Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративна діяльність державної автомобільної інспекції МВС України

Структура, завдання та функції державної автомобільної інспекції МВС України

Серед усіх суб'єктів системи забезпечення безпеки дорожнього руху Державна автомобільна інспекція МВС України наділена найширшим обсягом повноважень у цій сфері. Підрозділи ДАІ щоденно здійснюють реєстраційні, дозвільні, наглядові, примусові та інші адміністративно-правові дії, які безпосередньо впливають на стан безпеки дорожнього руху. Роль інспекцій з нагляду за дорожнім рухом у загальнодержавній системі забезпечення безпеки дорожнього руху можна визначити так: здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням усіх правил, стандартів та інших нормативів, які стосуються безпеки дорожнього руху, обов'язкова участь у розробці таких нормативів, роз'яснювальна робота, пропаганда з питань дотримання правил руху, регулювання дорожнього руху[1].

Крім того, діяльність Державтоінспекції в сучасних умовах повинна бути спрямована забезпечення додержання законодавства з питань допуску колісних транспортних засобів до участі в дорожньому русі та допуску громадян до керування колісними транспортними засобами, також на виявлення, припинення та відповідне реагування на факти порушення безпеки дорожнього руху, а також ліквідація причин і умов, що сприяють їх вчиненню тощо[2].

Відповідно до п. 1 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України (Дер- жавтоінспскція, ДАІ) є головним органом, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, що належить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України. До складу Державтоінспекції належить департамент Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспе- кції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем, спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах, підрозділи дорожньо-патрульної служби та центри надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів.

Основними завданнями Державтоінспекції є:

 • – реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • – організація контролю за додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів;
 • – удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки та підвищення ефективності використання транспортних засобів;
 • – виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

