативній обстановці, осіб, які здатні вчинити правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення залучає патрульні наряди до розшуку злочинців "по гарячих слідах" у межах адміністративної дільниці, що обслуговується. З патрульними нарядами, членами громадських формувань з охорони громадського порядку здійснює обхід дільниці, перевірку під'їздів будинків, горищ та підвальних приміщень з метою виявлення осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, припинення злочинів та інших правопорушень. Під час несення служби надає рекомендації працівникам патрульної служби міліції щодо форм і методів профілактичної роботи.

Виступає перед населенням та в трудових колективах зі звітами про стан правопорядку на закріпленій території. Проводить серед населення адміністративної дільниці роз'яснювальну роботу про способи захисту і самооборони від злочинних посягань.

Вважають, що для успішного формування й розвитку партнерських відносин між населенням і міліцією необхідні створення відповідних правових і соціально-психологічних умов, а також певні зміни у громадській думці щодо місця й ролі міліції в суспільстві. Уявляється, це потребує зусиль у використанні всіх наявних можливостей і з боку державних і місцевих органів влади, міліції, і з боку громадськості, вивчення позитивного досвіду роботи правоохоронних органів зарубіжних країн[3].

У разі пожеж, катастроф, стихійних лих та інших надзвичайних подій організовує та вживає необхідних заходів щодо рятування людей, надання їм першої медичної допомоги, а також з охорони майна, що залишається без нагляду, своєчасно повідомляє про ці обставини чергового по міськрайоргану внутрішніх справ.

З метою надання допомоги дільничним інспекторам міліції, що обслуговують території зі складною оперативною обстановкою, до штату служби дільничних інспекторів міліції вводяться посади помічників дільничних інспекторів міліції.

Кількість помічників дільничних інспекторів міліції визначається співвідношенням кількості таких посад і посад старших дільничних інспекторів і дільничних інспекторів міліції з розрахунку 1:4.

Помічникові дільничного інспектора міліції присвоюється спеціальне звання молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ.

Призначення на посаду помічника дільничного інспектора міліції та звільнення з неї здійснюються начальником міськрайоргану згідно з номенклатурою посад, що визначається наказом ГУМВС, УМВС.

Наказом начальника міськрайоргану помічник дільничного інспектора міліції закріплюється за конкретним дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції. Свою службову діяльність він здійснює під безпосереднім керівництвом дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції, за яким закріплений.

Помічник дільничного інспектора міліції не виносить рішень у справах про адміністративні правопорушення та не ухвалює рішення щодо відмови у порушенні кримінальної справи.

Організація діяльності громадських помічників дільничних інспекторів міліції

Відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", Указу Президента "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності"[4] дільничні інспектори міліції мають право залучати громадян, за їх згодою, для надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним і кримінальним правопорушенням.

Громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції можуть бути лише члени громадських формувань з охорони громадського порядку, які позитивно характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні за своїми діловими і моральними якостями виконувати поставлені перед ними завдання, виявили бажання до співпраці з органами внутрішніх справ та рекомендовані загальними зборами громадських формувань з охорони громадського порядку.

Громадські помічники дільничних інспекторів міліції на громадських засадах надають допомогу і сприяють дільничним інспекторам міліції у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю, профілактики скоєння правопорушень, зокрема особами, які перебувають на обліку органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань.

На громадських помічників дільничних інспекторів міліції у повному обсязі поширюються права, обов'язки, правові гарантії та соціальний захист відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор міліції доповідає про це рапортом начальникові міськрайоргану внутрішніх справ.

До рапорту додаються:

 • – рекомендація загальних зборів громадського формування з охорони громадського порядку;
 • – особиста заява кандидата з проханням зарахувати його громадським помічником дільничного інспектора міліції;
 • – автобіографія;
 • – дві фотокартки розміром 3x4 см;
 • – завірена керівником громадського формування з охорони громадського порядку ксерокопія посвідчення члена громадського формування;
 • – довідки про результати перевірки дільничним інспектором міліції кандидата за відповідними обліками органів внутрішніх справ (про судимість, притягнення до адміністративної відповідальності тощо);
 • – характеристики з громадського формування, за місцем проживання, роботи чи навчання.

До рапорту можуть додаватися також рекомендації трудового колективу, навчального закладу.

Рішення про зарахування кандидата громадським помічником дільничного інспектора міліції ухвалює начальник міськрайоргану після вивчення його ділових і моральних якостей та співбесіди з ним.

Кандидатові роз'яснюються обов'язки громадського помічника дільничного інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень, пропозицій, заяв та скарг громадян, сприяння зміцненню авторитету міліції і її зв'язку з населенням, суворого дотримання законодавства України, ввічливого і тактовного ставлення до громадян. Для зарахування кандидата громадським помічником дільничного інспектора міліції видається наказ начальника міськрайоргану. Наказом визначається також закріплення громадського помічника дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міліції. У разі зміни дільничного інспектора міліції або з інших причин громадського помічника дільничного інспектора міліції може бути перепризначено відповідним наказом.

Громадському помічникові дільничного інспектора міліції видаються під особистий підпис посвідчення та спеціальний нагрудний знак МВС України "Громадський помічник дільничного інспектора міліції". Посвідчення підписує начальник міськрайоргану. Облік посвідчень, нагрудних знаків, контроль за їх видачею покладається на начальників відділів (секторів), дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС. Під час виконання обов'язків громадський помічник дільничного інспектора міліції з собою повинен мати посвідчення, яке зобов'язаний пред'являти на вимогу громадян або посадових осіб. Нагрудний знак закріплюється на одязі з правого боку, по центру.

