Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Права та обов'язки патрульної служби міліції

Нарядам міліції патрульної служби для виконання покладених на них обов'язків надається право:

 • а) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, на місці попереджати осіб, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені Законом України "Про міліцію" заходи примусу;
 • б) у разі підозри у вчиненні правопорушень перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;
 • в) згідно з пунктом 6 статті 11 Закону України "Про міліцію" проводити огляд осіб, які вчинили адміністративне правопорушення та інших осіб відповідно до Закону України "Про міліцію", речей, що знаходяться у них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'я, проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;
 • г) входити безперешкодно у будь-який час доби:
  • – на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, зокрема митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;
  • – на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян під час переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;

ґ) у межах своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони і здоров'я людей;

 • д) обмежувати або забороняти під час затримання злочинців, у разі аварій, інших надзвичайних обставин, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката Зелена картка), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб;
 • е) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення) для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставляння до міліції;

є) користуватись у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам, організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам – за їх згодою;

ж) застосовувати зброю, заходи фізичного впливу, спеціальні засоби у випадках і в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію".

Наряди мають право доставляти в міліцію громадян, які вчинили адміністративні правопорушення з метою припинен ня порушень, якщо всі інші заходи впливу вичерпані[1].

Основні обов'язки нарядів міліції патрульної служби:

1. З охорони громадського порядку.

Патрульні наряди забезпечують належний громадський порядок і безпеку на своїх маршрутах і постах відповідно до чинних законів і встановлених правил поведінки. Вони повинні підтримувати нормальну обстановку і порядок на вулицях, площах, у парках, на транспортних магістралях, в аеропортах та в інших громадських місцях, водночас вживаючи своєчасних заходів щодо виявлення, запобігання й припинення порушень громадського порядку.

Патрульні зобов'язані:

 • а) виявляти, запобігати, розкривати кримінальні правопорушення, вживати з цією метою профілактичні та розшукові заходи, передбачені чинним законодавством;
 • б) припиняти адміністративні правопорушення;
 • в) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення;
 • г) розшукувати осіб, які переховуються від органів розслідування і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;

ґ) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

 • д) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих осіб документів, речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення його законному власнику;
 • е) надавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, представникам органів державної влади, місцевого самоврядування і громадських об'єднань у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

є) надавати у межах наявних можливостей невідкладну, зокрема медичну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які перебувають без нагляду батьків;

 • ж) забезпечувати охорону свідків, потерпілих та інших осіб за їх зверненням, якщо їх життя, здоров'я і майно є в небезпеці у зв'язку з поданням ними допомоги правоохоронним органам у запобіганні та розкритті злочинів;
 • з) знати закони та інші нормативні акти місцевих органів публічної влади з питань забезпечення громадської безпеки і охорони громадського порядку, вимагати від громадян їх виконання;
 • и) забезпечувати виконання загальнообов'язкових рішень органів місцевого самоврядування, ухвалених ними в межах своєї компетенції з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі у невстановлених місцях;

і) забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх проводять;

ї) додержуватись законності, ретельно і уважно розбиратися на місці з порушниками громадського порядку; під час застосування передбачених в законах заходів адміністративного впливу до правопорушників роз'ясняти їм, згідно з яким нормативним актом і за яке порушення вони застосовуються;

 • й) доповідати черговому по міськрайліноргану про всі випадки виникнення загрози громадській безпеці і необхідності залучення технічної допомоги та аварійних служб, не допускати громадян в небезпечну зону.
 • 2. Із захисту власності від протиправних посягань.

Патрульні наряди повинні вживати заходів до захисту власності від протиправних посягань.

Вони зобов'язані:

 • а) знати розташовані в районі маршруту (поста) промислові, торговельні та інші підприємства, організації, знати порядок їх роботи і охорони; не допускати, щоб сторонні особи проникали до вантажних станцій, контейнерних майданчиків, на причали, в порти; надавати необхідну допомогу працівникам транспорту і Державної служби охорони в запобіганні крадіжок вантажів;
 • б) звертати увагу на транспорт, який вивозить з організацій, підприємств і установ вантажі, особливо в неурочний час;
 • в) виявляти і припиняти дії осіб, які займаються торгівлею у невстановлених місцях;
 • 3. Із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Патрульні наряди зобов'язані:

 • а) знати Правила дорожнього руху і чинне законодавство про відповідальність за їх порушення;
 • б) запобігати і припиняти порушення Правил дорожнього руху, особливо управління транспортними засобами водіями в нетверезому стані і наркотичному сп'янінні, без посвідчення на право управління автотранспортом, пішоходами, а також порядку перевезення вантажів;
 • в) у разі дорожньо-транспортній події терміново доповідати про вчинене оперативному черговому або інспектору дорожньо-патрульної служби ДАІ;
 • г) в місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів забезпечувати порядок на зупинках громадського транспорту, стежити за додержанням правил дорожнього руху, перевезення людей, посадки і висадки пасажирів.
 • 4. З попередження і припинення масових безпорядків.

Під час попередження і припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку патрульні наряди повинні:

 • а) ретельно вивчати обстановку і контингент осіб у процесі проведення походів, мітингів, демонстрацій на вулицях та в інших місцях масового скупчення людей; спрямовувати увагу на усі обставини, які можуть викликати або сприяти скоєнню групових порушень громадського порядку, доповідати про такі обставини оперативному черговому, самим вживати заходів щодо їх усунення, а також вимагати вжиття заходів від відповідних посадових осіб;
 • б) негайно реагувати на факти хуліганських виявів і сигнали громадян про можливі групові порушення громадського порядку; відповідно до обставин рішуче і вміло діяти під час затримання хуліганів з метою унеможливлення виникнення безпорядків; роз'яснювати порушникам неправомірність їх дій і вимагати припинення порушень;
 • в) вживати заходів до припинення торгівлі спиртними напоями в неустановлених місцях, особливо на території проведення спортивних та інших масових заходів; із адміністрацією парків, стадіонів і видовищних закладів вживати заходів до недопущення на спортивні та інші культурно-масові заходи осіб у нетверезому стані, розпиття спиртних напоїв на спортбудівлях і підходах до них;
 • г) негайно доповісти черговому (старшому наряду) про випадки невиконання власниками видовищних закладів та іншими посадовими особами обґрунтованих вимог нарядів міліції щодо забезпечення належного порядку[2].

Під час уведення надзвичайного стану працівники міліції забезпечують охорону громадського порядку виконання посадовими особами і громадянами вимог встановленого режиму в межах своєї компетенції; вживають адміністративних заходів до порушників вимог режиму. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, покладає на них додаткові обов'язки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про карантинний ветеринарно-міліцейський пост"[3] міліціонери надають необхідну допомогу щодо організації охорони громадського порядку під час охоронно-карантинних заходів підрозділам ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів.

З огляду на зазначене можна зробити висновок, що основними критеріями оцінки службової діяльності патрульної служби міліції є:

 • – стан правопорядку в громадських місцях на території обслуговування;
 • – практичні результати роботи нарядів патрульної служби на маршрутах патрулювання за визначеними показниками;
 • – стан службової дисципліни та законності серед особового складу підрозділу;
 • – думка населення, яке проживає та працює на закріпленій за підрозділом території.

 • [1] Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки: курс лекцій. – Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 185-187.
 • [2] Про затвердження статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94.
 • [3] Про затвердження Положення про карантинний ветеринарно- міліцейський пост: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 394 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14: – Ст. 75.
 
<<   ЗМІСТ   >>