Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Охорона громадської безпеки органів внутрішніх справ на залізничному транспорті

Відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" утворено публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", 100% акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту (далі – Укрзалізниця), підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття.

Укрзалізниця – це орган управління залізничним транспортом загального користування, що здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць. До сфери Укрзалізниці належать Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства та організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів. Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, який забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. Експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тис. км, із яких 45% електрифіковано. За обсягами вантажних перевезень залізниці України займають четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Вантажонапруженість українських залізниць (річний обсяг перевезень на 1 км) у 3-5 разів перевищує відповідний показник розвинутих європейських країн.

Однак до найбільш характерних умов вчинення адміністративних правопорушень на залізничному транспорті є відсутність огородження, недостатнє освітлення, невідповідний перепустковий режим на деяких об'єктах транспорту; невиконання (порушення) правил перевезення вантажів; технічна недосконалість рухомого складу та контейнерів; відсутність належної охорони вантажів під час їх перевезення та переробки; незадовільний підбір, розстановка та виховання кадрів транспортних підприємств; відсутність суворої особистої відповідальності за збереження державного майна з боку керів ників транспортних організацій[1].

Аналіз спеціалізованої літератури та практика сьогодення свідчать, що серед дієвих організаційно-технічних форм охорони громадської безпеки на залізничному транспорті можна виокремити такі:

 • 1) створення в органах внутрішніх справ на транспорті спеціалізованих структурних підрозділів по боротьбі із злочинними посяганнями на вантажі. До цих спеціалізованих відділів, відділень (груп) включаються працівники карного розшуку та ДСБЕЗ, а в окремих випадках – і спеціалісти служби охорони громадського порядку. В загальних завданнях, які вирішуються цією спеціалізованою службою, слід виокремити здійснення комплексу оперативно-розшукових і профілактичних заходів до запобігання та розкриття злочинних посягань на вантажі безпосередньо на об'єктах транспорту; розробку та здійснення з адміністрацією підприємств і служб транспорту, воєнізованою охороною профілактичних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяли незбереженню вантажів, впровадження технічних засобів їх захисту; аналіз комерційної роботи транспорту, динаміки і структури злочинності у сфері вантажних перевезень на залізничному, повітряному та водному транспорті, узагальнення результатів оперативно-розшукової та профілактичної діяльності в цій сфері, підготовка і подання пропозицій у виконавчі комітети місцевих рад, вищі органи внутрішніх справ і організацій транспорту щодо усунення причин і умов, які сприяють здійсненню крадіжок матеріальних цінностей під час перевезень;
 • 2) дислокація – найбільш доцільна розстановка постів і маршрутів патрулювання;
 • 3) заслони. Вони створюються за наказом начальників двох відповідних управлінь (відділів) внутрішніх справ МВС України на транспорті, причому старшим оперативним начальником є той, на дільниці якого функціонує заслон. Найчастіше заслони створюються на стикових станціях однієї залізниці з іншою для огляду вантажного та пасажирського рухомого складу з метою виявлення комерційних недоліків, бродяг, неповнолітніх, які їздять на гальмових площадках і у вантажних вагонах, злочинців-гастролерів та осіб, яких розшукують органи внутрішніх справ. До заслонів належать співробітники міліції, воєнізованої охорони і працівники залізниці, які беруть участь у технологічному процесі прийому та здачі вантажів. При заслонах можуть утворюватися спеціальні групи, до складу яких входять інспектори, слідчі та спеціаліст- криміналіст. Ці групи здійснюють попередню перевірку інформації про злочин (правопорушення), а у разі необхідності вирішують питання про кримінальне провадження;
 • 4) оперативні наряди з молодших інспекторів карного розшуку, які працюють із щодобовими постами, виставленими біля входу до автоматичних камер зберігання. Для цього широко використовуються промислові телевізійні установки для спостереження за підходами до автоматичних камер зберігання. Це дає змогу своєчасно виявити і припинити діяльність осіб, що мають намір викрасти речі пасажирів із камер зберігання;
 • 5) використання електронно-пошукової апаратури, яка є у служби огляду, для одержання інформації, що дозволяє припиняти і розкривати такі злочини, як контрабанда, порушення правил про валютні операції, виготовлення і збут наркотичних засобів;
 • 6) наряд супроводу поїзду далекого прямування призначається для підтримки громадського порядку і припинення правопорушень під час його слідування[2].

Охорона громадської безпеки органів внутрішніх справ на водному транспорті

Основними організаційно-технічними формами охорони громадської безпеки на водному транспорті є:

 • а) спеціалізовані оперативні групи для боротьби із злочинними посяганнями на вантажі;
 • б) таємне супроводження водних суден та ін.

Охорона громадської безпеки органів внутрішніх справ на повітряному транспорті

Серед основних організаційно-технічних форм охорони громадської безпеки на повітряному транспорті є:

 • 1) діяльність спеціальних підрозділів карного розшуку щодо огляду пасажирів і багажу, озброєних такими ефективними засобами контролю, як металошукачі, рентгенівські установки тощо, а також спеціально підготовленими на виявлення вибухових речовин і наркотиків службовими собаками;
 • 2) таємне супроводження повітряних лайнерів здійнюється інспекторами у спеціально передбачених випадках з метою виявлення на борту літака осіб, які мають намір захопити судно, заручників, посягають на життя пасажирів, і стати на перешкоді цій злочинній діяльності. Рішення про супроводження повітряного судна цивільної авіації ухвалюються начальником УМВС на транспорті з начальником авіапідприємства та ін.[2].

Розглянуті організаційно-тактичні форми реалізації функцій у сфері забезпечення охорони громадської безпеки дають змогу об'єднати зусилля різноманітних служб і підрозділів органів внутрішніх справ на транспорті, а також активно використовувати сили громадськості у вирішенні завдань щодо зміцнення правопорядку на об'єктах транспорту[4].

Отже, основу адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті та її сутність становлять організація охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьба зі злочинністю та охорона власності, здійснення профілактичних заходів щодо попередження правопорушень. Зміст адміністративної діяльності розкривають конкретні її напрями у процесі здійснення яких забезпечується виконання завдань, покладених на органи внутрішніх справ, зокрема транспортну міліцію.

Отже, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті – це врегульована нормами адміністративного права їх виконавчо-владна діяльність, що спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів та громадського порядку, громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями на об'єктах транспорту.

 • [1] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. – X.: Право, 2013. – С. 267.
 • [2] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. – X.: Право, 2013. – С. 269.
 • [3] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Л. П. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. – X.: Право, 2013. – С. 269.
 • [4] Про Положення про Міністерство інфраструктури України: Указ Президента України від 12 травня 2011 р. № 581/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/.
 
<<   ЗМІСТ   >>