Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок резерву за кредитами юридичних осіб

Важливе значення при розрахунку резервів за кредитними операціями має оцінка Кредитоспроможності позичальника. До початку 2013 року банки України розробляли власні методики, дотримуючись вимог Положення Національного банку України щодо оцінки фінансового стану позичальників, яка була затверджена ще в 2000 році.

Таблиця 6.2

Порядок розрахунку резерву за кредитами

Оцінка фінансового стану боржника

фізична особа

банк

юридична особа

Показники

кількісні та якісні показники

інформація про дотримання нормативів, встановлених НБУ аналіз якості активів і пасивів; аналіз прибутків і збитків; виконання банком зобов'язань у минулому; надані та одержані міжбанківські кредити; щорічний аудиторський висновок; стан ліквідності

інтегральний показник на основі багатофакторної дискримінантної моделі (за видом діяльності)

Віднесення боржника до певного класу

А-Г

1-9

Встановлення вартості та групи ліквідності забезпечення

Визначення стану виконання боржником зобов'язання (високий, добрий, задовільний, слабкий, незадовільний)

Класифікація кредиту за категоріями якості

Вибір показника ризику з діапазону

Розрахунок очікуваних грошових потоків за активом

Резерв – Балансова вартість активу – Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за активом

Розраховуючи економічні показники, що зазначалися в положенні, банки на власний розсуд встановлювали нормативні значення та відповідні бали для кожного показника, на основі яких формувався клас позичальника та приймалося рішення про надання позики. Дана методика втратила чинність від 31.12.2012 р. на підставі Постанови НБУ № 23 від 25.01.2013р.

Зазначеним положенням удосконалено методику оцінки фінансового стану позичальників-юридичних осіб шляхом застосування математичної моделі для розрахунків показника їх платоспроможності. Положення є кодифікованим документом, що передбачає використання єдиних підходів до оцінки активних операцій, а зокрема: кредитів, коштів у банках, дебіторської заборгованості, цінних паперів, фінансових зобов'язань .

Варто зазначити, що відповідно з новою постановою НБУ, банк здійснює оцінку фінансового стану позичальника, шляхом розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної особи.

Причому банк здійснює оцінку фінансового стану боржника – юридичної особи не рідше ніж один раз на три місяці

Розрахунки інтегрального показника здійснюється із застосуванням багатофакторної дискримінантної моделі за наступною формулою:

(6.16)

де Z – інтегральний показник;

– фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі даних фінансової звітності боржника – юридичної особи;

– параметри, що визначаються з урахуванням вагомості та розрядності фінансових коефіцієнтів і щорічно актуалізуються Національним банком України на підставі даних фінансової звітності боржників – юридичних осіб. Банк для актуалізації параметрів дискримінантної моделі подає до Національного банку України відповідну інформацію щодо даних фінансової звітності боржників – юридичних осіб за формою та у строки, установлені Національним банком України;

а0 – вільний член дискримінантної моделі, значення якого щорічно актуалізуються Національним банком України.

Варто відмітити, що положення передбачає різні моделі розрахунку інтегрального показника боржника для підприємств різних видів економічної діяльності. Фінансові коефіцієнти визначаються на підставі даних фінансової звітності за останній звітний період.

Банк розраховує інтегральний показник, виходячи з належності підприємства відповідно до законодавства України до великого, середнього або малого та виду його економічної діяльності

Далі банк визначає клас боржника – юридичної особи -залежно від значення інтегрального показника з урахуванням, величини підприємства (велике, середнє або мале) згідно Додатків до Постанови 23 (наприклад табл. 6.3.).

Далі банк здійснює оцінку стану обслуговування боргу боржником – юридичною особою на підставі кількості календарних днів прострочення погашення боргу за станом на перше число місяця, наступного за звітним (табл, .6.4).

Банк визначає стан обслуговування боргу як "високий" за умови, що сплата боржником – юридичною особою процентів відповідно до умов договору передбачена не рідше, ніж один раз на три місяці.

Банк класифікує кредит, наданий боржнику – юридичній особі за категоріями якості на підставі визначеного класу боржника – юридичної особи та стану обслуговування ним боргу згідно з таблицею 6.5.

Банк визначає показник ризику кредиту, наданого боржнику – юридичній особі залежно від категорії якості в межах діапазонів, зазначених у таблиці 6.6.

Таблиця 6.3

Визначення класу боржника – юридичної особи для малого підприємства

№ з/п

Види економічної діяльності

Класи

клас 1

клас 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: секція А (розділи 01-03)

Більше ніж +1,00

Від +1,00 до +0,50

Від +0,49 до+0,28

Від +0,27 до-0,10

Від -0,11 до-0,45

Від -0,46 до-0,75

Від -0,76 до -1Д6

Від -1Д7до -4 20

Менше ніж -4,20

2

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів: секція С (розділи 10-12)

Більше ніж +2,00

Від +2.00 до + 1,40

Від +1,39 до +1,05

Від +1,04 до +0,55

Від +0,54 до +0,01

Від 0,00 до -0,40

Від -0,41 до -1,10

Від -1,1 Ідо -4,40

Менше ніж -4,40

3

Переробна промисловість: секція С (розділи 13-18, 31,32)

Більше ніж +1,70

Від +1,70 до+1,11

Від +1,10 до +0,81

Від +0,80 до+0.35

Від +0,34 до -0.10

Від -0,11 до -0,50

Від -0,51 до -1.14

Від -1,15 до -4.10

Менше ніж -4.10

4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів: переробна промисловість: постачання електроенергії, газу: секція D (розділ 35); водопостачання, каналізація: секція Е (розділи 36- 39)

