Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративно-правові засади діяльності державної служби охорони

Поняття, система та завдання державної служби охорони

Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі – ДСО) створена для здійснення заходів щодо охорони нерухомих об'єктів та іншого майна, зокрема вантажів, тимчасового зберігання валютних цінностей, забезпечення особистої безпеки громадян, а також технічного захисту інформації на договірних засадах у порядку, встановленому законодавством[1].

Діяльність міліції охорони здійснюється за напрямами:

 • – охорона об'єктів, квартир та інших приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів;
 • – забезпечення безпеки фізичних осіб;
 • – забезпечення перевезень та охорони вантажів;
 • – охорона об'єктів за допомогою нарядів, груп затримання, пунктів централізованого спостереження[2].

Адміністративна діяльність ДСО – це врегульована нормами адміністративного права її виконавчо-владна діяльність, спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист об'єктів різних форм власності від протиправних посягань на договірних засадах та боротьбу з іншими правопорушеннями в місцях несення служби[3].

Державна служба охорони складається з:

 • 1) Департаменту Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України;
 • 2) управлінь, відділів Державної служби охорони при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях та місті Севастополі;
 • 3) підрозділів охорони: міських, районних, міжрайонних відділів, відділень, підрозділів воєнізованої охорони та охоронних підрозділів, стройових підрозділів міліції охорони, пунктів централізованого спостереження, зокрема на окремих об'єктах;
 • 4) установ та навчальних закладів професійної підгото вки працівників охорони[4].

У своїй діяльності ДСО беруть до уваги Конституцію та закони України, постановами Верховної Ради України, укази й розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС, а також рішеннями місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування[5].

Відтак правовою основою діяльності ДСО є: Закони України: "Про міліцію"[6] від 20 грудня 1990 р., "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"[7] від 1 червня 2000 р., "Про охоронну діяльність"[8] від 22 березня 2012 р., "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"[9] від 5 квітня 2007 р.; Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1430, яким було затверджено "Положення про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України, Інструкція з організації служби підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України; Інструкція про порядок зберігання, видачі (приймання) вогнепальної зброї та боєприпасів до неї персоналу підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України"[10], Наказ МВС України 25 листопада 2003 р. № 1433 "Про затвердження Інструкції про організацію діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України"[11], Наказ МВС України від 12 липня 2004 р. № 794/151 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів"[12], Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1432 "Про затвердження Інструкції про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан""[13], Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1429 "Про організацію охорони Державною службою охорони при МВС України об'єктів, квартир та інших приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів"[14], Наказ МВС України від 13 жовтня 2005 р. № 878 "Про затвердження Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України"[15] та інші.

Правовий статус і основні напрями функціонування підрозділів цієї служби визначено Положенням про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10 серпня 1993 р. №615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності"[4]. Цією ж Постановою Кабінету Міністрів затверджений Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами.

Основними завданнями Державної служби охорони є:

 • – здійснення за договорами заходів щодо охорони особливо важливих об'єктів згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, інших об'єктів, вантажів, інкасації, перевезення, тимчасового зберігання валютних цінностей, забезпечення особистої безпеки громадян, а також технічного захисту інформації в порядку, встановленому законодавством;
 • – розроблення основних вимог до захисту об'єктів та громадян від злочинних посягань, примірних договорів і вимог до інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів, оснащення їх технічними системами та засобами телевідеоспостереження, тривожної сигналізації, контролювання доступу (далі – технічні засоби охоронного призначення), а також інструкцій та інших документів, що регламентують виконання охоронних функцій;
 • – участь у проведенні єдиної технічної політики щодо впровадження технічних засобів охоронного призначення шляхом розроблення нормативних документів на час усього циклу їх життєдіяльності (проектування, промислове виробництво, монтаж, експлуатація та утилізація)[17].