Громадські помічники дільничних інспекторів міліції, які порушують законодавство, негідно поводяться або не бажають працювати, а також звернулися з проханням про звільнення від обов'язків через хворобу чи з інших причин, за наказом начальника міськрайоргану виключаються зі складу громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Водночас особова справа громадського помічника дільничного інспектора міліції та його посвідчення знищуються.

Керівництво роботою громадських помічників дільничних інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори міліції, за якими вони закріплені. Воно полягає у плануванні роботи, наданні громадським помічникам дільничних інспекторів міліції відповідних доручень, навчанні методиці та тактиці охорони громадського порядку, запобіганні й розкритті кримінальних правопорушень, а також у проведенні відповідної виховної роботи з ними.

Доручення громадському помічникові дільничного інспектора міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор міліції, за яким він закріплений, або особа, яка його заміщує. Зміст доручення визначається посадовими обов'язками дільничного інспектора міліції і не може виходити за їх межі. Дільничний інспектор міліції постійно контролює роботу громадського помічника дільничного інспектора міліції, його дії під час виконання доручення, перевіряє якість, повноту та об'єктивність складених ним документів і відомостей. Не дозволяється доручати громадським помічникам дільничних інспекторів міліції самостійне проведення процесуальних та інших завдань, що є винятковою компетенцією працівників міліції.

Не рідше одного разу на рік на базі органів внутрішніх справ з громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції проводяться спеціальні групові заняття, де вивчаються основи кримінального, адміністративного права та законодавство України щодо роботи дільничних інспекторів міліції з основних напрямів їх діяльності. Облік роботи кожного громадського помічника дільничного інспектора міліції здійснюється в журналі, який ведеться дільничним інспектором міліції у довільній формі, і покладається на дільничного інспектора міліції, за яким він закріплений.

Громадський помічник дільничного інспектора міліції має право:

 • – вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання громадського порядку і негайного припинення правопорушень;
 • – вимагати від порушників громадського порядку пред'явлення документів, що посвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідне для вирішення питання про притягнення до відповідальності за допущене правопорушення;
 • – доставляти до органу внутрішніх справ, у службові приміщення дільничного інспектора міліції, виконавчого органу селищної (сільської) ради або громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, установлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим;
 • – проводити індивідуально-профілактичну роботу з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів, та тими, хто перебуває на профілактичних обліках органів внутрішніх справ;
 • – складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Оцінка роботи громадського помічника дільничного інспектора міліції визначається з огляду на його вміння працювати з людьми, особистий внесок у попередження та профілактику правопорушень, а також рівень довіри до нього людей.

Результати роботи дільничного інспектора оцінюються: за рівнем довіри населення, яке проживає на адміністративній дільниці, до його службової діяльності; участю у наданні допомоги громадянам у реалізації їхніх прав і законних інтересів, сприянні державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків; своєчасним, якісним та повним розглядом звернень громадян; реальним станом громадського порядку та вжиттям заходів для його стабілізації; участю в місцевих заходах щодо усунення причин і умов, що призводять до вчинення правопорушень; якістю проведення профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ; ефективністю залучення до профілактичної роботи громадських помічників, населення та громадських формувань; станом особистої та обліково-реєстраційної дисципліни; формуванням позитивного авторитету служби дільничних інспекторів міліції.

 • [1] Коваленко Л. П. Організація адміністративної діяльності служби дільничних інспекторів міліції / Л. П. Коваленко, В. О. Іль ниць кий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: law-property.in.ua/articles/- featured-articles/241-2014-05-15-13-26-28.html.
 • [2] Бродовський В. В. Форми взаємодії дільничних інспекторів міліції з громадськістю щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки / В. В. Бродовський // Актуальні проблеми участі населення та громадських формувань в охороні громадського порядку і безпеки у сучасних умовах: матер, наук.-практ. семінару (м. Харків, 29 берез. 2007 р.). – X.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 144–149; Ковалів М. В. Взаємодія дільничного інспектора міліції з позаштатними співробітниками міліції / М. В. Ковалів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vuzlib.com/content/view/2249/10/; Миронова В. Організаційно-правові особливості форм взаємодії дільничних інспекторів міліції зі слідчими ОВС / В. Миронова, В. Бевзенко // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. юрид. – 2006. – Вип. 43. – С. 135-139; Ярмакі X. П. Організаційно-правові питання взаємодії дільничного інспектора міліції з іншими службами міліції та громадськістю / X. П. Ярмакі, О. М. Коропатов. – Одеса: Вид. Букаєв В. В., 2009. – 184 с; Чумак В. В. Адміністративно- правові засади взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції щодо охорони державного кордону: автореф, дис. на здоб. наук. ступ. канд, юрид, наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / В. В. Чумак; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – X., 2012.-20 с.
 • [3] Коропатов О. М. Шляхи вдосконалення взаємодії дільничного інспектора міліції з іншими службами / О. М. Коропатов // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 145-147.
 • [4] Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119/2005 // Урядовий кур'єр від 23 липня 2005 р. № 135.
 
<<   ЗМІСТ   >>