Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Діяльність приймальників-розподільників для дітей

У складі кримінальної міліції у справах дітей діють прийманьники-розподільники для дітей. Діяльність ПРД затверджена Наказом МВС України від 13 липня 1996 р. № 384 "Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ"[1], а також спільним Наказом МВС України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 листопада 2003 р. № 1426/267 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України і Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань приймання-передавання та повернення дітей у країни постійного проживання"[2].

Сьогодні у 19 регіонах України функціонує 21 такий заклад, вони розраховані на 610 ліжко-місць. 4 приймальникам- розподільникам, які розташовані на перетині великих транзитних шляхів (Київський, Харківський, Сімферопольський та Одеський) наказом МВС України від 15 березня 2005 р. № 159 наданий статус "транзитних"[3].

Відповідно до "Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ" ними є спеціальні установи дня неповнолітніх органів внутрішніх справ, що призначені для тимчасового тримання окремих категорій неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.

Приймальники-розподільники для неповнолітніх створюються для тимчасового тримання в них неповнолітніх віком від 11 до 18 років, які:

 • – вчинили у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років суспільно небезпечні діяння, якщо є потреба негайно ізолювати їх (за постановою слідчого, санкціонованою прокурором, або за постановою суду);
 • – згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для дітей;
 • – самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, де вони перебували.

Основними завданнями приймальників-розподільників є: недопущення з боку дітей правопорушень; здійснення серед них профілактичної і виховної роботи; виявлення причин і умов, які сприяють злочинності у підлітковому середовищі; забезпечення належних умов їх тримання.

Начальник приймальника-розподільника забезпечує організацію роботи щодо виконання покладених на приймальник- розподільник завдань із запобігання правопорушенням серед дітей і здійснення на них необхідного виховного впливу, дотримання законності, дисципліни, організації виховної роботи, професійної підготовки, фінансово-господарської діяльності, затверджує постанову про тримання дітей у дисциплінарній кімнаті. Він є розпорядником кредитів, представляє приймальник-розподільник у державних та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції, затверджує функціональні обов'язки, процеси і графіки роботи посадових осіб, працівників і організовує роботу з розгляду скарг та заяв.

Начальник приймальника-розподільника, його заступник, старший інспектор, інспектор профілактики, старший вихователь, вихователь, черговий, черговий по режиму приймальників-розподільників мають право:

 • – вимагати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні для влаштування дітей, установлення їх особи, з'ясування причин бездоглядності та вчинення правопорушень;
 • – викликати у разі самовільного залишення дітьми загальноосвітньої школи або професійного училища соціальної реабілітації, інших спеціальних установ для дітей батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) і представників цих закладів для повернення дітей у сім'ю або зазначені заклади;
 • – проводити у разі наявності інформації про зберігання дітьми заборонених речей особистий огляд дітей, їх речей, посилок, передач, а також спальних та інших приміщень із складанням протоколу про результати огляду.

Не підлягають поміщенню у приймальники- розподільники діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, діти, які вчинили правопорушення у віці, з якого за такі діяння можлива кримінальна відповідальність, крім випадків припинення кримінальної справи і спрямування винних осіб у спеціальні установи для дітей за рішенням суду.

Підставою для поміщення дітей у приймальник- розподільник є рішення суду. Приймання дітей здійснюється приймальниками-розподільниками цілодобово. Перед влаштуванням у приймальник-розподільник проводиться особистий огляд дитини. Огляд здійснюється посадовою особою приймальника-розподільника у присутності двох інших працівників приймальника-розподільника або громадян однієї статі з доставленими.

Під час огляду підлягає вилученню зброя, боєприпаси, вибухові, отруйні, наркотичні речовини, гроші, цінні папери, ювелірні вироби, гральні карти, спиртні напої, тютюнові вироби, сірники, медикаменти, не дозволені до вживання медичними працівниками приймальника-розподільника; документи, колючі, ріжучі предмети, скляний посуд, а також інші предмети, збереження яких у приймальнику-розподільнику не допускається, або речі, які можуть засвідчити можливу причетність дітей до вчинення злочину. Вилучені предмети записуються у протоколі особистого огляду дітей.

Гроші, цінні предмети та інші речі, вилучені під час огляду, в установленому порядку здаються бухгалтеру, а за його відсутності – іншому працівникові приймальника- розподільника, призначеному відповідальним за їх збереження.

Речі, зберігання яких у приймальнику-розподільнику заборонено, але які не належать до цінних предметів, тютюнові вироби, гральні карти тощо знищуються у разі, коли вони не придбані злочинним шляхом і не є речовими доказами. Про їх знищення складається акт.

Усі особи, влаштовані у приймальник-розподільник, реєструються у журналі обліку дітей, доставлених у приймальник-розподільник, і на них заповнюються обліково-статистичні картки, форма яких затверджується МВС.

Обліково-статистичні картки на дітей, які тримаються в приймальниках-розподільниках, зберігаються в алфавітному порядку. Після вибуття дитини обліково-статистичні картки передаються в архівну частину картотеки приймальника- розподільника, де зберігаються постійно.

На дітей, влаштованих у приймальники-розподільники, заводяться облікові справи, в яких зосереджуються документи, що є підставою для поміщення у приймальник-розподільник.

Діти, доставлені у приймальники-розподільники, розподіляються залежно від віку і статі за групами, чисельність яких не повинна перевищувати 20 осіб, і перебувають під цілодобовим наглядом посадових осіб приймальників-розподільників. Хлопчики та дівчата розміщуються в окремих приміщеннях.

Діти можуть триматись у приймальниках-розподільниках упродовж часу, необхідного для їх влаштування, строком до 30 діб. Цей строк за наявності підстав може бути продовжено рішенням суду ще до 30 діб. Питання поміщення такої особи у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора, з урахуванням особливостей, передбачених частинами третьою та четвертою статті 447 Кримінального процесуального кодексу, негайно.

