Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завдання органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи та їх повноваження

Відповідно до Закону України "Про міліцію", "Положення про Міністерство внутрішніх справ України", рішення МВС України з питань здійснення дозвільної системи є обов'язковими для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян.

Міністерство внутрішніх справ України роботу щодо здійснення дозвільної системи організовує через свої структурні підрозділи громадської безпеки:

 • – управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду Департаменту громадської безпеки МВС України (УДСЛ та ДОН ДГБ МВС України);
 • – управління (відділи) громадської безпеки головних управлінь, управлінь (УГБ (ВГБ) ҐУМВС, УМВС);
 • – УМВС на транспорті (лінійні управління, відділи);
 • – районні, районні в містах, міські управління органів внутрішніх справ (старші інспектори, інспектори дозвільної системи, а також дільничні інспектори міліції) (далі – міськрайоргани).

Основними завданнями органів внутрішніх справ є запобігання порушенням щодо порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду зброї (далі – пневматична) і холодної зброї (арбалети, луки з зусиллям натягу тятиви більше ніж 20 кг, мисливські ножі тощо), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, основних частин зброї бойових припасів до зброї і охолощеної зброї, вибухових матеріалів і речовин, попередження випадків їх втрати, крадіжок, використання не за призначенням та з протиправною метою.

Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення, боєприпасами до неї, холодною та охолощеною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (далі – суб'єкти господарювання), дозволи на придбання, зберігання, перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї, пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; вибухових матеріалів і речовин; на відкриття та функціонування сховищ, складів і баз, де вони зберігаються, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них (далі – об'єкти дозвільної системи); громадянам – дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської зброї, холодної, охолощеної, пневматичної зброї, пристроїв.

Громадяни України повинні в установленому законодавством порядку укласти договір страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Дозволи на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, які видаються на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також видаються громадянам терміном на 3 роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на термін до 3 місяців.

Дозволи видаються:

Департаментом громадської безпеки МВС України на:

– право придбання, перевезення через митний кордон України, транзит через територію України вогнепальної, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів і речовин міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, суб'єктам

господарювання, а також іноземним суб'єктам господарювання на підставі відповідних договорів;

 • – придбання в Україні та перевезення через митний кордон України (за 5 днів до перевезення) вогнепальної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них іноземцями за погодженням з іноземними дипломатичними представництвами країн, громадянами яких вони є, перевезення ними через митний кордон України, транзит через територію України вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї для участі у змаганнях здійснюються за клопотанням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, а з метою полювання – на конкретно визначений уповноваженим на це органом строк;
 • – відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
 • – право перевезення через митний кордон України нагородної зброї та патронів до неї;
 • – зберігання нагородної зброї.

ДГБ МВС України, здійснюючи в повному обсязі функції дозвільної системи, може видавати також інші передбачені законодавством дозволи.

Управліннями (відділами) громадської безпеки ГУМВС, УМВС на:

 • – відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи: сховищ, складів, де зберігаються вибухові матеріали і речовини, піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної, холодної та охолощеної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них;
 • – право перевезення через митний кордон України мисливської вогнепальної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами України;
 • – придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, пристроїв громадянами України;
 • – придбання та зберігання відомчої вогнепальної, мисливської зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, пристроїв та патронів до них підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами господарювання.

УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС також можуть видаватися дозволи, які видаються міськрайорганами внутрішніх справ, окрім дозволів, що належать до компетенції ДГБ МВС України.

Міськрайорганами внутрішніх справ на:

 • – придбання та перевезення територією України вибухових матеріалів і речовин;
 • – носіння і перевезення територією України відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї;
 • – придбання, зберігання та носіння громадянами України мисливської гладкоствольної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї.

Органи внутрішніх справ на транспорті у межах своєї компетенції видають дозволи на відкриття та функціонування об'єктів, що ними обслуговуються, а також на придбання, зберігання, носіння, перевезення територією України вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, речовин, які зберігаються на цих об'єктах.

Залежно від виду дозволів, що видаються, вони підписуються, відповідно, керівником МВС України та його заступниками, начальником ДГБ МВС України та його заступниками, начальником управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду ДГБ МВС, начальником ГУМВС, УМВС, його заступником – начальником міліції громадської безпеки, начальником УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС та начальником відділу дозвільної системи УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС, а в міськрайорганах – начальниками або їх заступниками і скріплюються гербовою печаткою органів внутрішніх справ.

Дозволи на придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, нагородної вогнепальної зброї громадянами підписуються Міністром внутрішніх справ України, його першим заступником та заступниками, начальником ДГБ МВС, його заступниками, начальником управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду ДГБ МВС, начальником ГУМВС, УМВС, його заступником – начальником міліції громадської безпеки, начальником УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС.

Оформлений відповідний дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, а також громадянам після пред'явлення документа, що посвідчує особу. У загонах воєнізованої охорони (далі – ВОХОР) видача дозволів на зберігання відомчої зброї здійснюється на ім'я командирів, начальників команд або окремих підрозділів.

Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання та носіння зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання, що здійснюється у пунктах вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування після здачі заліку та отримання довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

Навчання проводиться фахівцями відповідних установ та організацій, які згідно зі статутними завданнями мають на це право, за затвердженою МВС України програмою. Пункти навчання створюються тільки за узгодженням із ДГБ МВС України, за поданням УГБ (ВГБ) ГУ МВС, УМВС на основі укладених договорів. До складу комісій з приймання заліків обов'язково належать працівники дозвільної системи.

Надання керівникам підприємств, установ, організацій, суб'єктам господарювання згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, здійснюється після перевірки таких осіб працівниками органів внутрішніх справ за територією обслуговування (місця проживання таких осіб) на підставі листів керівників цих підприємств, установ, організацій, суб'єктам господарювання, які з цією метою подають до органів внутрішніх справ необхідні дані (список осіб із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, дати і місця народження і проживання, відомостей щодо попередньої трудової діяльності; медичні довідки; довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування).

Органи внутрішніх справ не мають права давати згоду керівникам підприємств, установ, організацій та суб'єктам господарювання на укладення трудових договорів на виконання таких робіт, а також видавати дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, пневматичної чи холодної зброї, пристроїв та патронів до них громадянам, а також проводити їх перереєстрацію в разі:

 • – наявності в особи медичних протипоказань щодо виконання вказаних функціональних обов'язків та володіння зброєю;
 • – наявності даних про систематичне (два чи більше разів) порушення такою особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря, інших одурманюючих засобів, скоєння насильства в сім'ї, що підтверджується документально;
 • – пред'явлення такій особі обвинувачення у вчиненні злочину;
 • – наявності в особи судимості за злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку;
 • – відсутності довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
 • – відсутності права, визначеного актами законодавства, на придбання, зберігання і носіння пристроїв.

У разі існування обставин, що перешкоджають отриманню згоди на укладання трудових договорів із громадянами на виконання робіт, пов'язаних із виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, орган внутрішніх справ у письмовій формі в місячний термін із дня надходження матеріалів повідомляє про це керівників цих підприємств, установ, організацій.

 
<<   ЗМІСТ   >>