Повна версія

Головна arrow Право arrow Державне управління та виконавча влада в Україні

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Поняття управління, його види та історичні аспекти. Суть, ознаки та принципи державного управління Форми та методи державного управління Забезпечення законності та дисципліни у сфері державного управління Поняття та система способів забезпечення законності Контроль і нагляд, їх види як способи забезпечення законності та дисципліни у сфері державного управлінняКонтроль з боку органів законодавчої влади (парламентський контроль)Контроль з боку Президента України та його апаратуКонтроль з боку Кабінету Міністрів України як вищого органу державної виконавчої владиКонтроль з боку центральних органів виконавчої владиКонтроль з боку місцевих органів виконавчої владиКонтроль з боку спеціалізованих контролюючих органівКонтроль з боку органів місцевого самоврядуванняКонтроль з боку органів судової владиГромадський контроль як спосіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні Основні напрями вдосконалення державного управління згідно з положеннями Концепції адміністративної реформи в Україні ВИКОНАВЧА ВЛАДА Поняття, ознаки, функції, основні принципи організації та форми здійснення виконавчої влади Види та система органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади, його завдання, структура, порядок формування та повноваження Центральні органи виконавчої влади, їх види, класифікація та правове становище Місцеві органи виконавчої влади, їх система, повноваження та правове становище Особливості аналізу оптимізації центральних органів виконавчої влади в нормативно-правових актах Співвідношення виконавчої влади, державного управління й адміністративного права ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШІ СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Поняття місцевого самоврядування, його ознаки, принципи та правова основа Концепція місцевого самоврядування в Європейській Хартії місцевого самоврядування та Конституції України Система органів місцевого самоврядування Представницькі органи місцевого самоврядування Добровільне об'єднання територіальних громад – важлива складова реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування
 
>>