Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, пристроїв та патронів до них громадянами та спеціальних засобів самооборони заряджених речовинами сльозогінної та дратівливої дії

Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна"[1] прав на придбання мисливської гладкоствольної зброї мають громадяни України, які досягли 21-річного віку, а мисливської нарізної зброї – 25-річного віку, холодної та пневматичної зброї, а також газових пістолетів, револьверів і патронів до них, заряджених речовинами сльзоточивої та дратівної дії – 18-річного віку. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовне зберігання. У разі наявності трьох і більше одиниць вогнепальної, пневматичної зброї чи арбалетів приміщення (будинок, квартира тощо) або сейф (шафа) для їх зберігання повинні

бути обладнані охоронною сигналізацією, автономною або з виведенням на ПЦО органів внутрішніх справ.

Для одержання громадянами в органах внутрішніх справ дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї громадянами подаються такі документи:

 • – заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • – заповнена картка-заява;
 • – медична довідка (крім охолощеної зброї);
 • – довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім охолощеної зброї);
 • – платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;
 • – копії 1,2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.

Особи, що звернулися до органів внутрішніх справ за видачею дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв, персонально відповідають за достовірність наданих документів відповідно до законодавства України.

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв оформляються, переоформляються після проведення органами внутрішніх справ у встановленому порядку перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати одного місяця.

Військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України дозволи на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, основних частин зброї, пневматичної зброї, холодної зброї одержують після подання рапорту, довідки з місця служби, платіжного документа (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду про-

веденої операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги, копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України та заповненої картки-заяви.

Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, основні частини зброї, охолощена, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої упродовж десяти днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.

Для одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної зброї, пристроїв власниками до органів внутрішніх справ подаються:

 • – заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ;
 • – дві фотокартки розміром 3x4 см;
 • – дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;
 • – платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги. Також власник зброї пред'являє договір страхування (крім охолощеної зброї).

Для отримання дозволу на зберігання колекційної холодної зброї її власник подає в орган внутрішніх справ за місцем проживання: заяву щодо видачі дозволу на зберігання колекційної холодної зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ; фотографії зброї розміром 15x15 см; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

На підставі поданих документів орган внутрішніх справ видає дозвіл на зберігання такої зброї. У дозволі ставиться штамп "колекція".

У разі потреби перевезення такої зброї органи внутрішніх справ, у яких така зброя зареєстрована, видають дозволи на її перевезення в порядку, визначеному для надання дозволу на перевезення вогнепальної зброї.

Мисливські ножі придбаваються громадянами за наявності дозволу органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї. Водночас у дозволі на право зберігання та носіння такої зброї магазином робиться відмітка про реалізацію ножа.

Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю, органами внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання, носіння без зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством України. Особи, які мають нагородну зброю, зареєстровану в установленому законодавством порядку в органах внутрішніх справ, для підтримання навичок користування нею можуть придбавати бойові припаси до неї. У разі позбавлення нагородженого відзнаки на підставі рішення суду, наказу органу, що вручив відзнаку, та в випадках, передбачених відповідними актами законодавства України, зброя підлягає здачі до органу внутрішніх справ, дозвіл на нагородну зброю анулюється, а до обліків ІІПС вносяться відповідні зміни.

Зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляються органи внутрішніх справ. Водночас зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані.

Дозволяється за погодженням з органами внутрішніх справ, де зареєстрована зброя, основні частини зброї та пристрої, тимчасове їх зберігання без права використання в іншого члена сім'ї або найближчої близької особи, а в разі їх відсутності – в органах внутрішніх справ або в інших громадян, які мають відповідні дозволи на зберігання особистої зброї на час тривалого (понад три місяці) відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. В особових справах власників зброї робиться запис про передачу зброї, основних частин зброї на тимчасове зберігання.

Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник зобов'язаний мати з собою дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.

Дозволено оформлення документів в органах внутрішніх справ про передачу мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв від одного власника іншому, а також переоформлення мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї та пристроїв від особи, яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на їх придбання.

У разі смерті власника нагородна, нарізна вогнепальна та інша зброя військових зразків, мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, основні частини зброї та бойові припаси до неї, пневматична, холодна та охолощена зброя, пристрої та патрони до них у п'ятиденний строк здаються близькими особами до органів внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо успадкування майна (але на строк не більше шести місяців). Якщо хтось із спадкоємців бажає стати власником такої зброї, вона може бути зареєстрована на його ім'я у встановленому порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб, які можуть мати або мають право на зберігання зброї, родичами померлого власника вона повинна бути в місячний термін продана або подарована особі, котра має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї.

