Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система електронних платежів НБУ (СЕП)

У своїй діяльності НБУ, керуючись нормами Закону України "Про Національний Банк України", виконує таку функцію: створює , координує та контролює створення платіжних систем (п. 7. ст. 7)

Система міжбанківських розрахунків призначена для переказу коштів у межах України між банками на виконання зобов'язань їх клієнтів, а також власних зобов'язань цих банків.

Систему електронних платежів (СЕП) було створено в 1993 році. Відтоді СЕП зазнала багато змін, зокрема було розроблено вісім моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, здійснено перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності, реалізовано принцип "поставка проти сплати" у взаємодії з Депозитарієм державних цінних паперів, вдосконалено засоби захисту інфляції, побудовано кількарівневу систему резервування та відновлення роботи. Основним нормативно- правовим актом загальних вимог щодо функціонування СЕП є Інструкція про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 №320.

Функціонування СЕП забезпечується наступними програмно- технічними комплексами:

ЦОСЕП – центральний офіс розміщений у розрахунковій палаті;

АРМ-СЕП – автоматизоване робоче місце учасника СЕП;

АРМ-РП – автоматизоване робоче місце юридичної особи.

В основу СЕП-2 покладено такі рішення :

1. Технологія і формати обміну інформацією в СЕП, які склалися раніше і були зручними в експлуатації. Доопрацювання обміну інформацією між системою автоматизації банків (САБ) та СЕП.

Такими змінами в обліку інформацією стали:

 • – використання Windows – кодування при заповненні текстових реквізитів платежів;
 • – використання однакових форматів електронних розрахунків документів як у файловому режимі так і в режимі реального часу.
 • 2. СЕП побудовано з централізованою архітектурою. Єдина база даних ведеться в ЦРП (Центральна розрахункова палата), де відбувається обробка платіжної і технологічної інформації в двох режимах – файловому та режиму реального часу.
 • 3. Програмно – технічне забезпечення центру оброблення СЕП (ЦОСЕП) у ЦРП базується на сучасному системному забезпеченні з використанням промислової СУБД.
 • 4. Спеціально для СЕП-2 розроблено і надано учасникам нову апаратуру захисту інформації.

Структурна схема СЕП-2 наведена на рис. 2.3.

Структурна схема СЕП-2

Рис. 2.3. Структурна схема СЕП-2

СЕП-2 об'єднала в собі переказ коштів в режимі реального часу на адресу будь-якого банку-учасника СЕП. Навіть якщо банк отримувач не працює в режимі реального часу, ці платежі негайно відображаються на його кореспондентському рахунку.

Порядок діяльності платіжної системи визначається її правилами, встановленими платіжною організацією. Обов'язковою функцією, яку має виконувати платіжна система, є проведення переказу грошей. Міжбанківський переказ коштів виконується в строк до трьох операційних днів. Внутрішньобанківський переказ коштів виконується в строк, встановлений нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.

Переказ коштів здійснюється з використанням наступних платіжних інструментів:

 • – документи на переказ (розрахункові документи, документи на переказ готівки, міжбанківські розрахункові документи, клірингові вимоги та інші);
 • – спеціальні платіжні засоби (платіжні картки, мобільні платежі, інструменти тощо).

Учасник СЕП у режимі реального часу має право:

 • а) виконувати міжбанківські перекази;
 • б) установлювати в ЦО СЕП ліміти технічних рахунків, початкових оборотів підпорядкованих йому філій;
 • в) одержувати довідкову інформацію про:
  • – стан власного технічного рахунку "про стан рахунків філій";
  • – власні міжбанківські перекази;
  • – міжбанківські перекази своїх філій.

Банк та його філії мають право працювати в СЕП з використанням відповідних моделей обслуговування. За моделлю З банк зобов'язаний мати консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні за його місцезнаходженням і технічний рахунок у ЦО СЕП. У разі роботи за моделлю 4 банк зобов'язаний мати аналогічні рахунки до моделі 3, між тим його філії мають технічні рахунки в ЦО СЕП.

Під час роботи за моделлю 7 банк має право використовувати програмно-технічні засоби, що забезпечують обмін внутрішньобанківськими повідомленнями між ним та його філіями без виходу в СЕП.

Банк має право працювати в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку:

 • – з усіма своїми філіями;
 • – з певною кількістю філій;
 • – надати певній філії повноваження працювати в СЕП за відповідною моделлю з групою філій.

Об'єднання коштів кількох банків з наданням можливості їх сумісного використання називається в СЕП консолідованим коррахунком.

 
<<   ЗМІСТ   >>