Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Питання:

 • 16.1. Сутність фінансової безпеки банківського сектору.
 • 16.2. Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків.
 • 16.3. Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та методи їх мінімізації.

Сутність фінансової безпеки банківського сектору

Банківська система є головною складовою фінансово-кредитної сфери держави. Стан і розвиток банківського сектора визначає рівень фінансово-кредитної безпеки країни. Фінансова безпека охоплює усі складові фінансово-кредитної сфери держави, а саме:

 • – безпеку бюджетного сектора;
 • – безпеку грошово-кредитного сектора;
 • – безпеку банківського сектора;
 • – безпеку валютного сектора;
 • – безпеку фондового сектора;
 • – безпеку інвестиційного сектора;
 • – безпеку страхового сектора.

Функціонально банківська безпека охоплює усі ланки сфери грошово-кредитних відносин і розглядається у двох аспектах:

 • – з погляду результатів діяльності банків для країни;
 • – з погляду усунення загроз фінансовому стану всієї банківської системи країни (НБУ й окремих банків).

Фінансова безпека окремого банку тісно пов'язана з безпекою інших банків, а також банківського сектору в цілому. Це обумовлено функціонуванням банків у єдиному законодавчому та нормативно- правовому полі, індикативним регулюванням банківської політики з боку держави.

До ключових характеристик фінансової безпеки банків відносять:

 • – забезпечення стабільного фінансового стану банку;
 • – сприяння ефективній діяльності банку;
 • – визначення на ранніх стадіях проблем та вплив на їх усуненню;
 • – нейтралізація кризових ситуацій та запобігання банкрутству.

Основними завданнями фінансової безпеки банків є:

 • – забезпечення достатньої фінансової стійкості й незалежності банку;
 • – підтримка конкурентоспроможності , розвиток високого технічного та технологічного потенціалу;
 • – постійна оптимізація організаційної структури, удосконалення функцій менеджменту;
 • – правове супроводження всіх видів діяльності банку;
 • – захист інформаційного середовища та комерційної таємниці;
 • – формування належних умов для продуктивної праці співробітників банку;
 • – збереження й ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку.

Фінансова безпека банку є важливою складовою національно- економічної безпеки, та характеризується можливістю банківської установи протидіяти впливу як зовнішніх так і внутрішніх загроз.

До зовнішніх загроз безпеки банків відносять загрози, які містять у собі негативний вплив навколишнього середовища, діяльність держави, економічна кон'юнктура в країні і світі, конкуренти (табл. 16.1).

Внутрішні загрози пов'язані з забезпеченістю фінансовими ресурсами, структурою активів і пасивів, діяльністю вищого керівництва і персоналу банку, інформаційною безпекою (табл. 16.2).

Таблиця 16.1

Основні види зовнішніх загроз банку

Види зовнішніх загроз

Можливі прояви

1. Нормативне регулювання банківської діяльності

 • – недосконалість законодавства та нормативно-правової бази;
 • – зміни умов ліцензування;
 • – відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності

2. Грошово-кредитна політика НБУ

 • – ставки обов'язкового резервування;.
 • – розмір облікової ставки;
 • – обсяг рефінансування;
 • – пропозиція грошей в обігу;
 • – обсяг операцій з ОВДП;

3. Нестабільність

зовнішнього

середовища

 • – фінансові кризи (глобальні, локальні);
 • – обмеження доступу до зовнішніх фінансових ресурсів;
 • – банківські ризики (валютний, процентний);
 • – блокування активів банку за кордоном;
 • – державний дефолт

4. Ступінь довіри до банківської системи

 • – недовіра з боку інвесторів;
 • – недовіра з боку кредиторів;
 • – недовіра з боку населення;
 • – вилучення одноразово великого обсягу коштів;
 • – інформаційне провокування кризи банківської системи;
 • – банкротство великого банку

5. Конкурентне середовище

 • – не конкурентоспроможність банку;
 • – різке зростання ринкових ставок за депозитами;
 • – різке зниження ринкових ставок за кредитами;
 • – непередбачена діяльність конкурентів;
 • – економічні збитки підприємств-контрагентів банку

6. Злочинна діяльність

 • – шахрайські дії третіх осіб;
 • – крадіжка майна та цінностей банку;
 • – рейдерські атаки на банк;
 • – махінації з акціями банку.

7. Негативні макроекономічні умови

 • – високий рівень інфляції;
 • – низький рівень інвестиційної активності;
 • – економічна криза в країні;
 • – падіння попиту на кредитні ресурси

8. Діяльність держави

 • – недосконалість податкової, кредитної й страхової політики;
 • – політична нестабільність;
 • – військові та міжнаціональні конфлікти

Таблиця 16.2

Основні види внутрішніх загроз банку

Види внутрішніх загроз

Можливі прояви

1. Якість кредитного портфеля

 • – неповернення кредитів;
 • – рівень проблемних кредитів
 • – незбалансована кредитна політика;
 • – зростання простроченої заборгованості.

2. Рівень банківського менеджменту

 • – неповернення кредитів;
 • – неефективна діяльність потенціалу банку;
 • – помилки в плануванні стратегії банку;
 • – нераціональна структура банку.

3. Структура активів

 • – дефіцит власних коштів;
 • – нестача ліквідних активів;
 • – завищений рівень ризикових активів;
 • – нестача капіталу;
 • – збільшення активів низької якості;
 • – розбіжність активів і пасивів за строками.

4. Залежність від інсайдерів

 • – пільгове кредитування засновників;
 • – прийняття непопулярних рішень під тиском власників;
 • – перевищення інтересів власників над інтересами самого банку

5. Злочинні дії персоналу

 • – шахрайство;
 • – неефективна робота персоналу;
 • – розголошення закритої інформації;
 • – низький рівень кваліфікації персоналу;
 • – перехід кваліфікованих працівників до конкурентів.

6. Неефективна діяльність банку

 • – зниження рівня прибутків;
 • – низькій рівень прибутковості активів;
 • – недооцінка кредитних ризиків;
 • – низький рівень маркетингу та диверсифікації банківського портфеля
 
<<   ЗМІСТ   >>