Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальне поняття про мовленнєве спілкування Природа спілкування Загальне поняття про мовленнєве спілкування Функції спілкування Моделі спілкування Спілкування як діяльність. Типи спілкування Спілкування як взаємодія Спілкування як обмін інформацієюКомунікативні цікавинкиПринцип кооперації Г. П. ГрайсаПринцип ввічливості Дж. Ліча Структурні компоненти спілкування як комунікативної діяльності Елементарні компоненти спілкування Вербальні й невербальні засоби спілкування Основні форми мовленнєвого спілкування Типологія форм мовленнєвого спілкування Монологічна форма мовленнєвого спілкування Організація діалогу як форми спілкування Полілогічна форма мовленнєвого спілкуванняКомунікативні цікавинки Компоненти ділового спілкування та комунікативна ситуація Етика ділової (професійної) комунікаціїКодекс професійної етикиКодекс корпоративної етикиПрофесіоналізм і компетентність Стилі спілкування Особа як суб'єкт і головна мета спілкування. Якості особистості, необхідні для ефективного спілкування. Роль самооцінки в діловому спілкуванні Соціальні ролі й рольова поведінка людини в діловому спілкуванні Стратегія і тактика спілкування Маніпулювання та актуалізація у спілкуванні Конгруентність Рефреймінг Полеміка у спілкуванніПолемічні прийомиПравила проведення полеміки Техніка аргументації Конфліктні ситуації та методи їх розв'язання Механізми взаєморозуміння у спілкуванні Роль контактної зони під час спілкуванняКомунікативні цікавинки Усна форма ділової комунікації Основи риторики в діловому спілкуванні Поняття про риторикуЗагальні закони риторикиОсновні поняття риторики Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літератури Антична риторика Формування нових засад європейського красномовства в епоху середньовіччя Початок формування в Україні наукової думки про спілкування Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі Особливості сучасного красномовства Напрями вивчення культури й етики спілкування в Україні Види ораторського мистецтва. Жанри публічних виступів Підготовка виступу, промови. Способи їхньої побудовиПідготовка промовиПослідовність кроків у розробленні концепціїСтруктура ораторської промовиМетоди подачі матеріалу в промовіПравила виголошення ораторської промовиТехніка виголошення промовиКомунікативні цікавинки Культура мовленнєвого спілкування Мова як комунікативна система. Функції мови Норми сучасної української літературної мови Функціональні стилі сучасної української мови Офіційно-діловий стиль як функціональний різновид сучасної української літературної мови. Історія становлення. Мовні особливостіІсторія становлення офіційно-ділового стилю української мовиМовні особливості офіційно-ділового стилюСиноніми в текстах офіційно-ділового стилюПароніми в текстах офіційно-ділового стилю Досконале мовлення як чинник професійної конкурентоспроможності фахівцяКомунікативні цікавинки Бізнес як сфера ділового спілкування Ефективність комунікацій в умовах ринкових відносин Мікрокосм офісу Імідж як чинник ділової комунікаціїКорпоративний іміджПерсональний імідж Розвиток і формування особистісно-ділових характеристик. Ділові якості керівника Правила поведінки службовців. Норми поведінки керівника Оформлення візитних картокКомунікативні цікавинки Усна форма ділового спілкування Особливості усного ділового спілкування. Мовленнєвий етикетМовленнєвий етикетСистема звертаньЗнайомство. Рекомендації Ділова бесідаЗаборони під час проведення ділової бесіди Ділова телефона розмова Проведення ділових нарадПитання організаторові наради Ділові переговориМовленнєва поведінка під час переговорівМовні стандарти, які дозволяють провести комерційні переговориКомунікативні цікавинки Писемна форма ділового спілкування Писемна форма ділового спілкування Особливості писемного ділового спілкування Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Реквізити документа Текст документа. Способи викладу матеріалу в тексті документаСтандартизація ділового тексту Документація щодо особового складу. Основні різновиди. Граматичні особливості Автобіографія Резюме Заява Довідково-інформаційна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості Службові записки Службові листи Протокол. Витяг з протоколу Звіт Оголошення Запрошення Обліково-фінансова документація. Основні різновиди. Граматичні особливості Доручення Розписка Акт Господарсько-договірна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості Договір Контракт Трудова угода Організаційно-розпорядча документація. Основні різновиди. Граматичні особливості Наказ Розпорядження Інструкція Реклама як особливий жанр ділового спілкування Поняття про рекламу. Види реклами Мова реклами. Структура тексту рекламного повідомлення Мовні особливості слогана як рекламного гаслаМорфологічні особливості слоганівСинтаксичні особливості слоганівСтилістичні особливості слоганівКомунікативні цікавинкиПередмоваСфера застосування кодексуСпосіб застосування кодексу
 
>>