Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація готівкових грошових розрахунків

Готівковий грошовий обіг являє собою безперервний рух готівкових грошових Знаків (банкнот, монет), та інших цінностей і виконує функцію засобу обігу та платежу. Незважаючи на те, що готівковий обіг в країнах з різними моделями економіки складає меншу частину, він має велике значення.

Готівковий грошовий обіг забезпечується та керується державою в особі НБУ. Відповідно до чинного законодавства НБУ належить виключне право здійснення емісійних операцій – Випуску грошей в обіг та їх вилучення з обігу.

Готівковий грошовий обіг здійснюється на основі наступних принципів:

 • 1. Усі суб'єкти господарювання повинні зберігати готівкові гроші (за винятком частини, що не перевищує ліміт) на рахунках у банках.
 • 2. Банки, що Обслуговують клієнтів, встановлюють останніми ліміти залишку готівкових коштів, незалежно від форм власності.
 • 3. Обіг готівкових коштів є важливим об'єктом прогнозного планування.
 • 4. Управління рухом готівки здійснюється у централізованому порядку, та має за мету забезпечити стабільність, еластичність та економічність грошового обігу.
 • 5. Витрачення готівки суб'єктами господарювання здійснюється за цільовим призначенням.

Організація обігу готівки між клієнтами і банками здійснюється через касові операції, які регламентуються Інструкціями НБУ №1, 4, а також Положенням про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, .(затверджено постановою НБУ 15.12.2004 р. №637).

При організації готівкового обігу установи банку вирішують наступні завдання:

 • – повне і своєчасне забезпечення потреб господарства в готівкових коштах;
 • – забезпечення своєчасної видачі готівки суб'єктам господарювання на оплату праці, допомоги, соціальних виплат;
 • – створення умов для залучення готівки до кас банків;
 • – сприяння скороченню використання готівки в розрахунках за товари і послуги шляхом впровадження новітніх форм безготівкових розрахунків.

Розрахунки готівкою проводяться із застосуванням прибуткових та видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, проїзних документів, тощо, які підтверджували б факт продажу товарів, надання послуг, отримання коштів, а також рахунків-фактур, договорів, актів закупки товарів. Підприємці здійснюють облік Операцій з готівкою у книзі обліку доходів і витрат за встановленою формою.

Підприємства, що мають готівкову виручку, зобов'язані здавати її до банку для зарахування на їх рахунки шляхом:

 • – безпосередньої передачі коштів самим клієнтом до кас установ банку у визначені терміни;
 • – інкасація виручки НБУ або банківською установою;
 • – здачі готівки на підприємство зв'язку з подальшим переказом її на поточні рахунки клієнтів.

Кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу Встановленого зразку. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера підприємства.

За порушення діючої практики обігу готівки застосовуються санкції визначені Указом Президента України "Про застосовування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки". Касові операції банків трудомісткі і витратні, тому за надання послуг банки як правило стягують плату зі своїх клієнтів згідно з договором про розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

 
<<   ЗМІСТ   >>