Державтоінспекція відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

 • 1) бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативних актів і документів, зокрема правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників;
 • 2) вносить пропозиції керівництву МВС стосовно розроблення відомчих нормативних актів про дорожній рух, зокрема із іншими центральними органами виконавчої влади, які після їх прийняття є обов'язковими для центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі – центральні і місцеві органи виконавчої влади та організації);
 • 3) узагальнює практику застосування законодавства з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, розробляє і вносить керівництву МВС пропозиції щодо його удосконалення;
 • 4) здійснює контроль за дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів, а також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону України "Про дорожній рух", правил, норм та стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, які регламентують вимоги щодо: прав і обов'язків учасників дорожнього руху; організації дорожнього руху; допуску громадян до керування транспортними засобами, реєстрації та обліку цих транспортних засобів; перевезення надгабаритних великовагових та небезпечних вантажів; переобладнання та експлуатації транспортних засобів; підготовки та підвищення кваліфікації учасників дорожнього руху; технічного стану транспортних засобів; виконання власниками автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів вимог безпеки дорожнього руху; виготовлення і застосування технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом; охорони довкілля від шкідливого впливу транспортних засобів;
 • 5) забезпечує безпеку учасників дорожнього руху, захист їх прав та законних інтересів;
 • 6) виявляє та вживає заходів до попередження і припинення адміністративних правопорушень Правил дорожнього руху, забезпечує розгляд справ, віднесених до відання Державтоінспекції;
 • 7) здійснює профілактику правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та серед його учасників, вносить до центральних і місцевих органів виконавчої влади та організацій подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню таких правопорушень;
 • 8) бере участь в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями, зокрема пов'язаними з використанням транспортних засобів;
 • 9) забезпечує захист власності учасників дорожнього руху, транспортних засобів і вантажів від протиправних посягань;
 • 10) виявляє та припиняє перевезення з порушенням законодавства вантажів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зброї, боєприпасів тощо;
 • 11) бере у межах своєї компетенції та відповідно до законодавства участь у розкритті кримінальних правопорушень і розшуку осіб, які їх вчинили;
 • 12) забезпечує супроводження в установленому порядку небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів, що перевозяться транспортними засобами;
 • 13) організовує супроводження і забезпечує безпечний рух транспортних засобів спеціального призначення;
 • 14) координує здійснення в Україні науково-технічних розробок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та їх впровадження у практичну діяльність;
 • 15) вивчає та бере участь у впровадженні в Україні міжнародного досвіду з підвищення безпеки дорожнього руху;
 • 16) здійснює контроль за дотриманням правил утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та правил користування ними;
 • 17) регулює дорожній рух, зокрема з використанням технічних засобів та автоматизованих систем;
 • 18) вживає із відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади та організаціями заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму та порушенням Правил дорожнього руху неповнолітніми;
 • 19) проводить державну реєстрацію (перереєстрацію) та облік призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів; приймає державні іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій;
 • 20) видає реєстраційні та дозвільні документи на транспортні засоби, посвідчення водія, довідки щодо стану безпеки дорожнього руху й обставин дорожньо-транспортних пригод фізичним і юридичним особам, готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з пи тань, що належать до її компетенції;
 • 21) перевіряє наявність сертифікатів на відповідність транспортних засобів вимогам діючих в Україні правил, норм та стандартів;
 • 22) провадить невідкладні дії на місцях дорожньо- транспортних пригод, вживає у разі потреби заходів для евакуації людей, надання їм першої медичної допомоги, а також сприяє транспортуванню пошкоджених транспортних засобів та охороні майна, що залишилося без нагляду;
 • 23) забезпечує відповідно до своєї компетенції організацію руху транспортних засобів у місцях проведення першочергових аварійно-рятівних робіт, протокольних, спортивних та інших масових заходів;
 • 24) погоджує відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух", інших актів законодавства проекти на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, а також автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів, автостоянок, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, проекти детального планування та забудови окремих територій населених пунктів, генпланів окремих забудов у населених пунктах, проекти комплексних транспортних схем та спорудження ліній міського електричного транспорту, бере участь в експертизі проектів генеральних планів населених пунктів;
 • 25) надає учасникам дорожнього руху інформацію, отриману від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших організацій про умови дорожнього руху;
 • 26) надає правову допомогу і необхідну інформацію про умови дорожнього руху його учасникам, особливо неповнолітнім, інвалідам, громадянам похилого віку;
 • 27) бере участь у розробленні нормативів щодо створення безпечних умов для пересування найбільш уразливих учасників дорожнього руху – дітей, інвалідів, велосипедистів і людей похилого віку;
 • 28) організовує і здійснює серед населення роз'яснення законів, інших нормативних актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, використовує з цією метою засоби масової інформації, а також власні видання, кіно-, відео- і друковану продукцію, проводить огляди, конкурси, змагання, сприяє організації вивчення громадянами, особливо неповнолітніми, Правил дорожнього руху;
 • 29) погоджує проекти конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, бере участь у випробуванні та прийманні зразків нових конструкцій цих транспортних засобів;
 • 30) аналізує обставини і причини виникнення дорожньо-транспортних пригод, забезпечує внесення відомостей про пригоди, загиблих і потерпілих у них осіб до єдиної централізованої бази даних, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання таким пригодам;
 • 31) визначає основні вимоги щодо організації, регулювання і керування дорожнім рухом;
 • 32) аналізує умови та стан дорожнього руху, виявляє та веде облік аварійно-небезпечних ділянок доріг і вулиць, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації дорожнього руху, вносить їх відповідним підприємствам, установам та організаціям для впровадження, контролює їх виконання;
 • 33) погоджує подані в установленому порядку пропозиції стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проекти та схеми організації дорожнього руху, встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення лінії дорожньої розмітки, розміщення огороджувальних пристроїв, зелених насаджень та зовнішнього освітлення доріг, облаштування, реконструкції, ремонту та ліквідації залізничних переїздів, розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торгівельних пунктів і інших споруд, маршрути руху пасажирського транспорту, розміщення посадочних майданчиків, зупинок таксі та інших транспортних засобів, маршрути організованого руху громадян і місця їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
 • 34) видає в установленому порядку дозволи на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими, небезпечними вантажами та в колоні, параметри і перелік яких встановлені Правилами дорожнього руху, державними стандартами, угодами про міждержавні перевезення небезпечних вантажів і водночас здійснює контроль за дотриманням відповідними посадовими і службовими особами та громадянами норм, правил та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • 35) із власником дороги, вулиці чи залізничного переїзду встановлює місце переїзду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу;
 • 36) проводить згідно із законодавством перевірки, пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами;
 • 37) веде автоматизований облік, накопичення, оброблення та використання даних про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації органами Державтоінспекції, зокрема відповідних даних про митне оформлення та нотаріальне посвідчення угод щодо них, інформації правоохоронних органів про перебування транспортних засобів у розшуку, під арештом тощо, а також даних, що надходять до органів МВС у межах міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю;
 • 38) здійснює в установленому порядку на автомобільних дорогах у місцях розташування контрольних пунктів перевірку транспортних засобів та їх власників з метою припинення переміщення викраденого транспорту за межі України;
 • 39) із відповідними службами Міноборони, МНС, дорожніх, комунальних, транспортних та інших підприємств, установ та організацій здійснює невідкладні заходи щодо організації дорожнього руху на вулицях і дорогах у разі виникнення стихійного лиха, аварій та катастроф, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, інших надзвичайних подій, а також для евакуації громадян, техніки, підприємств, установ та організацій;
 • 40) контролює внесення обов'язкових платежів власниками транспортних засобів;
 • 41) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з розробленням і виробництвом державних номерних знаків для транспортних засобів і спеціальної бланкової продукції, обладнання і технічних засобів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху та нанесенням ідентифікаційних номерів транспортних засобів згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів, а також програмного забезпечення та технічних засобів, пов'язаних з функціонуванням автоматизованих систем у сфері безпеки дорожнього руху та організації автоматизованої мережі передачі даних у ній;
 • 42) розглядає заяви, скарги та пропозиції громадян щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, вживає заходів для усунення причин, які їх викликають;
 • 43) веде облік торговельних організацій, підприємств- виробників та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні агрегати до них, видає їм в установленому порядку бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів, а також номерні знаки для разових поїздок;
 • 44) погоджує подані пропозиції стосовно закріплення за конкретними ділянками автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів лікувальних закладів, що можуть здійснювати цілодобовий прийом, обстеження і лікування потерпілих;
 • 45) контролює укомплектування патрульних автомобілів і приміщень стаціонарних постів медичним майном і медикаментами для надання першої медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод;
 • 46) створює, утримує та ліквідує спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, затриманих підрозділами Державтоінспекції відповідно до законодавства; приймає працівників для роботи на спеціальних майданчиках чи стоянках та для надання інших платних послуг. Приймання на роботу цих працівників, умови оплати їх праці та інші умови визначаються договором, укладеним між працівником та підрозділом Державтоінспекції, а утримання зазначених працівників здійснюється за рахунок коштів, що надходять як плата за тимчасове зберігання транспортних засобів та інші послуги, які надаються Державтоінспекцією;
 • 47) забезпечує організацію та контролює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, веде облік суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять зазначену діяльність, видає їм в установленому порядку бланки свідоцтв про підготовку водіїв.