У разі втрати зброї, основних частин зброї, пристрою власник зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ за місцем встановлення факту втрати зброї та за місцем перебування її на обліку.

Вогнепальну, пневматичну, холодну зброю (зокрема нагородну) згідно з законодавством може бути вилучено в громадян органами внутрішніх справ за допущені порушення правил її зберігання, перевезення та користування, а також в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами.

Про анулювання дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї (із основними частинами зброї – за наявності), пневматичної та холодної, охолощеної зброї, пристроїв органом внутрішніх справ виноситься мотивований висновок про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної чи холодної зброї, який затверджується начальником органу внутрішніх справ. У висновку викладаються підстави та мотиви ухвалення такого рішення.

У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї (із основними частинами зброї – за наявності), пневматичної та холодної, охолощеної зброї, пристроїв вони в 15-денний строк передаються власниками на комісійний продаж або можуть бути переоформлені на особу, що має дозвіл на їх придбання.

Органами внутрішніх справ обов'язково здійснюється перевірка кожної одиниці зброї за обліками МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. затверджено "Порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії"[2], на підставі якої виданий відомчий наказ МВС України від 18 жовтня 1993 р. № 642 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706". Загалом правову основу діяльності міліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони становить цілісна системи нор мативно-правових актів[3].

Відповідно до вказаних нормативно-правових актів до спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії, дозволених до виготовлення, реалізації (продажу), придбання, реєстрації, обліку, зберігання (носіння) та застосування, належать:

 • – упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівливої дії (газові балончики);
 • – газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 мм, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівливої дії.

Для зарядження вказаних спеціальних засобів самооборони допускаються рецептури на основі речовин сльозоточивої та дратівливої дії, що пройшли токсично-гігієнічні випробування та допущені до використання Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні засоби самооборони підлягають сертифікації, що здійснюється в державній системі сертифікації УкрСЕПРО відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"[4]. До кожного спеціального засобу самооборони, що реалізується (продається), повинні додаватися правила користування цим засобом та порядок його застосування.

Упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівливої дії (газові балончики) реалізуються (продаються) громадянам, які досягли 18-річного віку, суб'єктам підприємницької діяльності, установам і організаціям без дозволу органів внутрішніх справ у спеціальних магазинах або окремих секціях магазинів.

Дозволи на придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до них видаються органами внутрішніх справ громадянам, які досягли 18-річного віку, за умови наявності висновку (довідки) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми про те, що за станом здоров'я вони можуть володіти (користуватися) спеціальними засобами самооборони та ознайомлені з порядком їх зберігання (носіння) та застосування.

Кількість газових пістолетів (револьверів), які можуть бути у власності громадян, не обмежується.

Для отримання дозволу на придбання газових (револьверів) громадяни подають до органу внутрішніх справ відповідні документи, перелік яких встановлений згаданими нормативними актами.

Дозволи на придбання газових пістолетів (револьверів) видаються органами внутрішніх справ терміном на три місяці. Не використаний у цей термін дозвіл повертається до органу внутрішніх справ, який його видав.

Упродовж 10 днів із дня придбання газові пістолети (револьвери) подаються до органу внутрішніх справ для реєстрації та оформлення дозволу на їх зберігання (носіння):

 • – громадянами – за місцем проживання;
 • – суб'єктами підприємницької діяльності, установами та організаціями – за місцем їх реєстрації (юридичною адресою).

Водночас для отримання дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) їх власники (користувачі) подають до органу внутрішніх справ також корінець дозволу на придбання з відміткою спеціалізованого магазину про продаж газового пістолету (револьверу) та квитанцію (платіжне доручення) про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів для видачі дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів).

Дозвіл на зберігання і носіння газових пістолетів (револьверів) видається органом внутрішніх справ терміном на три роки. Дозвіл на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) може бути виданий кожному членові сім'ї власника газового пістолету (револьверу), який має на це право.

Дозвіл на зберігання і носіння безномерних або саморобних газових пістолетів (револьверів) органами внутрішніх справ не видається.

 • [1] Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. №2471-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.
 • [2] Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. №706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF.
 • [3] Чуріков Д. С. Особливості правового регулювання діяльності міліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони в України / Д. С. Чуріков // Проблеми протидії злочинності у сфері громадської безпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовт. 2008 р.). – Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – 2008. – С. 66-68; Чуріков Д. С. Правова основа діяльності міліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони в Україні: особливості та шляхи вдосконалення / Д. С. Чуріков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: radnuk.info/statti/544-protses/4540-2011-01-18-04-01-40.html.
 • [4] Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. – №27. – Ст. 289.
 
<<   ЗМІСТ   >>