Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Способи нарахування відсотків за кредитами

Нарахування відсотків за кредитами здійснюється у такий спосіб. Припустимо, що банк надає кредит у сумі грошей (Р). Виникає питання, якою буде сума грошей (S) через (п) років (тобто, позика з відсотками при поверненні) з умови, що річна відсоткова ставка складає (г%). У випадку простого відсотка щорічно нараховується сума, яка дорівнює:

(6.7)

Через (п) років загальна сума дорівнюватиме:

(6.8)

У випадку складного відсотка, тобто "відсотка від відсотка", після першого року майбутня вартість позики з відсотками, що має бути повернута, становитиме:

(6.9)

На наступний рік відсотки будуть нараховуватися вже від цієї суми і розмір вкладу дорівнюватиме:

(6.10)

Через (п) років загальна сума позики з відсотками визначатиметься за формулою:

(6.11)

Відсотки, як це визначено НБУ, нараховуються за календарне число днів, щомісячно в розмірі, передбаченому кредитним договором. Суму відсотків (СВ) можна вирахувати за такою формулою:

(6.12)

де n – кількість днів нарахування;

Т – максимальна кількість днів у році.

Суму складних відсотків за період (п) визначають за формулою:

(6.13)

Інколи виникає необхідність не тільки у визначенні майбутньої вартості, але і зворотні дії, тобто в обчисленні початкової суми виходячи із відомої її вартості в майбутньому.

Процес обрахунку початкової вартості інвестицій, на яку вже нараховані складні проценти, називають дисконтуванням. Якщо майбутня вартість (MB):

(6.14)

то теперішня вартість (ТВ) майбутнього доходу:

(6.15)

Відсоткові ставки та сума нарахованих відсотків записуються у відомості нарахованих відсотків, виводиться загальний підсумок за відомістю. Відомість нарахованих відсотків зберігається у документах дня за внутрішньобанківськими операціями разом із стрічками підрахунку залишків.

Банки зобов'язані проводити регулярний контроль за правильністю нарахування відсотків та віднесення їх на відповідні рахунки, а також правомірність віднесення сум нарахованих відсотків на доходи банку.

Формування та використання резерву на покриття можливих витрат за позиками банків

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників банки формують резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків є спеціальним резервом, необхідність формування якого обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності. Створення резерву за кредитними операціями – це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості кредитних операцій.

З метою недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальників (контрагентів банку) оцінка кредитних ризиків банків здійснюється за всіма кредитними операціями та коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих в інших банках як у національній, так і в іноземній валюті.

Банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій, оцінюють фінансовий стан позичальників та вартість застави, що приймається в забезпечення кредиту в межах чинного законодавства.

Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23 було затверджено Положення "Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями". Згідно з його вимогами банки мають розрахувати та сформувати у повному обсязі резерви для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. Цей нормативно-правовий акт визначає порядок та методичні підходи до формування банками резервів за всіма активними операціями, зокрема й кредитними. Для кредитів процедура формування резервів надана в таблиці 6.2.

 
<<   ЗМІСТ   >>