Такі завдання та функції закріплені у нормативно- правових актах, які становлять систему правового забезпечення адміністративної діяльності ДАІ МВС. Правове забезпечення організації діяльності ДАІ створюється системою нормативно-правових актів, які відрізняються один від одного багатьма ознаками – юридичною силою, назвою, органами, що їх приймають, порядком набрання чинності, однак мають одне спрямування – упорядкування, узгодженість, взаємодія структурних одиниць ДАІ (їх посадових осіб) між собою та з іншими суб'єктами системи забезпечення дорожнього руху, а також із громадськістю для реалізації завдань ДАІ, визначених чинним законодавством. Правове забезпечення такої сфери соціального управління, як безпека дорожнього руху виконує важливу роль, хоча й зазначена діяльність не може вважатись виключно правовою. За допомогою правових актів визначаються основні форми, методи та заходи забезпечення безпеки дорожнього руху, цілі, завдання і функції різних суб'єктів, основні засади їх взаємодії. З одного боку, право повинно виконувати свою роль регулятора відносин у сфері безпеки дорожнього руху, спрямовуючи їх на задоволення поставлених цілей та інтересів, а з іншого – не врегульовувати зазначені відносини надмірно. Тому метою правового забезпечення діяльності підрозділів ДАІ слід вважати: юридичне закріплення існуючих позитивних форм та методів роботи; формування нових відносин, відсутніх у поточний момент, але бажаних чи необхідних з погляду виконання перспективних завдань; припинення відносин, що негативно впливають на стан забезпечення безпеки дорожнього руху.

 • [1] Сопільник Л. І. Адміністративно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: монографія / Л. І. Сопільник. – X.: Золота миля, 2012. – С. 173.
 • [2] Бєлих Д. В. Основні напрямки реформування адміністративної діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України / Д. В. Бєлих // Наше право – 2012. – № 1. – Ч. 1. – С. 95-101.
 
<<   ЗМІСТ   >>