Більше ніж +2,20

Від +2,20 до+1,25

Від +1,24 до+0,90

Від +0,89 до+0,42

Від +0,41 до -0,05

бід -0,06 до-0,50

Від -0,51 до -1,20

Від -1,21 до -4,90

Менше ніж -4,90

5

Будівництво: секція F (розділи 41-43)

Більше ніж +2,10

Від +2,10 до+1,40

Від +1,39 до+0,81

Від +0,80 до+0,53

Від +0,52 до+0,04

Від +0,03 до-0,35

ВІД -0,36 до -1.10

Від -1,11 до -4 до

Менше ніж -4,20

6

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів: секція G (розділи 45-47); тимчасове розміщування й організація харчування: секція І (розділи 55,56)

Більше ніж +1.60

Від +1,60 до +0,96

Від +0,95 до+0,71

Від +0,70 до +-0,20

Від +0,19 до -0,24

Від -0,25 до -0,59

Від -0,60 до -1,25

Від -1,26 до -5,20

Менше ніж -5,20

7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність: секція Н (розділи 49-53); електрозв'язок: секція J (розділ 61)

Більше ніж +1,40

Від +1,40 до +0,86

Від +0,85 до+0,61

Від +0,60 до+0,20

Від +0,19 до-0,19

Від -0,20 до -0,50

Від -0,51 до -1,10

Від -1,11 до -4,40

Менше ніж -4,40

8

Фінансова та страхова діяльність (крім банків): секція К (розділи 64-66)

Більше ніж +2,50

Від +2,50 до +1.51

Від +1,50 до+1,20

Від +1,19 до +0,75

Від +0,74 до+0,32

Від +0,31 до -0,10

Від -0,11 до -0,75

Від -0,76 до -3,40

Менше ніж -3,40

9

Інформація та телекомунікації: секція J (розділи 58-60, 62, 63); інші операції та послуги: секції L-U (розділи 68-99)

Більше ніж +1,60

Від +1,60 до+0,98

Від +0,97 до +0,62

Від +0,61 до+0,23

Від +0,22 до-0,20

Від -ОДІ до -0,55

Від -0,56 до -1.19

Від -1,20 до -4,20

Менше ніж -4,20

Таблиця 6.4

Визначення стану обслуговування боргу боржником – юридичною особою

Кількість календарних днів прострочення

Стан обслуговування боргу

від 0 до 7

"високий"

від 8 до 30

"добрий"

від 31 до 90

"задовільний"

вд 91 до 180

"слабкий"

понад 180

"незадовільний"

Таблиця 6.5

Класифікація кредиту, наданого боржнику – юридичній особі за категоріями якості

Клас боржника – юридичної особи

Стан обслуговування боргу

"високий"

"добрий"

"задовільний"

"слабкий"

"незадовільний"

1

I

I

III

IV

V

2

І

I

III

IV

V

3

I

II

III

IV

V

4

І

II

III

IV

V

5

II

II

III

IV

V

6

II

III

IV

IV

V

7

II

III

IV

IV

V

8

II

ІП

IV

IV

V

9

II

га

IV

V

V

Таблиця 6.6

Визначення показника ризику кредиту, наданого боржнику

Категорія якості за кредитом

Значення показника ризику кредиту

І – найвища

0.01-0.06

II

0.07-0.20

ІII

0.21-0.50

IV

0.51-0.99

V – найнижча

1.0

Банк визначає показник ризику за кредитом, наданим боржнику – юридичній особі в межах установленого діапазону з урахуванням динаміки фактичних значень інтегрального показника, коефіцієнта покриття боргу, якості менеджменту боржника – юридичної особи, ринків збуту продукції, наявності бізнес-планів, рейтингів боржника – юридичної особи та інших подій та обставин, що можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу.

Банк розраховує коефіцієнт покриття боргу як відношення чистого грошового потоку за рахунок внутрішніх джерел (сума чистого руху коштів від операційної та інвестиційної діяльності до здійснення фінансових витрат) до суми грошових коштів для погашення отриманих кредитів та суми процентів. Коефіцієнт покриття боргу вважається достатнім, якщо його значення є більшим за 1.

Також банк під час розрахунку резерву за кредитними операціями враховує прийнятне забезпечення, якщо воно надано на весь строк користування активом.

Прийнятне забезпечення залежно від рівня ліквідності поділяється на чотири групи.

Банк бере до розрахунку резерву вартість забезпечення із коефіцієнтом ліквідності забезпечення, визначеним згідно з таблицею 6.7.

Таблиця 6.7

Коефіцієнти ліквідності забезпечення

Група забезпечення

Коефіцієнт ліквідності

І

1,0

II

0,8

III

0,6

IV

0,4

Банк на звітну дату розраховує розмір резерву за кредитом на індивідуальній основі як суму перевищення балансової вартості кредиту (без урахування суми раніше сформованого резерву) над теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків за цим кредитом за такою формулою:

Рінд = БВк – ТВк, (6.17)

де Рінд – сума резерву за кредитом;

БВк – балансова вартість кредиту, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку, без урахування суми раніше сформованого резерву;

ТВк – теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку. Грошові потоки оцінюються з урахуванням показника ризику кредиту, що визначається згідно з вимогами цього Положення, та коефіцієнта ліквідності забезпечення.

 
<<   ЗМІСТ   >>