Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративна діяльність патрульної служби міліції

Поняття, завдання та функції патрульної служби міліції

Один з основних підрозділів міліції України, завданням якого є гарантування громадської безпеки, боротьба з вуличною злочинністю, захист прав, свобод і законних інтересів громадян, припинення правопорушень, – це патрульна служба міліції. Для виконання завдань, покладених на неї, особовий склад патрульної служби повинен мати грунтовні знання законодавства України, нормативних актів МВС, високу професійну майстерність і тверду переконаність у тому, що своїми повсякденними діями вони безпосередньо впливають на боротьбу із злочинністю в державі та уособлюють для громадян приклад чесності, порядності, неупередженості, витримки, є гарантами захисту їх законних прав[1].

Стройові підрозділи патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України (далі – підрозділи патрульної служби) – це структурні підрозділи міліції громадської безпеки, які забезпечують охорону громадського порядку, особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, власності від злочинних посягань, запобігають правопорушенням на вулицях та в інших громадських місцях та припиняють їх, у межах компетенції беруть участь у розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяють державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків, охороні громадського порядку під час проведення масових заходів, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій[2].

Патрульна служба міліції є частиною системи органів внутрішніх справ. Вона належить до блоку міліції громадської безпеки і підпорядковується Департаменту громадської безпеки.

Основними завданнями патрульної служби міліції є:

 • – забезпечення охорони громадського порядку і безпеки;
 • – забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів;
 • – запобігання правопорушенням та їх припинення на вулицях і в інших громадських місцях;
 • – захист власності від злочинних посягань;
 • – надання в межах компетенції необхідної соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків;
 • – забезпечення в межах компетенції правопорядку під час проведення масових заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій[3].

Правовою основою діяльності патрульної служби міліції є Конституція України, Закон України "Про міліцію" та інші законодавчі акти, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, міжнародні правові норми, ратифіковані в установленому порядку, рішення органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади, ухвалені в межах їх компетенції, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України.

Виконуючи перераховані завдання, патрульна служба міліції здійснює такі функції:

 • – забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на вулицях та в інших громадських місцях, ужиття своє часних заходів щодо виявлення, запобігання і припинення злочинних виявів, правопорушень на території обслуговування;
 • – негайне реагування на звернення громадян та вжиття заходів для затримання осіб, які вчинили злочини в місцях несення служби;
 • – виявлення на маршрутах патрулювання та на об'єктах, розміщених поблизу них, розшукуваних злочинців, осіб, що переховуються від органів дізнання, досудового слідства та суду, безвісти зниклих та інших осіб у випадках, передбачених законодавством України;
 • – ужиття невідкладних заходів на місці скоєння правопорушення для охорони місця події, надання допомоги потерпілим, виявлення очевидців, переслідування та затримання підозрюваних;
 • – здійснення, у межах покладених повноважень, адміністративно-правозастосовної діяльності. Складання протоколів про скоєні адміністративні правопорушення, застосовування інших передбачених чинним законодавством заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 • – виявлення причин та умов, що призводять до вчинення правопорушень на території обслуговування, ужиття у межах компетенції заходів для їх усунення;
 • – надання у межах наявних можливостей і компетенції соціальної та правової допомоги, зокрема й домедичної, особам, які потерпіли від правопорушень та нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані;
 • – здійснення нагляду за дотриманням громадянами постанов і рішень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку.

Успішне виконання функцій, які покладені на патрульну службу, забезпечується:

 • а) вихованням у особового складу вірності Присязі працівника органів внутрішніх справ України, високій тільності, самовідданості та постійній готовності до виконання свого службового обов'язку, непримиренності до правопорушників;
 • б) високим рівнем професійної підготовки, вмілими і активними діями інспекторів;
 • в) виконанням особовим складом своїх обов'язків, обстановки на постах і маршрутах патрулювання;
 • г) оперативним реагуванням на повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення та порушення громадського порядку, вмілими і активними діями для їх припинення;

ґ) раціональною розстановкою нарядів і своєчасністю маневру;

 • д) зміцненням зв'язків з населенням;
 • е) використанням різноманітних методів несення патрульної служби;

є) створенням спеціальних нарядів по боротьбі з окремими видами адміністративних та кримінальних правопорушень;

 • ж) знанням керівним складом своїх підлеглих, постійне піклування про них високою вимогливістю до особового складу, організацією систематичного контролю за несенням служби;
 • з) взаємодією з дільничними інспекторами міліції, Державною автомобільною інспекцією, Державною службою охорони, підрозділами міліції особливого призначення, національною гвардією, іншими підрозділами, що берусь участь у забезпеченні охорони громадського порядку, а також з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону[4].

До структури підрозділів патрульної служби належать полк, батальйон, рота, взвод, група патрульної служби, які підпорядковані управлінню, відділу, сектору громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, міського, лінійного, районного управління, відділу.