На рішення суду прокурором, законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім упродовж трьох діб з дня ухвалення такого рішення може бути подана апеляція до апеляційного суду. Подання апеляції не зупиняє виконання рішення суду про поміщення дитини у приймальник-розподільник для дітей.

До терміну тримання дітей у приймальнику-розподіль- нику не належить час їх знаходження на лікуванні або обстеженні у медичних закладах, а також у період карантину, оголошеного органами охорони здоров'я, у зв'язку з наявністю інфекційного захворювання осіб, які тримаються у приймальнику-розподільнику. Про такі факти в журналі обліку дітей, доставлених у приймальник-розподільник, робиться відповідний запис. Повторна реєстрація дітей, доставлених у приймальник-розподільник після виписки із лікувального закладу, не проводиться.

Діти, які грубо порушують дисципліну та правила внутрішнього розпорядку або щодо яких заходи виховного характеру не дали позитивних результатів, можуть поміщатися у дисциплінарну кімнату, порядок перебування в якій визначається Правилами тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх, затвердженими наказом МВС України від 13 липня 1996 р. № 384.

Поміщення у дисциплінарну кімнату проводиться тільки на підставі постанови, винесеної черговим приймальника- розподільника та затвердженої його начальником, не більше як на три доби. Відомості про застосування вказаного заходу стягнення реєструються у журналі обліку дітей, поміщених у дисциплінарну кімнату приймальника-розподільника.

У разі вчинення дітьми у нічний час суспільно-небезпечних дій або спроби самовільного виходу із приймальника- розподільника черговий приймальника-розподільника має право тимчасово помістити таких осіб, на підставі винесеної ним постанови, в дисциплінарну кімнату до прибуття начальника приймальника-розподільника, але не більше ніж на 8 годин.

Начальник приймальника-розподільника після перевірки підстав, які стали приводом для поміщення підлітків у дисциплінарну кімнату, затверджує відповідну постанову або негайно звільняє дітей.

Профілактична та виховна робота з дітьми, які тримаються у приймальниках-розподільниках, здійснюється з урахуванням віку, ступеня педагогічної занедбаності, суспільної небезпечності раніше вчинених правопорушень, а також інших обставин, які мають значення для ефективних заходів профілактичного впливу.

З метою запобігання правопорушенням серед дітей, виявлення та усунення причин і умов, що їм сприяли, посадові особи приймальників-розподільників:

 • – з'ясовують умови життя і виховання дітей у сім'ї, їх особисті якості, інтереси, причини самовільного залишення спеціального навчально-виховного закладу, недоліки в діяльності підприємств, установ і навчальних закладів, які сприяли вчиненню правопорушень; причини вчинення кримінальних правопорушень; осіб, що брали в них участь або перебувають у розшуку, а також таких, що пропали безвісти; місця збуту викраденого, випадки втягування дітей у злочинну та іншу антигромадську діяльність;
 • – негайно спрямовують у відповідні міськрайвідділи ГУМВС, УМВС в областях та на транспорті повідомлення про виявлення осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, або інші обставини, які мають значення для їх розкриття;
 • – проводять індивідуальні виховні заходи з дітьми, що тримаються у приймальниках-розподільниках, особливу беручи до уваги на розвиток позитивних схильностей та інтересів, усунення недоліків у поведінці, залучення до навчання та праці;
 • – інформують зацікавлені державні органи і громадські організації про причини правопорушень дітей, вносять пропозиції щодо усунення таких причин та умов, а також з питань поліпшення організації навчання та трудового виховання дітей, які тримаються в приймальниках-розподільниках.

Отримавши ухвалу суду про спрямування дитини в спеціальну установу, у приймальнику-розподільнику оформляють особову справу і спрямовують її до Управління (відділу) освіти або Міністерства освіти та науки України для отримання путівки до конкретного спеціального навчально- виховного закладу. Після отримання путівки дитина спрямовується в цей заклад у супроводі працівника приймальника- розподільника для дітей. Порядок оформлення особових справ для спрямування дітей до спеціальних навчально- виховних закладів здійснюється в порядку, визначеному Міністерством освіти та науки України.

Доставлення дітей, які проживають на території інших країн, здійснюється відповідно до угод, укладених МВС з правоохоронними органами країн СНД.

Доставляння дітей, затриманих у державах Співдружності Незалежних Держав, до місця влаштування проводиться через Київський, Одеський, Харківський та Автономної Республіки Крим транзитні приймальники-розподільники, а також інші приймальники-розподільники з додержанням встановлених вимог.

Працівники органів внутрішніх справ на транспорті надають допомогу посадовим особам приймальників-розподільників, які супроводжують дітей, у придбанні проїзних квитків на залізничному, водному та повітряному транспорті, а також у тимчасовій охороні дітей у місцях пересадки і на кінцевих пунктах проїзду і вживають заходів до розшуку дітей, які втекли.

Органи внутрішніх справ на транспорті спрямовують дітей у найближчі приймальники-розподільники.

Нагляд за додержанням і правильним застосуванням чинного законодавства діяльності приймальників-розподільників здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

 • [1] Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 13 липня 1996 р. № 3S4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96.
 • [2] Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України і Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань приймання-передавання та повернення дітей у країни постійного проживання: спільний Наказ МВС України та Адміністрації Держкордонслужби від 25 листопада 2003 р. № 1426/267 // Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 51. – Том 2. – Ст. 2730.
 • [3] Про внесення змін до Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 15 березня 2005 р. № 159 // Офіційний вісник України. – 2005 р. – № 14. – Ст. 738.
 
<<   ЗМІСТ   >>