Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті

Поняття, завдання, система та функції органів внутрішніх справ на транспорті

Підвищення ефективності діяльності транспортного комплексу країни, а також реформування системи управлінням економікою в Україні сьогодні у значною мірою зумовлена не лише економічними чинниками (необхідність виходу з кризової ситуації, що виникла в економіці та в суспільстві), але й політичними, а головне – правовими, тобто створення в Україні нового законодавства, яке б регулювало суспільні відносини в цій галузі публічного управління з метою забезпечення реалізації проголошених та закріплених Конституцією України принципів верховенства права, суверенітету, незалежності нашої держави.

Транспорт – це самостійна галузь матеріального виробництва[1], що існує із промисловістю, сільським господарством. Економічна особливість транспорту полягає в тому, що він не створює конкретних матеріальних благ, а забезпечує їхнє переміщення в просторі. Транспорт об'єднує усі галузі суспільного виробництва. Крім того, транспорт продовжує процес виробництва продукції' у сфері доставлення продукції до місць її споживання. Продукцією транспорту є сам процес транспор тування, що виражається в перевезенні людей і вантажу[2].

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про транспорт" транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях[1].

Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до державних цільових програм з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою. Правове забезпечення діяльності транспорту в Україні представлено кодексами (статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства України, сукупністю міжнародних правових норм. Нормативні акти, які визначають умови перевезень, порядок використання засобів транспорту, шляхів сполучення, організації безпеки руху, охорони громадського порядку, пожежної безпеки, санітарні та екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення.

Транспортний комплекс України має чітку організаційну структуру та вміщує транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, зокрема метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, шляхи сполучення загального користування. Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, зокрема для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв'язки України. У нашій державі розвинуті всі види сучасного транспорту. Наприклад на 1 тисячу квадратних кілометрів території країни припадає 38 км залізничних колій загального користування і 46 км колій підприємств і організацій; залізничний транспорт України займає перше місце серед інших видів транспорту за вантажооборотом; наявність автомагістралей, що сполучають Україну із сусідніми державами; можливість здійснення перевезень повітряним, морським та річковим транспортом; наяв ність метрополітену та ін.[4].

Координацію діяльності всіх видів транспорту покладено на Міністерство інфраструктури України. Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України Мінін- фраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів із підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно- гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства (центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, туризму та інфраструктури)[5].

Утім варто зазначити, що будь-який транспортний засіб – це джерело підвищеної небезпеки, а людина, що користується послугами транспортного засобу, перебуває в зоні підвищеної небезпеки, обумовленою ймовірністю дорожньо-транспортних пригод, аварій морських та річкових транспортних засобів, потягів, літаків, травмами під час посадки чи виходу з транспортних засобів або під час їх руху тощо, тому важливість забезпечення належного порядку на його об'єктах є безсумнівною. Головне навантаження у процесі становлення незалежної держави України щодо охорони громадського порядку і громадської безпеки на транспорті було покладено на спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ[6].

Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, є Міністерство внутрішніх справ України. Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства та держави від злочинних і кримінально протиправних посягань, боротьби із злочинністю, виявлення кримінальних правопорушень, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, у сферах цивільного захисту, зокрема запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації надзвичайних ситуацій, міграції (імміграції та еміграції), а також протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів[7].

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про міліцію" транспортна міліція є одним із підрозділів міліції. Транспортна міліція – система органів та підрозділів міліції України, діяльність яких спрямована на забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, на боротьбу зі злочинністю на залізничному, повітряному та водному (морському і річковому) транспорті[8].

Систему органів внутрішніх справ на транспорті створено відповідно до організації транспортної системи країни на основі суворої централізації. Склад цієї системи має такі рівні:

 • 1) Управління транспортної міліції МВС України;
 • 2) управління (відділи) МВС України на залізницях;
 • 3) лінійні відділи (відділення) УМВС на залізничному, повітряному, водному транспорті та лінійні пункти міліції, що входять до їх складу. Кожен із цих рівнів має певні відмінності у змісті й обсязі покладених на них завдань та функцій[6].

До структурного підрозділу МВС України належить Управління транспортної міліції МВС України, який безпосередньо керує органами, установами і підрозділами.