Державна служба охорони відповідно до покладених на неї завдань:

 • 1) визначає за погодженням із власниками майна або уповноваженими ними органами чи особами (далі – власник) вид охорони під час її організації (міліцейська, цивільна, за допомогою пунктів централізованого спостереження тощо);
 • 2) запобігає правопорушенням і припиняє їх у місцях несення служби;
 • 3) реалізує технічні засоби охоронного призначення і надає послуги з їх проектування, монтажу, ремонту та обслуговування;
 • 4) бере участь у розробленні комплексу стандартів на технічні засоби охоронного призначення з урахуванням міжнародних вимог і норм, розвитку міжнародного співробітництва у галузі їх стандартизації, а також співробітництва з вітчизняними та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності у галузі розроблення, стандартизації, проектування, виробництва, монтажу та обслуговування зазначених технічних засобів;
 • 5) забезпечує випробування вітчизняних та іноземних зразків технічних засобів охоронного призначення для подальшого впровадження;
 • 6) укладає договори на виробництво технічних засобів охоронного призначення, відповідних датчиків і приладів на державних та інших підприємствах України й інших держав;
 • 7) здійснює в установленому порядку сертифікацію технічних засобів охоронного призначення, що застосовуються на території України;
 • 8) погоджує за заявками замовників проекти в частині забезпечення технічними засобами охоронного призначення об'єктів і споруд, що будуються (реконструюються);
 • 9) організує проведення технічної експертизи та підготовку висновків щодо якості проектування та виробництва технічних засобів охоронного призначення;
 • 10) провадить в установленому порядку зовнішньоеко номічну діяльність[18].

Державна служба охорони має право:

 • – інспектувати діяльність служб відомчої охорони державних підприємств, організацій та установ, вносити до Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, місцевих органів влади пропозиції щодо усунення причин і умов, що сприяють розкраданню державного майна;
 • – видавати керівникам об'єктів державної власності обов'язкові для виконання приписи про впровадження технічних засобів охорони;
 • – контролювати у встановленому МВС України порядку діяльність суб'єктів підприємницької діяльності у сфері надання ними охоронних послуг, монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування охоронної сигналізації підприємств і організацій, що займаються виробництвом засобів охоронної сигналізації, роботу служб охорони недержавних підприємств та організацій;
 • – утримувати училища з підготовки та перепідготовки кадрів, здійснювати на договірних засадах навчання працівників підприємств, організацій і установ, зокрема зарубіжних, що займаються охороною, монтажем, ремонтом і профілактичним обслуговуванням засобів охоронної сигналізації;
 • – проектувати на договірних засадах засоби охоронної сигналізації;
 • – укладати договори на виробництво систем охоронної сигналізації, відповідних датчиків і приладів на підприємствах України;
 • – спрямовувати залишки вільних коштів на розвиток власної виробничої бази та фінансування соціальних програм[19].

Підрозділи воєнізованої охорони відповідно до законодавства можуть мати на озброєнні вогнепальну зброю, а також оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, а саме: шоломами сталевими армійськими і типу "Сфера", бронежилетами, гумовими кийками, наручниками, електрошоковими пристроями, пристроями для відстрілювання патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками та пістолетами із сльозоточивими речовинами типу алгоген, CN, МПК, зокрема імпортного виробництва, пневматичною зброєю, пристроями для примусової зупинки автотранспорту "Еж-М".

Охоронні підрозділи відповідно до законодавства можуть мати на озброєнні вогнепальну спортивну та вогнепальну мисливську зброю, а також оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту й активної оборони, а саме: гумовими кийками, пристроями для відстрілювання патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками та пістолетами із сльозоточивими речовинами типу алгоген, CN, МПК, зокрема імпортного виробництва, пневматичною зброєю. Працівники підрозділів Державної служби охорони під час несення служби застосовують ці засоби в поряд ку, визначеному законодавством[1].

