Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок резерву за кредитами, наданими іншим банкам

Банк здійснює оцінку фінансового стану банку, якому надано кредит (банку-боржника), на підставі даних фінансової і статистичної звітності банку-боржника та з урахуванням інформації щодо:

 • – дотримання банком-боржником економічних нормативів і нормативів обов'язкового резервування коштів;
 • – аналізу якості активів і пасивів;
 • – стану ліквідності;
 • – аналізу прибутків і збитків;
 • – виконання банком-боржником зобов'язань у минулому;
 • – наданих та отриманих міжбанківських кредитів;
 • – щорічного аудиторського звіту;
 • – рейтингових оцінок провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням;
 • – іншої інформації, що може свідчити про наявність ризиків несвоєчасного виконання Зобов'язань звіту;
 • – рейтингових оцінок провідних світових рейтингових агентств (компаній;
 • – іншої інформації, що може свідчити про наявність ризиків несвоєчасного виконання зобов'язань.

Банк здійснює оцінку фінансового стану банку-боржника щомісяця протягом дії договору про надання кредиту на підставі аналізу абсолютних та відносних показників поточної фінансової і статистичної звітності (горизонтальний аналіз) у динаміці, структури активів і пасивів шляхом визначення питомої ваги за окремими статтями в підсумкових даних (вертикальний аналіз) у динаміці.

Банк визначає клас банку-боржника на підставі результатів оцінки його фінансового стану відповідно до наведених характеристик.

Клас А (найвищий) – фінансовий стан добрий: прибуткова діяльність; економічні нормативи та нормативи обов'язкового резервування, установлені Національним банком України, дотримуються; динаміка абсолютних та відносних показників фінансової звітності є позитивно стабільною; висновок аудиторського звіту – безумовно позитивний; немає розрахункових документів, не виконаних у строк з вини банку. До цього класу можуть належати банки-боржники (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "А" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням.

Клас Б – фінансовий стан задовільний: беззбиткова діяльність (результат діяльності наближається до нуля); економічні нормативи та нормативи обов'язкового резервування, установлені Національним банком України, дотримуються, але немає позитивної динаміки абсолютних та відносних показників фінансової звітності; висновок аудиторського звіту – безумовно позитивний; немає розрахункових документів, не виконаних у строк з вини банку. До цього класу можуть належати банки-боржники (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "інвестиційний клас" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній.

Клас В – фінансовий стан незадовільний: нестабільно прибуткова діяльність; наявні окремі факти недотримання економічних нормативів та нормативів обов'язкового резервування, установлених Національним банком України, абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають негативну динаміку; висновок аудиторського звіту – умовно позитивний; немає розрахункових документів, не виконаних у строк з вини банку. До цього класу можуть належати банки-боржники (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "В" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній).

Клас Г (найнижчий) – фінансовий стан критичний: збиткова діяльність; економічні нормативи та нормативи обов'язкового резервування, установлені Національним банком України, не дотримуються; абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають негативну динаміку; висновок аудиторського звіту – негативний або відсутній (крім банку зі строком діяльності менше ніж один рік); є розрахункові документи, не виконані в строк з вини банку.

До цього класу також належить банк-боржник, щодо якого відкликано банківську ліцензію або який розташований на території офшорних зон відповідно до переліку, оприлюдненого Кабінетом Міністрів України.

Банк у разі наявності в банку-боржника характеристик, які відповідають різним класам, має віднести такого боржника до нижчого класу.

Банк визначає клас банку-боржника, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох, визначених на підставі оцінки його фінансового стану та ризику країни місцезнаходження.

Банк визначає клас банку-боржника, що є нерезидентом, згідно з таблицею 6.

Банк здійснює оцінку стану обслуговування боргу банком- боржником на підставі кількості календарних днів прострочення погашення за станом на перше число кожного місяця згідно з таблицею 6.10.

Таблиця 6.10.

Визначення стану обслуговування боргу банком-боржником

Стан обслуговування боргу

від 0 до 3

"високий"

від 4 до 7

"добрий"

від 8 до 14

"задовільний"

вд 15 до 30

"слабкий"

понад 30

"незадовільний"

Банк класифікує кредит, наданий банку, за категоріями якості на підставі визначеного класу банку-боржника та стану обслуговування ним боргу згідно з таблицею 6.11.

Банк визначає показник ризику кредиту, наданого банку- боржнику, залежно від категорії якості в межах діапазонів, зазначених у таблиці 6.5.

Таблиця 6.11.

Класифікація кредиту, наданого банку-боржнику, за категоріями якості

Клас боржника – юридичної особи

Стан обслуговування боргу

"високий"

"добрий"

"задовільний"

"слабкий"

"незадовільний"

А

I

II

IIІ

IV

V

Б

І

II

III

IV

V

В

II

III

IV

IV

V

Г

II

III

IV

V

V

 
<<   ЗМІСТ   >>