Основні функції Управління транспортної міліції МВС України:

 • 1. Здійснює аналіз оперативної обстановки та прогнозує розвиток криміногенної ситуації на об'єктах обслуговування, оцінює ефективність заходів, що застосовуються ОВС на транспорті, розробляє заходи своєчасного реагування на зміни криміногенної ситуації.
 • 2. Здійснює поточне та перспективне планування своєї діяльності, інформаційно-аналітичне забезпечення ОВС на транспорті.
 • 3. Організовує та контролює виконання підпорядкованими підрозділами законодавства, нормативно-правових актів МВС; аналізує та узагальнює результата робота, надає необхідну практичну і методичну допомогу, розробляє та здійснює заходи щодо вдосконалення діяльності ОВС на транспорті.
 • 4. Організовує та координує оперативно-розшукову діяльність підрозділів кримінальної міліції ОВС на транспорті, спрямовану на:
 • 4.1. Попередження, виявлення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема категорії минулих років, документування діяльності учасників організованих груп і злочинних організацій; протидію груповій злочинності, незаконному обігу вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин і наркотичних засобів; осіб, які ухиляються від відбування покарання, зниклих безвісти громадян та ідентифікацію невпізнаних трупів, а також на взаємодію зі структурними підрозділами МВС, іншими правоохоронними органами та органами державної влади у вирішенні цих питань.
 • 4.2. Запобігання, виявлення, припинення та розкриття правопорушень у сфері вантажних і пасажирських перевезень, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, економічної діяльності на об'єктах транспорту, які створюють загрозу економічній стабільності транспортної галузі.
 • 4.3. Запобігання, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням через державний кордон підакцизних товарів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зброї та боєприпасів, коштів та інших предметів і матеріальних цінностей, щодо яких визначено спеціальний порядок перевезення через державний кордон на водному, залізничному і повітряному транспорті.
 • 4.4. Забезпечення документування злочинних дій та реалізації отриманої інформації.
 • 4.5. Удосконалення системи оперативного інформування, накопичення та використання баз даних про кримінальні правопорушення та обставини їх учинення.
 • 5. Організовує та координує роботу ОВС на транспорті з питань профілактики дитячої злочинності та розкриття кримінальних правопорушень, учинених щодо дітей.
 • 6. Участь у розшуку зниклих безвісти дітей.
 • 7. Спільно з іншими структурними підрозділами апарату МВС, у межах компетенції, уживає заходів стосовно взаємодії під час реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Розробляє та здійснює заходи щодо вдосконалення їх взаємодії в попередженні, розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, що їх учинили.
 • 8. У межах компетенції здійснює заходи з питань організації взаємодії Міністерства внутрішніх справ та Міністерства інфраструктури України.
 • 9. Організовує та координує роботу міліції підрозділів громадської безпеки на транспорті із:
 • 9.1. Забезпечення особистої безпеки громадян та охорони громадського порядку на об'єктах транспорту.
 • 9.2. Запобігання та припинення адміністративних правопорушень і забезпечення провадження в адміністративних справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на ОВС на транспорті.
 • 9.3. Організації взаємодії ОВС на транспорті з громадськими формуваннями та трудовими колективами.
 • 9.4. Контролю за дотриманням установлених законодавством правил на об'єктах дозвільної системи.
 • 9.5. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, охорони затриманих і взятих під варту осіб.
 • 9.6. Забезпечення захисту життя, здоров'я та майнових прав пасажирів від незаконного втручання в діяльність транспортної галузі.
 • 10. Розробляє тематичні плани навчання особового складу і контролює їх виконання.
 • 11. Вивчає, узагальнює та впроваджує позитивний досвід роботи ОВС на транспорті.
 • 12. Вносить керівництву МВС пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури, штатного розпису управлінь МВС на залізницях. Розглядає та узгоджує подання територіальних ОВС щодо вдосконалення організаційної структури, штатного розпису підпорядкованих їм ОВС на транспорті.
 • 13. Забезпечує, у межах своєї компетенції, своєчасний розгляд заяв, скарг та пропозицій громадян.
 • 14. Здійснює підготовку і проведення нарад за підсумками оперативно-службової діяльності Управління та ОВС на транспорті, вивчає позитивний досвід та наявні недоліки, ставить завдання ОВС на транспорті та розробляє заходи щодо вдосконалення їх оперативно-службової діяльності.
 • 15. За погодженням керівництва МВС здійснює інспектування оперативно – службової діяльності ОВС на транспорті.
 • 16. У межах повноважень вирішує питання соціального захисту працівників ОВС на транспорті[10].

Правову основу діяльності органів внутрішніх справ на транспорті становлять закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти. Особливості організації під час функціонування цих органів встановлюється наказами, інструкціями та вказівками Міністерства внутрішніх справ України.

Структура Управління транспортної міліції МВС України:

 • 1) відділ моніторингу;
 • 2) відділ кримінальної міліції;
 • 3) відділ громадської безпеки;
 • 4) відділ координації діяльності міліції на водному та повітряному транспорті.