Працівники Державної служби охорони під час несення служби зобов'язані:

 • 1) захищати об'єкти охорони від злочинних посягань та забезпечувати додержання режиму охорони згідно з укладеними договорами;
 • 2) взаємодіяти з органами внутрішніх справ щодо припинення правопорушень у місцях несення служби, запобігання розкраданню власності та затримання правопорушників;
 • 3) у разі виявлення пожеж чи загорянь, спрацювань пожежної сигналізації оповіщати про це підрозділи пожежної охорони та вживати заходів до ліквідації пожеж і загорянь;
 • 4) зберігати таємницю, що охороняється відповідно до законодавства, конфіденційну інформацію про осіб, а також конфіденційну, оголошену такою в установленому порядку, інформацію про господарську діяльність замовника послуг на здійснення заходів охорони та безпеки, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків або обов'язків за договорами[21].

Працівники Державної служби охорони під час виконання службових обов'язків мають право:

 • 1) вимагати від працівників підприємств, установ та організацій, що охороняються, додержання встановлених пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, а також громадського порядку;
 • 2) затримувати і доставляти у службові приміщення охорони для встановлення особи та складання протоколу про правопорушення на осіб, які вчинили правопорушення чи знаходяться без належних підстав на території об'єкта, що охороняється, у необхідних випадках передавати їх до органу внутрішніх справ для ухвалення відповідного рішення;
 • 3) проводити в установленому законом порядку з метою запобігання розкраданню майна особистий огляд громадян, які перебувають у приміщенні чи на території об'єкта, що охороняється, або поблизу нього за наявності законних підстав для затримання, які скоїли правопорушення безпосередньо на території об'єкта, а також огляд речей, що знаходяться у них, та тимчасово вилучати документи і предмети, які можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень, або використані на шкоду здоров'я громадян;
 • 4) проводити огляд транспортних засобів і перевіряти відповідність товарно-транспортним документам матеріальних цінностей, які вивозяться за межі території об'єкта, що охороняється;
 • 5) складати відповідно до законодавства та передавати на розгляд уповноважених законодавством органів протоколи про адміністративні правопорушення на осіб, які вчинили дрібні крадіжки з об'єктів охорони;
 • 6) застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю у випадках і порядку, передбачених законодавством[4].

 • [1] Положення про Державну службу охорони при МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%DO%BF.
 • [2] Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1433 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 22. – Ст. 128.
 • [3] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: навчальний посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 124.
 • [4] Положення про Державну службу охорони при МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF.
 • [5] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: навчальний посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова – X.: Право, 2013. – С. 121.
 • [6] Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 95.
 • [7] Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 27. – Ст. 1.
 • [8] Про охоронну діяльність: Закон України від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – Ст. 40
 • [9] Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – Ст. 12.
 • [10] Про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1430 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28. – Ст. 335.
 • [11] Про затвердження Інструкції про організацію діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1433 // Офіційний вісник України. – 2004. – №22. – Ст. 128.
 • [12] Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державно! служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів: Наказ МВС України від 12 липня 2004 р. № 794/151 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 31. – Ст. 434.
 • [13] Про затвердження Інструкції про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан": Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1432 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 3. – Ст. 103.
 • [14] Про організацію охорони Державною службою охорони при МВС України об'єктів, квартир та інших приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1429 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. – Ст. 665.
 • [15] Про затвердження Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України 13 жовтня 2005 р. № 878 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 44. – Ст. 66.
 • [16] Положення про Державну службу охорони при МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF.
 • [17] Адміністративна діяльність: навчальний посібник / М. В. Ковалів, З. Р. Кісіль, Д. П. Кальянов. – К.: Правова Єдність, 2009. – С. 237.
 • [18] Адміністративна діяльність міліції: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. – X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 389-390.
 • [19] Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки: навчальне видання: курс лекцій. – Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 338.
 • [20] Положення про Державну службу охорони при МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%DO%BF.
 • [21] Там же.
 • [22] Положення про Державну службу охорони при МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF.
 
<<   ЗМІСТ   >>