Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Питання:

 • 6.1. Поняття банківського кредиту та його класифікація.
 • 6.2. Кредитна угода та етапи процесу кредитування.
 • 6.3. Способи нарахування відсотків за кредитами.
 • 6.4. Формування та використання резерву на покриття можливих витрат за позиками банків.

Поняття банківського кредиту та його класифікація

Кредит являє собою невід'ємну частину ринкової економіки. Конкретною економічною основою появлення і розвитку кредитних відносин виступає кругообіг та обіг коштів (капіталу).

Аналіз сутності кредиту передбачає розкриття послідовності його конкретних характеристик, а саме:

 • – структуру кредиту;
 • – стадії руху;
 • – основу кредиту.

Структура кредиту – те, що є стійким та незмінним в кредиті. Такими елементами виступають суб'єкти його відносин, кредитор та позичальник.

Кредитор сторона кредитних відносин, що надає кошти.

З появою банків відбувається концентрація кредиторів. Мобілізація вільних ресурсів кредиторами носить виробничий характер, так як забезпечує їх перетворення в "виробничі" ресурси.

Позичальник – сторона кредитних відносин, що отримує кредит і зобов'язана повернути його.

Крім кредитора і позичальника елементом структури кредитних відносин є об'єкт передачі.

Об'єктом передачі виступає позичкова вартість, як обскоблена частина вартості. Насамперед вона являє собою особливу нереалізовану вартість. Структура кредиту наведена на рис. 6.1.

Структура кредиту

Рис. 6.1. Структура кредиту

Важливою рисою позиченої вартості с її авансовий характер. Зберігання вартості є фундаментальна риса кредиту.

Стадії руху кредиту.

Рух позиченої вартості можливо уявити таким чином:

Ркр – Окр – Вкр – ...Вив.к. – Пкр От.кр (6.1)

де Ркр – розміщення кредиту:

Окр – отримання кредиту позичальником:

Вкр використання кредиту:

Вив.к. – вивільнення ресурсів:

Пкр – повернення вартості;

От.кр – отримання використаних кредитних коштів.

Основа кредиту це найбільш значима частка сутності кредитних відносин. На думку фахівців, основу кредиту визначає його повернення.

Повернення визначає двосторонній процес воно однаково важливе як для кредитора так і позичальника.

Кредитні відносини мають і соціально-економічне значення. Соціально-економічна основа кредиту закладена в його суспільному характері. Кредит впливає на суспільні відносини, коли реалізуються наступні дії:

 • – забезпечується повернення кредиту;
 • – співпадають інтереси кредитора і позичальника:
 • – рівні можливості суб'єктів кредитної угоди.

Сутність кредиту можна визначити як рух вартості на засадах повернення в інтересах реалізації суспільних відносин.

Банківський кредит – передача кредитором позичкового капіталу позичальнику для використання на засадах повернення.

Класифікація кредитів банків.

За рівнем розвитку і обсягами провідним видом кредиту в ринковій економіці є банківський кредит. Серед відомих різновидів доцільно розглянути класифікацію банківських кредитів за різними ознаками (табл. 6.1).

В умовах ринкової економіки основними видами матеріального кредиту є вексельний і лізинговий кредит. Крім традиційних форм кредитування набули поширення кредитні операції – факторинг, форфейтинг.

Таблиця 6.1

Види банківських кредитів

Види класифікації за категоріями

Види банківського кредиту

1

2

За призначенням та критеріями позичальника

 • – реальний сектор економіки на виробничі цілі;
 • – кредити населенню (споживчий кредит);
 • – кредити державним органам влади.

За строками користування

 • – короткострокові (до 1 року);
 • – середньострокові (до 3 років);
 • – довгострокові (понад 3 роки).

За формою забезпечення

 • – забезпечені заставою (майно, цінні папери);
 • – гарантовані (банками, коштами третьої особи);
 • – свідоцтво страхової компанії.

За методами надання

 • – у разовому порядку (рішення приймається окремо по кожному кредиту);
 • – відкриття кредитної лінії у межах ліміту;
 • – гарантовані (за потребою у рамках попередньої угоди).

Залежно від кількості кредиторів

 • – надані одним банком;
 • – консорциумні (об'єднання кількох банків з визначенням банка- менеджера);
 • – паралельні (кредити кількох банків одному позичальнику на одних умовах).

Залежно від порядку погашення

 • – поступово (в розстрочку);
 • – по закінченні строку кредитної угоди;
 • – у відповідності з особливими умовами.

За способом сплати відсотків

 • – з фіксованою процентною ставкою;
 • – з плаваючою ставкою;
 • – зі сплатою процентів у міру використання коштів;
 • – зі сплатою процентів водночас з отриманням кредиту (дисконтний кредит).

За ступенем ризику

 • – стандартні;
 • – нестандартні;
 • – сумнівні;
 • – небезпечні;
 • – безнадійні
 
<<   ЗМІСТ   >>