Управління внутрішніх справ на залізницях – є структурними підрозділами Управління транспортної міліції МВС України. Вони створюються для керівництва і координації роботи підпорядкованими їм лінійними підрозділами міліції, як правило, у межах залізниці та дислокуються в місцях розташування органів управління залізницями.

Управління МВС на залізницях виконують такі функції[11]:

 • – організують і координують виконання підпорядкованими лінійними органами і підрозділами внутрішніх справ чинного законодавства, наказів, вказівок та інших нормативних актів МВС України, аналізують і узагальнюють практику роботи підлеглих служб лінійних органів і підрозділів, надають їм необхідну практичну допомогу, розроблюють і здійснюють заходи із вдосконалення їх діяльності;
 • – забезпечують суворе дотримання законності в оперативно-службовій діяльності працівників міліції, контролюють існуючий порядок проведення оперативних заходів і слідчих дій під час розкриття і розслідування злочинів лінійними підрозділами;
 • – координують роботу лінійних відділів із взаємодії з територіальними органами внутрішніх справ, установами і організаціями інших відомств, а також представляють МВС за дорученням міністра в інших відомствах, установах і організаціях у питаннях боротьби зі злочинністю на транспорті;
 • – спільно із зацікавленими службами вивчають проблемні питання боротьби зі злочинністю на транспорті й на основі дій розробляють рекомендації та вносять пропозиції для поліпшення їх службової діяльності;
 • – вживають заходів щодо вдосконалення організації аналітичної роботи в лінійних відділах і підрозділах внутрішніх справ на транспорті;
 • – у встановленому порядку вносять пропозиції із вдосконалення організації структури й штатів управління та підвідомчих лінійних відділів, встановлюють потребу в кадрах, взаємодіють з відділом кадрів Управління в питаннях розподілу і закріплення на службі молодих спеціалістів;
 • – забезпечують своєчасне й уважне розглядання пропозицій, заяв і скарг громадян у межах своєї компетенції, узагальнюють та аналізують їх, вносять пропозиції і заходи із зниження й виключенню фактів повторного звернення громадян;
 • – готують і проводять наради за підсумками оперативно-службової діяльності лінійних органів і підрозділів внутрішніх справ, зазначають позитивні моменти роботи й виявляють суттєві недоліки, ставлять завдання і розробляють заходи по активізації їх діяльності.

Крім цього, управління МВС на залізницях спільно з лінійними відділами та відділеннями міліції на об'єктах цивільної авіації, водного транспорту розробляють і здійснюють:

 • – комплексні заходи з профілактики правопорушень на об'єктах транспорту;
 • – забезпечують охорону громадського порядку на залізниці;
 • – забезпечують особисту і майнову безпеку пасажирів;
 • – спільно з адміністрацією установ і підприємств транспорту беруть участь у забезпеченні безпеки руху потягів, морських та річкових суден;
 • – попереджують дитячу безпритульність і правопорушення серед дітей,
 • – здійснюють контроль за виконанням протипожежної безпеки на об'єктах обслуговування;
 • – здійснюють заходи щодо організації взаємодії міліції з адміністрацією та громадськістю транспортних об'єктів у охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки і боротьбі зі злочинністю;
 • – організовують супроводження нарядами міліції спеціальних (літерних) потягів.

Лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ на транспорті є структурними підрозділами системи органів внутрішніх справ на транспорті. Вони утворюються, як правило, в масштабах відділень і великих ділянок залізниць та дислокуються, відповідно, в місцях розташування залізниць і станцій.

Необхідно зазначити, що їх правове положення в централізованому порядку не встановлено, але з аналізу діяльності багатьох відділів (відділень) внутрішніх справ на транспорті можна визначити такі функції, котрі вони повинні виконувати:

 • – попередження, припинення і розкриття кримінальних і адміністративних правопорушень;
 • – забезпечення зберігання вантажів, що перевозяться;
 • – боротьба з економічною злочинністю;
 • – охорона громадського порядку на території обслуговування;
 • – спільно з адміністрацією транспортних організацій і закладів розробляють та здійснюють заходи з профілактики крадіжок вантажів і особистого майна пасажирів, дитячої безпритульності й правопорушень серед дітей;
 • – забезпечення безпеки руху потягів;
 • – здійснювати у встановленому порядку огляд речей і багажу пасажирів, а в необхідних випадках – їх особистий огляд;
 • – під час стихійних лих та інших надзвичайних обставин забезпечувати рятування людей, державного і особистого майна громадян,
 • – здійснювати залучення транспортних засобів для проведення рятувальних і аварійно-відбудовних робіт;
 • – надавати допомогу посадовим особам транспортних організації і підприємств у виконанні ними своїх службових обов'язків у випадках, коли окремі громадяни перешкоджають цьому;
 • – спільно з органами охорони здоров'я здійснювати нагляд із дотриманням посадовими особами транспортних підприємств і громадянами санітарного режиму на територіях залізничних станцій, у рухомих транспортних засобах;
 • – надавати допомогу органам охорони здоров'я та ветеринарного нагляду в проведенні ними карантинних заходів у разі епідемій і епізоотій;
 • – вживати заходів із надання допомоги громадянам, які постраждали від правопорушень і нещасних випадків, а також у разі находження громадян на об'єктах транспорту в безпорадному стані[12].

Лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ на транспорті й лінійні пункти міліції є основними підрозділами тому, що вони виконують практично всі основні завдання органів внутрішніх справ.

Лінійні відділи створюються на вузлових залізничних станціях, у портах та аеропортах зі значним обсягом пасажирських і вантажних перевезень, а також для обслуговування метрополітену.

Лінійні пункти міліції належать до складу лінійних відділів (відділень) внутрішніх справ на транспорті й дислокуються на ділянках залізниць. Кордони ділянок, що обслуговуються, визначаються з урахуванням ступеня інтенсивності руху потягів. Відтак на залізничних станціях з більш напруженим рухом і складним оперативним станом дислокуються лінійні пункти міліції, а на станціях з менш напруженим рухом службу здійснюють оперативні групи.

До основних завдань лінійних органів внутрішніх справ на транспорті належать:

 • 1) забезпечення охорони громадського порядку на транспортних магістралях, у рухомому складі, на морських, річкових суднах, повітряних лайнерах та інших об'єктах транспорту;
 • 2) попередження та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;
 • 3) швидке і повне розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які їм сприяють;
 • 4) забезпечення охорони державної власності, захист прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій від злочинних посягань та інших антигромадських дій;
 • 5) здійснення з авіапідприємствами заходів щодо забезпечення безпеки польотів, охорони життя і здоров'я паса жирів та членів екіпажів повітряних суден[13].

Отже, аналіз завдань органів внутрішніх справ на транспорті свідчить, що забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки є пріоритетним завданням у всіх охарактеризованих органах.

У науковій юридичній літературі здебільшого під громадським порядком розуміють врегульовану правовими та іншими соціальними нормами систему суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі. Сферу громадського порядку становлять зазвичай відносини, що виникають і розвиваються у громадських місцях, до яких належать насамперед місця спільного проживання, праці, відпочинку, а також спілкування людей з метою задоволення різноманітних життєвих потреб. Громадський порядок передбачає:

 • а) всебічне правове і соціальне забезпечення громадського спокою, норм, умов для праці, відпочинку й побуту людей, зокрема урегульованість відносин громадського порядку певною сукупністю правових та інших соціальних норм, найперше нормами адміністративного та кримінального права;
 • б) забезпеченість охорони громадського порядку ефективною діяльністю спеціальних правоохоронних (внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури, суду тощо) та громадських органів;
 • в) наявність дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та інших видів юридичної, а також моральної відповідальності за порушення громадського порядку[14].

Відповідно до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України громадський порядок – це система суспільних відносин, які виникають і розвиваються в громадських місцях під впливом правових та соціальних норм, спрямованих на забезпечення нормального функціонування установ, організацій, громадських об'єднань, праці й відпочинку громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської моралі[15].

Складовою громадського порядку є громадська безпека, під якою розуміється стан захищеності інтересів людини, суспільства й держави від суспільно небезпечних діянь і негативного впливу надзвичайних обставин, зумовлених криміногенною ситуацією, стихійним лихом, катастрофами, аваріями, пожежами, епідеміями та іншими надзвичайними подіями.

 • [1] Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.
 • [2] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. На- стюка. – X.: Право, 2013. – С. 260.
 • [3] Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.
 • [4] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. – X.: Право, 2013. – С. 261.
 • [5] Про Положення про Міністерство інфраструктури України: Указ Президента України від 12 травня 2011 р. № 581 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua.
 • [6] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. – X.: Право, 2013. – С. 262.
 • [7] Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 401 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 72. – Ст. 2026.
 • [8] Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
 • [9] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. – X.: Право, 2013. – С. 262.
 • [10] Про затвердження положень про Управління Міністерства внутрішніх справ України на залізницях: Наказ МВС України від 11 липня 2009 р. № 306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/.
 • [11] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частини: навч, посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 49.
 • [12] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частини: навч, посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 52.
 • [13] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частини: навч. посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 265.
 • [14] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. – X.: Право, 2013. – С. 265.
 • [15] Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції: Наказ МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/.
 
<<   ЗМІСТ   >>