Для постійного несення служби із складу окремих підрозділів патрульної служби за відділами внутрішніх справ закріплюються роти, взводи, відділення, командири яких безпосередньо підпорядковані командуванню підрозділу і оперативно – начальникам міськрайлінвідділів внутрішніх справ. У міськрайлінорганах внутрішніх справ створюються підрозділи патрульної служби міліції, які належать до штату зазначених органів і підпорядковуються безпосередньо їх начальникам[5].

У складі полків, батальйонів, окремих рот можуть створюватись спеціальні групи для боротьби з найпоширенішими видами правопорушень у місті, районі. їх робота контролюється командним складом підрозділів патрульної служби міліції у взаємодії з підрозділами служб карного розшуку, боротьби із організованою злочинністю та іншими.

Для припинення антигромадських виявів масових безпорядків, вжиття заходів із боротьби з організованою злочинністю, розшуку і затримання особливо небезпечних і озброєних злочинців, забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, великих виробничих аварій, катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних обставинах створюються підрозділи міліції особливого призначення[6].

Спеціалізовані підрозділи Державної служби охорони[7], дорожньо-патрульної служби ДАІ[8] із виконанням своїх основних завдань зобов'язані забезпечувати охорону громадського порядку в зоні своїх постів у разі виникнення правопорушень.

До виконання завдання з охорони громадського порядку, громадської безпеки і боротьби із злочинністю можуть залучатись інші працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці Національної гвардії України (відповідно до Закону України "Про Національну гвардію України"[9]).

Порядок проходження служби особовим складом підрозділів патрульної служби міліції визначається згідно з статтями 17, 18 Закону України "Про міліцію"[10], положенням "Про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ"[11].

Зміст діяльності патрульної служби міліції з виконання завдань, покладених на неї, визначає систему сил і засобів, необхідних для цього.

Сили, які задіяні в охороні громадського порядку, можна поділити на основні, додаткові та придатні.

Основні сили – це підрозділи патрульної служби міліції (полки, батальйони, роти, взводи, групи), призначені для охорони громадського порядку, боротьби з правопорушеннями в громадських місцях та на транспорті; підрозділи міліції особливого призначення, які створені для припинення антигромадських виявів, масових безпорядків, здійснення заходів щодо боротьби з організованою злочинністю, розшуку і затриманню особливо-небезпечних і озброєних злочинців, інших заходів.

Додаткові сили – це стройові підрозділи міліції Державної служби охорони, Державтоінспекції, оперативно-начальницький склад органів і підрозділів внутрішніх справ.

Придані сили – це частини і підрозділи органів внутрішніх справ, які згідно з розпорядженням старшого начальника, поступають в оперативне підпорядкування нижчого органу внутрішніх справ для посилення патрульної служби у разі ускладнення оперативної обстановки. До них належать резервні підрозділи ОВС і особовий склад навчальних закладів МВС України; частини Національної гвардії, а також підрозділи територіальних органів внутрішніх справ, які спрямовані для охорони громадського порядку на територію іншого органу[12].

Для успішного здійснення охорони громадського порядку сили патрульної служби забезпечуються різними технічними засобами та службовими тваринами.

До засобів патрульної служби належать:

 • а) спеціальні броньовані автомашини, вертольоти, мотоцикли, велосипеди, катери та інші транспортні засоби;
 • б) відеомагнітофони, диктофони, радіо, прямий зв'язок і сигналізація;
 • в) табельна зброя, спорядження і спеціальна зброя;
 • г) електромегафони, освітлювальні прибори, інша апаратура і технічні засоби;
 • г) службові собаки та коні[13].

Для несення патрульної служби використовуються такі види нарядів:

 • 1) патрулі;
 • 2) пересувні міліцейські групи (ПМГ);
 • 3) патрульні групи (ПГ);
 • 4) спеціалізовані патрульні групи (СПГ);
 • 5) пости охорони порядку (ПО);
 • 6) пости охорони об'єктів (ПОО);
 • 7) пости регулювання дорожнього руху (ПР);
 • 8) патрулі для нагляду за дорожнім рухом (ПНР);
 • 9) контрольно-пропускні пункти (КПП)
[14].

І. Патруль – це рухомий наряд у складі одного або декількох працівників міліції, який виконує покладені на нього обов'язки на маршруті патрулювання.

Патрулі можуть нести службу:

 • – на автомобілях (ПА),
 • – мотоциклах (ПМ),
 • – катерах (ПКТ),
 • – велосипедах (ПВ).

Застосовуються також:

 • – пішохідні (ПП),
 • – кінні (ПК,
 • – патрулі із службовими собаками (ПС).

Патрулю для несення служби визначається маршрут патрулювання, що охоплює місцевість, яка прилягає до основного напрямку руху патруля в межах видимості і чутності. Ширина смуги маршруту патрулювання уточнюється на місцевості, що прилягає до основного напрямку руху патруля в межах закріпленої за ним території. Довжина маршруту патруля на автомобілі становить, як правило, 6-8 км, на мотоциклі – 3-5 км, пішого – 1–1,5 км. Довжина маршрутів може бути збільшена або зменшена залежно від їх особливостей і стану оперативної обстановки на них.

2. Пересувна міліцейська група (ПМГ) – це комбінований за складом та оснащений спеціальними технічними засобами наряд міліції на автомобілі, який несе патрульну службу на закріпленому секторі та призначений для вжиття невідкладних заходів із попередження порушень громадського порядку, здійснення оперативно-розшукових заходів із розкриття злочинів та адміністративних правопорушень "по свіжих слідах".

Крім цього, для забезпечення охорони громадського порядку можуть утворюватись спільні наряди (СН) з залученням військовослужбовців Національної гвардії України або Міністерства оборони України.

3. Патрульна група (ПГ) – це наряд в складі двох або більше патрулів під єдиним керівництвом. Патрульній групі для несення служби визначається дільниця території міста, відокремлене селище, об'єкт, де проводяться заходи з великою кількістю людей, зона масового відпочинку тощо.

Основу патрульної групи становить патруль на автомобілі, обладнаний радіостанцією, проблисковим маячком, гучномовною установкою, сиреною та іншими технічними засобами. Начальником патрульної групи (старшим наряду патрульної групи) призначається досвідчений працівник міліції, здібний забезпечити ефективне керівництво діяльністю групи.

 • 4. Спеціалізована патрульна група (СПГ) – це спеціальний вид наряду, призначений для боротьби з найпоширенішими правопорушеннями на вулицях та в інших громадських місцях. Члени цієї групи несуть службу, як правило, в цивільному одязі під керівництвом оперативного працівника або дільничного інспектора міліції.
 • 5. Пост охорони порядку (ПО) – місце або дільниця місцевості, де працівники міліції (постові) виконують покладені на них обов'язки. Для поста визначається його центр і межі. Центр поста визначається в такому місці, звідки найзручніше вести нагляд і швидко вживати заходів для попередження й припинення правопорушень. Відстань меж від центру поста не повинна перевищувати, як правило, 300 м. Пости виставляються в місцях, де необхідно забезпечити постійну присутність працівника міліції.
 • 6. Пости охорони об'єктів (ПОО) – це місце або дільниця місцевості, де працівники Державної служби охорони при МВС України здійснюють на договірних засадах охорону об'єктів та іншого майна державної, колективної та приватної власності, майна іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб, а також громадян. Пости виставляються на об'єктах, де необхідно забезпечити постійну міліцейську охорону їх майна.
 • 7. Пости регулювання дорожнього руху (ПР) – це ділянка території, на якій організується несення дорожньо- патрульної служби у зв'язку з необхідністю регулювання дорожнього руху, встановлення безперервного контролю за рухом транспортних засобів іноземних власників, вжиття оперативно-пошукових заходів, забезпечення безперешкодного проїзду автомобілів особистого призначення. Пост, що має службове приміщення, іменується "стаціонарний пост".
 • 8. Патрулі для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) – наряд у складі одного або кількох працівників Державної автомобільної інспекції, який здійснює контроль за дорожнім рухом та виконанням громадянами правил дорожнього руху шляхом патрулювання на автомобілях, мотоциклах, вертольотах або пішим патрулюванням.
 • 9. Для забезпечення пропускного режиму або обмеження руху транспорту і пішоходів в конкретному районі (місцевості) під час проведення масових заходів, виникнення стихійного лиха, епідемій та в інших випадках утворюються контрольно- пропускні пункти (КПП), де встановлюється наряд міліції[5].

 • [1] Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки: курс лекцій. – Івано-Франківськ: ГНОІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 177.
 • [2] Про затвердження Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 23 січня 2010 р. № 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: document.ua/pro-zatverdzheimja-polozhennja-pro-stroiovii-pidrozdil-patra-docl8113.html.
 • [3] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: навчальний посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 21.
 • [4] Адміністративна діяльність: навчальний посібник // за заг. ред. д.ю.н. О. І. Остапенка. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 288.
 • [5] Про затвердження статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94.
 • [6] Про затвердження Положення про підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення: Наказ МВС України віл 8 травня 2014 р. № 447 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 37. – Ст. 105.
 • [7] Положення про Державну службу охорони при МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/Iaws/show/615-93-%D0%BF.
 • [8] Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Ст. 52.; Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС: Наказ МВС України від 27 березня 2009 р. №111 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 51. – Ст. 270.
 • [9] Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.
 • [10] Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 95.
 • [11] Про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
 • [12] Адміністративна діяльність: навчальний посібник // за заг. ред. д.ю.н. О. І. Остапенка. – Львів: ЛьвДУВС, 2008 р. – С. 289-290.
 • [13] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: методичні матеріали для курсантів / Η. І. Дідик, С. С. Єсімов, Д. І. Йосифович, М. В. Ковалів, Я. М. Когут. – Львів: ЛьДУВС, 2010. – С. 43.
 • [14] Адміністративна діяльність міліції: підручник / за заг. ред.

  О. М. Бандурки. – X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 271.

 • [15] Про затвердження статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94.
 
<<   ЗМІСТ   >>